Tin tức khuyến công
Tiếp tục hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tiếp cận, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đồng thời cung cấp thông tin, nhu cầu, thị hiếu, thị trường,  nhằm giới thiệu quảng bá, cung cấp sản phẩm đến trực tiếp người tiêu dùng, thông qua kênh xúc tiến thương mại... Chi tiết...
bf6d2745-feae-452e-a25c-c07a08f6e4a8.jpg
Nhằm giới thiệu thành tựu phát triển Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, kinh tế, văn hóa của các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung và khu vực Tây nguyên nói tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối giao thương, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dich vụ, đổi mới công nghệ và hợp tác xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong xu thế hội nhập Quốc tế, với quy mô trên 400 gian hàng. Sở Công Thương tình Kom Tum kính mời các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tỉnh Đồng Nai tham gia Hội chở triển Lãm góp phần tích cực hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam... Chi tiết...
2ba24835-cf00-4390-87e1-216bcc4d87eb.jpg
Nhân kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh , chào mừng 42 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội chợ Thương mại – Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn, thời gian diễn ra từ ngày 24/4 đến ngày 30/4/2017, với quy mô 350 gian hàng bao gồm gian hàng trưng bày sản phẩm của các tỉnh, thành bạn và các gian hàng thương mại của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương, tăng cường mở rộng giao lưu với các doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác đầu tư kinh doanh, tìm kiếm đối tác thiết lập thị trường.

Chi tiết...