Tin tức khuyến công
fb4346a8-af36-4a49-a210-3ecc10eb1979.jpg
Hội chợ triễn lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực miền Đông Nam Bộ - Bình Phước năm 2016 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2017) UBND tỉnh Bình Phước tổ chức "Hội chợ triễn lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực miền Đông Nam Bộ - Bình Phước năm 2016". Hội chợ diễn ra từ ngày 26/12 đến ngày 31/12/2016 tại Trung tâm Thể dục - Thể thao (Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).... Chi tiết...
969c8c87-ccbe-4f9e-85d6-0ad138189624.jpg
Đồng Nai tự hào là tỉnh nằm trong tốp dẫn đầu của cả nước về phát triển công nghiệp đóng góp ngân sách Trung ương, là địa phương đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và kinh tế của cả nước. Trong sự phát triển chung của công nghiệp Đồng Nai có sự đóng góp của khu vực công nghiệp nông thôn, mà theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP là bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP) sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai... Chi tiết...
8e2d4537-aae4-4c7e-ab73-6d3e507bc508.jpg
Trong 05 năm thực hiện Chị thị 03, với việc cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo tấm gương, đạo đức của Bác vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ hàng ngày, CĐCS Trung tâm Khuyến công đã bám sát vào tình hình thực tế của đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong đơn vị. CĐCS đã tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư trung ương Đảng, Quyết định 272-QĐ/TU ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn, cán bộ viên chức Trung tâm Khuyến công... Chi tiết...