Công tác triển khải bình chọn sản phẩm công nghệ nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2017

Thứ hai - 12/02/2018 12:25
  Trong những năm qua, công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã thực sự trở thành tiền đề cho nhiều cơ sở mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn tạo ra nhiều sản phẩm mới đạt chất lượng.
  Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đồng Nai năm 2017
  Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đồng Nai năm 2017
  Trong những năm qua, công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã thực sự trở thành tiền đề cho nhiều cơ sở mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn tạo ra nhiều sản phẩm mới đạt chất lượng. Đây là một hoạt động quan trọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực giúp cơ sở CNNT chủ động cập nhật thông tin, tìm hiểu học hỏi kỹ năng và kiến thức quản lý, mạnh dạn đầu tư và có định hướng phát triển sản phẩm của đơn vị gắn với phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Qua đó, thể hiện được sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh Đồng Nai đối với sự đóng góp của các ngành CNNT theo chiều sâu, có tính kích thích các cơ sở CNNT phát triển lâu dài. Hoạt động tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã góp phần hiệu quả về mặt  kinh tế và xã hội trong tỉnh như hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển và xây dựng thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn; Việc phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế tại địa phương, tạo hàng hóa đạt chất lượng cho xã hội; mở rộng thị trường, góp phần hội nhập quốc tế.
  Trong những năm qua, công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã thực sự trở thành tiền đề cho nhiều cơ sở mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn tạo ra nhiều sản phẩm mới đạt chất lượng. Đây là một hoạt động quan trọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực giúp cơ sở CNNT chủ động cập nhật thông tin, tìm hiểu học hỏi kỹ năng và kiến thức quản lý, mạnh dạn đầu tư và có định hướng phát triển sản phẩm của đơn vị gắn với phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Qua đó, thể hiện được sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh Đồng Nai đối với sự đóng góp của các ngành CNNT theo chiều sâu, có tính kích thích các cơ sở CNNT phát triển lâu dài. Hoạt động tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã góp phần hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội trong tỉnh như hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển và xây dựng thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn; Việc phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế tại địa phương, tạo hàng hóa đạt chất lượng cho xã hội; mở rộng thị trường, góp phần hội nhập quốc tế.
  Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đồng Nai năm  2017

  Trong năm 2017, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai đã phối hợp với UBND, Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, TX. Long Khánh và Tp. Biên Hòa triển khai công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với 04 tiêu chí cụ thể: (1)Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; (2) Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; (3) Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ; (4) Tiêu chí khác. Qua công tác tổng hợp đã có 18 hồ sơ sản phẩm thuộc…. CS CNNT đăng ký tham gia bình chọn trên địa bàn các huyện Tân Phú, Thống Nhất, Xuân Lộc, TX. Long Khánh; Trảng Bom, Nhơn Trạch, Long Thành và TP Biên Hòa và được chia theo các nhóm sản phẩm: Thủ công mỹ nghệ 06 sản phẩm; Chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm: 08 sản phẩm; Sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 02 sản phẩm; Nhóm sản phẩm khác: 02 sản phẩm.

   Hội đồng xét duyệt, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được thành lập tại Quyết định số 4253/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Hội đồng); Chủ tịch Hội đồng đã thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban Giám khảo xét duyệt, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ban Giám Khảo và Tổ thư ký đã nghiên cứu hồ sơ và tổ chức thực hiện bình chọn cho 18 sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2017 theo quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai). Sau đó Hội đồng đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận 22 sản phẩm được Ban Giám khảo đánh giá đạt từ 70 điểm trở lên và đã có ý kiến thống nhất của đ/c Trần Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Hội đồng xét duyệt, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
   

  Sản phẩm các cơ sở CNNT tại huyện Nhơn Trạch được UBND tỉnh công nhân SP CNNT tiêu biểu năm 2017

  Sản phẩm các cơ sở CNNT tại huyện Nhơn Trạch được UBND tỉnh công nhân SP CNNT tiêu biểu năm 2017

  Kết quả có 22 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017 được UBND tỉnh công nhận. Quyết định công nhận của UBND tỉnh Đồng Nai là một thông điệp xác nhận “thương hiệu” cho từng cơ sở, mở ra hướng phát triển và hội nhập tốt hơn cho các CS CNNT, khuyến khích tính sáng tạo và nghiêm túc trong lao động để làm ra những sản phẩm có chất lượng ổn định, có tính chuyên nghiệp cao. Cũng từ chương trình này, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh có điều kiện tiếp cận nắm bắt những chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất từ Nhà nước.

  Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cũng như việc tìm kiếm, phát hiện SPCNNT tiêu biểu. Một số địa phương chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động dẫn đến các cơ sở CNNT chưa hiểu được ý nghĩa của hoạt động bình chọn và tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu. Thời gian tiến hành bình chọn SP CNNT tiêu biểu cấp huyện chưa đúng tiến độ theo quy định ảnh hưởng đến tiến độ bình chọn SP CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. Trong quá trình triển khai, một số các địa phương và các cơ sở CNNT còn lúng túng khi áp dụng quy định trong Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND, nên hồ sơ thủ tục đăng ký bình chọn chưa đầy đủ theo hướng dẫn. Số lượng sản phẩm bình chọn SP CNNTTB vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mức độ phát triển công nghiệp của địa phương.

  Để công tác bình chọn SP CNNT tiêu biểu thực sự mang lại ý nghĩa quan trọng không chỉ cần vào sự hỗ trợ tích cực thông qua các chương trình của Nhà nước mà còn cần có sự nỗ lực không ngừng từ phía các cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận như: cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, đầu tư mở rộng sản xuất và tăng cường quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Những năm tiếp theo, để khi triển khai chương trình đạt được hiệu quả , Trung tâm Khuyến công Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, TX. Long Khánh và Tp. Biên Hòa tuyên truyền, tiếp cận và hướng dẫn đến các các cơ sở CNNT thực hiện đúng quy trình, thủ tục bình chọn SP CNNT tiêu biểu từng cấp, đảm bảo đúng tiến bộ theo quy định của Quyết định  số 41/2015/QĐ-UBND với mong muốn ngày càng có nhiều sản phẩm CNNT tiêu biểu có chất lượng phục vụ thị trường nội địa, hướng đến thị trường xuất khẩu, góp phần giải quyết lao động cho các vùng nông thôn.

  Danh sách Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2017
   

  TT

  Tên sản phẩm

  Cơ sở công nghiệp
  nông thôn

  Địa chỉ

  1.  

  Đàn Ghi ta

  Cơ sở Nguyễn Xuân Dũng

  Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Máy bay Airbus A380

  Cơ sở Nguyễn Ngọc Tứ

  Ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Nút áo bằng vỏ sò, ốc

  Công ty TNHH Hoàn Mỹ I

  Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

  1.  

  Giỏ xách lục bình

  Hợp tác xã Phú Lâm

  Ấp 2, xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Ghế bật

  Công ty TNHH Sản xuất thương mại ĐIBI

  Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Giường ngủ gỗ gõ đỏ

  Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hồ Sơn Tư

  Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Nhân hạt điều

  Công ty TNHH MTV Hà Hưng Phú

  ấp 4, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Rượu nếp Kabin

  HTX dịch vụ nông nghiệp Xuân Tiến

  143, ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Rau củ quả sấy giòn

  Cơ sở Cường Hoa

  F4/132, ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Nấm mèo đen

  Công ty TNHH Thế giới Dinh dưỡng

  20 Hồ Thị Hương, khu C, ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Bánh kẹo sữa Domilk

  Công ty CP chăn nuôi bò và chế biến sữa Đồng Nai

  Ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

   

  1.  

  Rượu Bến Gỗ

  Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bến Gỗ

  991A, ấp 1, xã An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Cà phê hòa tan 3 in 1 nhãn hiệu Halo

  Công ty TNHH TM & SX Thực phẩm Sơn Lâm

  E61 đường D9, KP7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Cốm dẹp

  Cơ sở Nguyễn Thanh Long

  Ấp Thành Công, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Bột sen dinh dưỡng

  Cơ sở Trường Phát

  Ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Sinh tố trái cây

  Công ty TNHH Long Kim

  Km2, đường số 2, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Lồng chim

  Cơ sở Nguyễn Thành Công

  ấp Phú Mỹ, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Dao Tupie phay gỗ

  Cơ sở Cơ khí Phát Triển

  Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Áo Hải Thanh

  Công ty TNHH May Liên Hoa

  Số 754, ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Giày thể thao

  Công ty cổ phần Nam Bình Minh

  106B tổ 3, ấp 3, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Chế phẩm kích thích cây dó bầu để tạo trầm

  Công ty TNHH MTV Trương Thanh Khoan

  Ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

  1.  

  Bộ quần áo phật giáo

  Cơ sở Thanh Huyền Nhơn Trạch

  Ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

    Ý kiến bạn đọc

  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây