Kết quả hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thứ hai - 12/02/2018 11:04
  Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam hội nhập toàn diện với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ là yếu tố quyết định và tiên quyết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, là động lực của quá trình công nghiệp hòa, hiện đại hóa đất nước. Ứng dụng khoa học công nghệ thiết bị tiên tiến góp phần nâng cao năng suất chất lượng, tạo ra nhiều sản phẩm mới cung ứng thị trường và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
  h1
  h1

  Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam hội nhập toàn diện với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ là yếu tố quyết định và tiên quyết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, là động lực của quá trình công nghiệp hòa, hiện đại hóa đất nước. Ứng dụng khoa học công nghệ thiết bị tiên tiến góp phần nâng cao năng suất chất lượng, tạo ra nhiều sản phẩm mới cung ứng thị trường và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

  Theo số liệu Cục thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn (GTSXCNNT) tỉnh Đồng Nai năm 2017 đạt 55.622 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2016. Xuất khẩu đạt 603,8 triệu USD, tăng 7,44% so với năm 2016; giải quyết việc làm cho khoảng 63.907 lao động.

  Các ngành có GTSXCNNT chiếm tỷ trọng cao gồm: chế biến nông sản, thực phẩm: 19,46%; dệt may: 19,27 %; chế tạo cơ khí: 21,78%. Các địa phương có GTSXCNNT thấp (dưới 3% ) trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn toàn tỉnh là các huyện Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú.

  Thực trạng chung của cơ sở   công nghiệp nông thôn (CSCNNT) là đa phần có quy mô nhỏ, năng lực công nghệ hạn chế nên ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong xu hướng hội nhập hiện nay, đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh doanh là tạo lợi thế cạnh tranh mạnh nhất. Chính vì vậy, để phát triển ổn định các CSCNNT cần phải chủ động đầu tư nâng cao năng lực công nghệ và việc cần làm trước tiên là cải tiến, đổi mới trang thiết bị hiên có.

  Trong các hoạt động khuyến công đã triển khai, nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho CSCNNT được chú trọng và ưu tiên khuyến khích nhằm mục đích nâng cao năng lực công nghệ cho CSCNNT thông qua việc đổi mới, thay thế một phần chính hay toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một công nghệ khác tiên tiến hơn, hiệu quả hơn. Hoạt động này trước hết phải xuất phát từ CSCNNT, do CSCNNT chủ động thực hiện, Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện, còn lại là vốn đối ứng của CSCNNT. Lý do cơ bản nhất đỏi hỏi Nhà nước phải hỗ trợ công cho việc đổi mới công nghệ là để tạo động cơ cho CSCNNT, hạn chế những rủi ro đầu tư trong quá trình đổi mới công nghệ của CSCNNT. Việc khuyến khích đổi mới công nghệ trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp nông thôn dựa trên tình hình thực tế của CSCNNT và yêu cầu của tiến phát triển công nghệ trên địa bàn Tỉnh.
   

  Kháo sát nhu cầu khuyến công tại Cơ sở CNNT

  Máy móc thiết bị tiên tiến được hỗ trợ ứng dụng là máy móc thiết bị mới; nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu hoặc giảm thiểu ô nhiễm môi trường hoặc tạo ra sản phẩm mới so với máy móc thiết bị cơ sở sản xuất đang sử dụng.

  Tính khả thi của các đề án được xem xét dựa trên các tiêu chí cơ bản làm căn cứ xác định tính tiên tiến của thiết bị gồm: Cường độ vốn TBCN; Mức độ đổi mới thiết bị, công nghệ; Xuất xứ thiết bị, công nghệ; Mức độ tự động hóa; Mức độ đồng bộ của TBCN; Tỷ lệ chi phí năng lượng sản xuất; Tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu sản xuất; Chất lượng sản phẩm; Trình độ lao động; Năng suất lao động.

  Năm 2017, hoạt động khuyến công về hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến tập trung vào các lĩnh vực 03 nhóm ngành: cơ khí, chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Đối tượng thụ hưởng là các CSCNNT thuộc ngành nghề và địa bàn ưu tiên theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Quyết định 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014. Đây là những máy móc, thiết bị có công nghệ tiên tiến được điều khiển tự động, bán tự động, thay thế lao động thủ công, giảm độc hại cho người lao động, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm hao hụt nguyên liệu, tỷ lệ hư hỏng thấp so với công nghệ đang sử dụng. Đầu tư  máy móc, thiết bị tiên tiến giúp CSCNNT có khả năng đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và các đơn hàng yêu cầu cung cấp số lượng lớn mà điều kiện công nghệ, thiết bị hiện có của cơ sở không thể thực hiện được.

  Các đề án phát huy được hiệu quả nhờ ngay từ ban đầu đã có sự khảo sát, chọn lựa đối tượng thụ hưởng, chọn lựa  những đề án  mang tính khả thi một cách kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, Trung tâm đã bám sát những định hướng hỗ trợ trọng tâm trọng điểm tránh đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn lực, ưu tiên lựa chọn những đề án có sức lan tỏa lớn, khai thác được lợi thế của địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho CSCNNT.
  Năm 2017, Trung tâm Khuyến công đã hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến cho 07 CSCNNT tại các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom. Tổng kinh phí khuyến công hỗ trợ trên 1,225 tỷ đồng (trong đó có kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 200 triệu đồng cho 01 doanh nghiệp sản xuất găng tay ở huyện Long Thành).

   

  Dây chuyền đóng gói bao tay cao su tự động tại Công ty TNHH Nam Long

  Bên cạnh nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, hoạt động khuyến công về tổ chức hội thảo về giới thiệu công nghệ, thiết bị bảo quản, sơ chế biến nông sản sau thu hoạch cũng được chú trọng với 04 hội thảo tổ chức thành công tại các huyện Định Quán, Cẩm

  Mỹ, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu cho trên 320 người tham dự.

  Công tác triển khai thực hiện các đề án hỗ trợ ứng dụng của khuyến công có thể đánh giá đạt được hiệu quả nhất định, quá trình triển khai gặp thuận lợi như:

  + Chủ trương và một số chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia tích cực vào phát triển công nghiệp nông thôn.

  + Một số doanh nghiệp đã chủ động đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm CNNT trên thị trường trong và ngoài nước.

  Bên cạnh một số thuận lợi, thì còn tồn tại một số vấn đề khó khăn như:

  + Trang thiết bị của một số CSCNNT có công nghệ trung bình, dưới trung bình nhưng nhiều CSCNNT chưa có khả năng đầu tư cải tiến, đổi mới công nghệ.

  + Do số  CSCNNT quy mô nhỏ lẽ chiếm tỷ lệ cao nên còn hạn chế về mặt nhận thức về quản lý, điều kiện sản xuất, điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; điều kiện đăng ký thương hiệu sản phẩm, khâu sản xuất còn mang tính thủ công, không đồng bộ làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trên thị trường.

  + Công tác tuyên truyển khuyến công tuy được triển khai rộng rãi đến các cơ sở công nghiệp nông thôn số đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến cũng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển CNNT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chỉ một số CSCNNT nắm bắt được chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã mạnh dạn làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ, những cơ sở chưa có thông tin hoặc không kịp thời đăng ký đã bỏ qua những cơ hội nhận được sự hỗ trợ .

  Năm 2018, công tác hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho CS CNNT vẫn là một trong những nội dung trọng tâm của hoạt động khuyến công Đồng Nai. Dự kiến hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho 7-8 CSCNNT; bên cạnh đó tổ chức 04 hội thảo phổ biến công nghệ, kỹ thuật mới có khả năng áp dụng vào sản xuất công nghiệp nông thôn. Ưu tiên hỗ trợ các CSCNNT thuộc ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp mũi nhọn, chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ.

  Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác này Trung tâm Khuyến công sẽ tập trung triển khai các giải pháp:

  - Tổ chức khảo sát năng lực công nghệ của CSCNNT thuộc nhóm ngành ưu tiên và tư vấn ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến trước khi xây dựng đề án khuyến công để khuyến khích đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm tăng tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước đáp ứng mục tiêu phát triển công nghiệp – tiêu thủ công nghiệp trên địa bàn.

  - Khuyến khích các doanh nghiệp thông qua liên doanh, liên kết thực hiện chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp nông thôn. Khuyến khích sử dụng thiết bị chế tạo trong nước tương đương chất lượng thiết bị nhập khẩu.

  - Hỗ trợ năng cao năng lực quản lý đối với các cơ sở CNNT nhằm giúp cơ sở CNNT tiếp cận và nâng cao nhận thức, kiến thức trong công tác quản lý, điều hành sản xuất nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất, chất lượng ở các nhà máy theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp với hội nhập kinh tế thế giới.  

  - Phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh. Kết hợp đào tạo ngắn hạn với đào tạo chính quy, kết hợp giữa đào tạo mới và đào tạo lại./.

   

    Ý kiến bạn đọc

  Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây