Công tác hỗ trợ mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thứ ba - 15/01/2019 16:24
Năm 2018, hoạt động khuyến công về hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến tập trung vào các lĩnh vực sản xuất chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu xây dựng. Cụ thể hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho 05 cơ sở công nghiệp nông thôn, gồm: (1) Công ty TNHH MTV Ánh An Bình – Biên Hòa, ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất dệt găng tay; (2) Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất cơ khí chính xác tại Công ty TNHH Anh Nghĩa ANCL, xã Hố Nai – Trảng Bom; (3) Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất bánh phở hủ tiếu khô tại Cơ sở Phở Hoàng, xã Gia Tân 2 – Thống Nhất; (4) Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất chuối sấy tại cơ sở Cường Hoa – Thống Nhất; (5) Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất bột hạt sen tại cơ sở chế biến hạt sen Trường Phát – Nhơn Trạch; Hỗ trợ mô hình trình diễn sản xuất gạch không nung tại HTX Đồng Tiến – Tân Phú.
UDMMTB   2018
UDMMTB 2018

Trong giai đoạn Việt Nam bước vào hội nhập sâu rộng và toàn diện, đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới đối với cơ quan, địa phương, doanh nghiệp. Việc ứng dụng khoa học công nghệ là yếu tố quyết định và tiên quyết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, là động lực của quá trình công nghiệp hòa, hiện đại hóa đất nước. Ứng dụng khoa học công nghệ thiết bị tiên tiến góp phần nâng cao năng suất chất lượng, tạo ra nhiều sản phẩm mới cung ứng thị trường và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo số liệu Cục thống kê, tổng số cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 9.738 cơ sở, trong đó hộ kinh doanh chiếm 86,2% trong tổng số cơ sở công nghiệp nông thôn. Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn (GTSXCNNT) tỉnh Đồng Nai năm 2018 đạt 53.386 tỷ đồng, tăng 5.8 % so với năm 2017. Xuất khẩu đạt 663.266 ngàn USD, tăng 8,9% so với năm 2017; giải quyết việc làm cho khoảng 83.350 lao động.

Các ngành có GTSXCNNT chiếm tỷ trọng cao gồm: Chế biến đồ gia dụng: 39,5%; chế biến nông sản, thực phẩm: 22,8%; chế biến gỗ gia dụng: 15,3%; chế tạo cơ khí: 14,78%. Các địa phương có GTSXCNNT thấp (dưới 3% ) trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn toàn tỉnh là các huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú,  Định Quán, Thống Nhất.

Thực trạng chung của cơ sở  công nghiệp nông thôn (CSCNNT) là đa phần có quy mô nhỏ, năng lực công nghệ hạn chế nên ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong xu hướng hội nhập sâu rộng hiện nay, đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh doanh là tạo lợi thế cạnh tranh mạnh nhất. Chính vì vậy, để phát triển ổn định các CSCNNT cần phải chủ động đầu tư nâng cao năng lực công nghệ và việc cần làm trước tiên là cải tiến, đổi mới trang thiết bị hiên có.

Trong các hoạt động khuyến công đã triển khai, nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho CSCNNT được chú trọng và ưu tiên khuyến khích nhằm mục đích nâng cao năng lực công nghệ cho CSCNNT thông qua việc đổi mới, thay thế một phần chính hay toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một công nghệ khác tiên tiến hơn, hiệu quả hơn. Hoạt động này trước hết phải xuất phát từ CSCNNT, do CSCNNT chủ động thực hiện, Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện, còn lại là vốn đối ứng của CSCNNT. Lý do cơ bản nhất đỏi hỏi Nhà nước phải hỗ trợ công cho việc đổi mới công nghệ là để tạo động cơ cho CSCNNT, hạn chế những rủi ro đầu tư trong quá trình đổi mới công nghệ của CSCNNT. Việc khuyến khích đổi mới công nghệ trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp nông thôn dựa trên tình hình thực tế của CSCNNT và yêu cầu của tiến phát triển công nghệ trên địa bàn Tỉnh.

Máy móc thiết bị tiên tiến được hỗ trợ ứng dụng là máy móc thiết bị mới; nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu hoặc giảm thiểu ô nhiễm môi trường hoặc tạo ra sản phẩm mới so với máy móc thiết bị cơ sở sản xuất đang sử dụng. Tính khả thi của các đề án được xem xét dựa trên 10 tiêu chí cơ bản làm căn cứ xác định tính tiên tiến của thiết bị gồm: Cường độ vốn TBCN; Mức độ đổi mới thiết bị, công nghệ; Xuất xứ thiết bị, công nghệ; Mức độ tự động hóa; Mức độ đồng bộ của TBCN; Tỷ lệ chi phí năng lượng sản xuất; Tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu sản xuất; Chất lượng sản phẩm; Trình độ lao động; Năng suất lao động.

Năm 2018, hoạt động khuyến công về hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến tập trung vào các lĩnh vực sản xuất chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu xây dựng. Cụ thể hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho 05 cơ sở công nghiệp nông thôn, gồm: (1) Công ty TNHH MTV Ánh An Bình – Biên Hòa, ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất dệt găng tay; (2) Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất cơ khí chính xác tại Công ty TNHH Anh Nghĩa ANCL, xã Hố Nai – Trảng Bom; (3) Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất bánh phở hủ tiếu khô tại Cơ sở Phở Hoàng, xã Gia Tân 2 – Thống Nhất; (4) Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất chuối sấy tại cơ sở Cường Hoa – Thống Nhất; (5) Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất bột hạt sen tại cơ sở chế biến hạt sen Trường Phát – Nhơn Trạch; Hỗ trợ mô hình trình diễn sản xuất gạch không nung tại HTX Đồng Tiến – Tân Phú.

Đây là những máy móc, thiết bị có công nghệ tiên tiến được điều khiển tự động, bán tự động, thay thế lao động thủ công, giảm độc hại cho người lao động, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm hao hụt nguyên liệu, tỷ lệ hư hỏng thấp so với công nghệ đang sử dụng. Đầu tư  máy móc, thiết bị tiên tiến giúp CSCNNT có khả năng đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và các đơn hàng yêu cầu cung cấp số lượng lớn mà điều kiện công nghệ, thiết bị hiện có của cơ sở không thể thực hiện được.

Các đề án phát huy được hiệu quả nhờ ngay từ ban đầu đã có sự khảo sát, chọn lựa đối tượng thụ hưởng, chọn lựa  những đề án  mang tính khả thi một cách kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, Trung tâm đã bám sát những định hướng hỗ trợ trọng tâm trọng điểm tránh đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn lực, ưu tiên lựa chọn những đề án có sức lan tỏa lớn, khai thác được lợi thế của địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho CSCNNT.

Với kết quả thực hiện, so với chỉ tiêu kế hoạch giao đối với nội dung hỗ trợ  cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp-TTCN, kết quả thực hiện chỉ đạt 71%. Quá trình triển khai thực hiện kéo dài tiến độ. Nguyên nhân:

+ Số cơ sở công nghiệp nông thôn đề nghị hỗ trợ theo kế hoạch đăng ký của địa phương không đầu tư máy móc hoạch có đầu tư nhưng hồ sơ chứng từ không đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định. Có 02 đề án theo kế hoạch đăng ký của UBND Thị Xã Long Khánh và UBND huyện Long Thành (hỗ trợ máy CNC trong chế biến gỗ cho cơ sở Minh Phát CNC và cơ sở Duy Tâm), Trung tâm cũng đã khảo sát, tiến hành xây dựng đề án hỗ trợ, tuy nhiên 02 cơ sở không cung cấp đủ chứng từ theo quy định, đã mua máy móc sử dụng nhưng không xuất hóa đơn tài chính nên không đề án không đủ điều kiện hỗ trợ theo kế hoạch.  Số cơ sở được hỗ trợ có mức đầu tư máy móc thấp chỉ được hỗ trợ với mức tương ứng thấp hơn mức hỗ trợ tối đa theo số đề án kế hoạch giao.

+ Các Đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến:  Căn cứ vào kế hoạch đăng ký khuyến công của các địa phương Trung tâm tiến hành khảo sát, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ cho cơ sơ, doanh nghiệp, đồng thời xây dựng các đề án trình Sở Công Thương vào tháng 6/2018 ; 8/2018 và tháng 11/2018, tuy nhiên quá trình triển khai phụ thuộc vào thời gian cơ sở, doanh nghiệp hoàn thiện đầu tư, vận hành máy móc, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng... dẫn đến việc tập hợp đầy đủ chứng từ hoàn thiện các đề án chậm, phụ thuộc thời gian của các cơ sở công nghiệp nông thôn cung cấp.

+ Trang thiết bị của một số CSCNNT có công nghệ trung bình, dưới trung bình nhưng nhiều CSCNNT chưa có khả năng đầu tư cải tiến, đổi mới công nghệ.

+ Do số  CSCNNT quy mô nhỏ lẽ chiếm tỷ lệ cao nên còn hạn chế về mặt nhận thức về quản lý, điều kiện sản xuất, điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; điều kiện đăng ký thương hiệu sản phẩm, khâu sản xuất còn mang tính thủ công, không đồng bộ làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trên thị trường. Không đáp ứng đủ kiệu kiện hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

+ Công tác tuyên truyển khuyến công tuy được triển khai rộng rãi đến các cơ sở công nghiệp nông thôn số đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến cũng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển CNNT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chỉ một số CSCNNT nắm bắt được chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã mạnh dạn làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ, những cơ sở chưa có thông tin hoặc không kịp thời đăng ký đã bỏ qua những cơ hội nhận được sự hỗ trợ .

Trong hoạt động Khoa học công nghệ, bên cạnh nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, hoạt động khuyến công về tổ chức hội thảo về giới thiệu công nghệ thiết bị bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch, sấy tiết kiệm năng lượng cũng được chú trọng với 03 hội thảo tổ chức thành công tại các huyện Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất và Xuân Lộc cho trên 300 lượt người tham dự.

Năm 2019, Công tác hỗ trợ mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho CS CNNT vẫn là một trong những nội dung trọng tâm của hoạt động khuyến công. Dự kiến hỗ trợ 01 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, 05 CSCNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; tổ chức 03 hội thảo phổ biến công nghệ, kỹ thuật mới có khả năng áp dụng vào sản xuất công nghiệp nông thôn. Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác này thì thiết nghị cần đưa ra một số giải pháp như:

- Tăng cường hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến cho các cơ sở công nghiệp nông thôn để khuyến khích đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm tăng tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Khuyến khích các doanh nghiệp thông qua liên doanh, liên kết thực hiện chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp nông thôn. Khuyến khích sử dụng thiết bị chế tạo trong nước tương đương chất lượng thiết bị nhập khẩu.

- Hỗ trợ năng cao năng lực quản lý đối với các cơ sở CNNT nhằm giúp cơ sở CNNT tiếp cận và năng cao nhận thức, kiến thức trong công tác quản lý, điều hành sản xuất nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất, chất lượng ở các nhà máy theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp với hội nhập kinh tế thế giới.  

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước để đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh. Kết hợp đào tạo ngắn hạn với đào tạo chính quy, kết hợp giữa đào tạo mới và đào tạo lại./.

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến công & TVPTCN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây