Công tác xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2017

Thứ hai - 12/02/2018 11:28
  Nhằm khuyến khích, động viên, phát huy vai trò của các nghệ nhân, thợ giỏi ở địa phương, người có công đưa nghề về địa phương trong việc xây dựng, khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
  Lãnh đạo Sở Công thương trao tặng danh hiệu thợ giỏi năm 2017
  Lãnh đạo Sở Công thương trao tặng danh hiệu thợ giỏi năm 2017

  Nhằm khuyến khích, động viên, phát huy vai trò của các nghệ nhân, thợ giỏi ở địa phương, người có công đưa nghề về địa phương trong việc xây dựng, khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Triển khai thực hiện Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai; Sở Công Thương Đồng Nai đã tổ chức họp xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương năm 2017.  
   

  Anh Hoàng Ngọc Hiến được UBND tỉnh Đồng Nai tôn vinh Nghệ nhân Gốm năm 2017
   

  Từ Quý I/2017 Trung tâm Khuyến công Đồng Nai đã phối hợp địa phương triển khai hướng dẫn hồ sơ thủ tục và quy trình đăng ký tham gia xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương đến các xã, phường, các tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia cụ thể là các cá nhân đang hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

  Sau khi thông qua hội đồng cấp cơ sở, các Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Thị xã Long Khánh, Tp. Biên Hòa đã tổng hợp trình Hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu cho 65 cá nhân, trong đó có 02 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, 62 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Thợ giỏi và 01 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Người có công đưa nghề về địa phương. Các cá nhân được đề nghị xét chọn hiện nay đang làm việc tại các đơn vị thuộc các ngành nghề: Đan thủ công, Mộc dân dụng, Điêu khắc mỹ nghệ, Điêu khắc ứng dụng, May công nghiệp và Cơ khí. Cụ thể :huyện Trảng Bom :  01 nghệ nhân,18 thợ giỏi; Huyện Xuân Lộc:   09 thợ giỏi; Huyện Cẩm Mỹ:   03 thợ giỏi; Huyện Định Quán: 20 thợ giỏi; Huyện:Vĩnh Cửu: 10 thợ giỏi; Huyện Long Thành: 09 thợ giỏi; TP. Biên Hòa: 01 nghệ nhân, 02 thợ giỏi, 01 người có công đưa nghề về địa phương. Qua thẩm định có 45 hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp tỉnh, gồm có 01 hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân và 44 hồ sơ Thợ giỏi.
   

  Lãnh đạo Sở Công thương trao tặng danh hiệu thợ giỏi năm 2017.


   

  Sở Công Thương – cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức đoàn đi khảo sát thực tế 03 ngày tại nơi làm việc của các nghệ nhân, thợ giỏi tại các địa phương đăng ký. Hội đồng đã tiến hành tổ chức họp xét tặng các danh hiệu vào ngày 28/12/2017, căn cứ theo các tiêu chuẩn xét chọn hội đồng đã bỏ phiếu tín nhiệm cho các cá nhân. Qua kết quả bỏ phiếu, Sở Công Thương đã lập hồ sơ những cá nhân đủ tiêu chuẩn trình UBND tỉnh công nhận và tặng thưởng danh hiệu cho 01 Nghệ nhân và 44 thợ giỏi năm 2017.

  Thuận lợi trong quá trình triển khai là được sự quan tâm của UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở ban ngành, UBND huyện, thị xã Long Khánh, TP Biên Hòa, Phòng Kinh tế/Kinh tế &Hạ tầng, UBND các phường xã; Sự hưởng ứng của các cá nhân, doanh nghiệp tham gia bình chọn Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương.

  Song bên cạnh đó trong quá trình triển khai một số nội dung thực hiện vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như:

  +  Thời gian tiến hành bình xét ở các cấp cơ sở, cấp huyện chưa đúng tiến độ quy định tại Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND đã làm ảnh hưởng đến kết quả triển khai chung của cả tỉnh nhất về công tác xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương;

  + Một số địa phương, cơ sở công nghiệp nông thôn, các cá nhân chưa chủ động thực hiện hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, quá trình triển khai vẫn còn nhiều lúng túng do chưa nắm hết các nội dung hướng dẫn;

  + Việc triệu tập hội đồng cấp huyện, cấp xã gặp rất nhiều khó khăn, các huyện Long Thành, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã không tổ chức xét chọn tại địa phương mà đề nghị thông qua Hội đồng cấp tỉnh xét chọn;

  + Nhận thức về mục đích ý nghĩa của việc xét tặng danh hiệu của các địa phương, doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Một số nội dung quy định trong 38/2015/QĐ-UBND vẫn chưa phù hợp với thực tế triển khai cần chỉnh sửa bổ sung.

  Để công tác tổ chức xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân , Thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương ngày càng tốt hơn và đúng như mục tiêu đề ra, Trung tâm Khuyến công đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2018 như sau:

  Về phía địa phương, cơ sở CNNT:

  + Tăng cường công tác phối hợp với Phòng kinh tế/ kinh tế & Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, tuyên truyền về công tác xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương ở cấp cơ sở theo đúng tiến độ đề án đề ra, tránh kéo dài thời gian làm ảnh hưởng chung đến công tác tổ chức; đồng thời đề xuất các Nghệ nhân tiêu biểu để Hội đồng cấp tỉnh lựa chọn đề nghị Bộ Công Thương xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú theo quy định.

  + Tăng cường tư vấn, hướng dẫn, khuyến khích cơ sở công nghiệp nông thôn chủ động hơn trong việc đăng ký tham gia xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương.

  - Về phía tỉnh:

  + Kiến nghị Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung chỉnh sửa Quyết định 38/2015/QĐ-UBND cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
   

  Danh sách các cá nhân được UBND tỉnh Đồng Nai  tặng thưởng

   danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi năm 2017

   

  1. 01 nghệ nhân:

   

  1

  Ông

  Hoàng Ngọc Hiến

  CS gốm mỹ thuật trang trí Phú Hiến Nam - xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai

   

  2. 44 thợ giỏi:

   

  1

  Đinh Thị Hà

  HTX TTCN - Định Quán - ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai

  2

  Tô Thị Lý

  HTX TTCN Định Quán - ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai

  3

  Nguyễn Thị Hoàn

  HTX TTCN Định Quán - ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai

  4

  Nguyễn Thị Phiên

  HTX TTCN Định Quán - ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai

  5

  Lê Thị Hằng

  HTX TTCN Định Quán - ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai

  6

  Lê Thị Hài

  HTX TTCN Định Quán - ấp Hiệp Đồng, TT Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai

  7

  Lý Tài Múi

  HTX TTCN Định Quán – ấp 3, xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

  8

  Lê Thị Trâm

  HTX TTCN Định Quán - ấp Hòa Trung, xã  Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai

  9

  Hoàng Thị Dịu

  HTX TTCN Định Quán - ấp Hòa Đồng, xã  Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai

  10

  Đặng Thị Hướng

  HTX TTCN Định Quán - KP 12, TT Định Quán, Định Quán, Đồng Nai

  11

  Phạm Thị  Tuyết

  Công ty CP May Định Quán - ấp 5, xã Phú Lợi, huyện Định Quán

  12

  Nguyễn Thị Bích Phương

  Công ty CP May Định Quán - ấp 8, xã Gia Canh, H Định Quán, Đồng Nai

  13

  Nguyễn Thị Kim Liên

  Công ty CP May Định Quán - ấp Hiệp Cường, TT Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai

  14

  Nguyễn Thị Hồng Nhan

  Công ty CP May Định Quán - ấp Hiệp Đồng, TT Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai

  15

  Trần Thị Ngọc Yến

  Công ty CP May Định  Quán - ấp Hiệp Tâm 1, TT Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai

  16

  Lê Thị Hiếu Thảo

  Công ty CP May Định Quán - ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai

  17

  Phạm Thị Hồng

  Công ty CP May Định Quán - ấp 1, xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai

  18

  Ông

  Trương Nguyên Vũ

  Công ty CP May Định Quán - ấp Hiệp Tâm 1, TT Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai

  19

  Ông

  Huỳnh Kim Sơn

  Công ty CP May Định Quán - ấp 3, xã phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai

  20

  Ông

  Nguyễn Đình Anh

  Công ty CP May Định Quán - ấp 5, xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai

  21

  Ông

  Hoàng Ngọc Hiến

  CS gốm mỹ thuật trang trí Phú Hiến Nam - xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai

  22

  Ngô Thị Hòa

  tại nhà - 68/1, tổ 3, ấp Tân Cang - xã Phước Tân - TP Biên Hòa,  Đồng Nai

  23

  Ông

  Phạm Văn Hoài

  Công ty chế biến gỗ xuất khẩu - xã Bắc Sơn - huyện Trảng Bom - Đồng Nai

  24

  Ông

  Phan Văn Tiến

  Cơ sở điêu khắc trang trí Vĩnh Tiến - xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

  25

  Nguyễn Thị Kim Phượng

  Cơ sở mỹ nghệ Ngọc Tứ - xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

  26

  Ông

  Phạm Văn Hưng

  tại nhà - xã Bắc Sơn - huyện Trảng Bom - Đồng Nai

  27

  Ông

  Nguyễn Hoàng Trang

  Công ty TNHH Anh Nghĩa ANCL - xã Hố Nai 3 - huyện Trảng Bom - Đồng Nai

  28

  Ông

  Đỗ Quang Đạo

  Công ty TNHH Anh Nghĩa ANCL - xã Hố Nai 3 - huyện Trảng Bom - Đồng Nai

  29

  Ông

  Vũ Trung Kiên

  Công ty TNHH Anh Nghĩa ANCL - xã Hố Nai 3 - huyện Trảng Bom - Đồng Nai

  30

  Ông

  Nguyễn Thanh Hoàng

  Công ty TNHH Anh Nghĩa ANCL - xã Hố Nai 3 - huyện Trảng Bom - Đồng Nai

  31

  Ông

  Lương Văn Khánh

  Công ty TNHH Anh Nghĩa ANCL - xã Hố Nai 3 - huyện Trảng Bom - Đồng Nai

  32

  Ông

  Vũ Ngọc Anh

  DNTN Khoa Ngọc Nguyễn - xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  33

  Huỳnh Thị Duy Linh

  DNTN Khoa Ngọc Nguyễn - xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  34

  Ông

  Nguyễn Hải Đăng

  DNTN Khoa Ngọc Nguyễn - xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  35

  Ông

  Nguyễn Ngọc Duy

  DNTN Khoa Ngọc Nguyễn - xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  36

  Đặng Thị Mai

  DNTN Khoa Ngọc Nguyễn - xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  37

  Trần Thị Nguyệt

  DNTN Khoa Ngọc Nguyễn - xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  38

  Lê Thị Thắng

  DNTN Khoa Ngọc Nguyễn - xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  39

  Ông

  Vũ Ngọc Tuấn

  DNTN Khoa Ngọc Nguyễn - xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  40

  Nguyễn Thị Thường

  DNTN Khoa Ngọc Nguyễn - xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  41

  Nguyễn Thị Quyền Trang

  DNTN Khoa Ngọc Nguyễn - xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

  42

  Ông

  Mai Văn Tới

  Tại nhà - xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

  43

  Ông

  Mai Văn Việt

  tại nhà - xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

  44

  Ông

  Phan Thanh Hiến

  tại nhà - ấp 2, xã  Sông Nhạn, huyện Cẩm mỹ, Đồng Nai

   


   

    Ý kiến bạn đọc

  Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây