BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH HĐND TỈNH GIÁM SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG

Thứ hai - 10/09/2018 21:54
Từ 14-19/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh (Ban KT-NS) do ông Lại Thế Thông – Trưởng ban Ban KT-NS làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Chương trình khuyến công từ năm 2016 đến năm 2017 trên địa bàn tỉnh đối với UBND huyện Xuân Lộc, UBND huyện Cẩm Mỹ...
BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH HĐND TỈNH GIÁM SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG
Từ 14-19/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh (Ban KT-NS) do ông Lại Thế Thông – Trưởng ban Ban KT-NS làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Chương trình khuyến công từ năm 2016 đến năm 2017 trên địa bàn tỉnh đối với UBND huyện Xuân Lộc, UBND huyện Cẩm Mỹ, Sở Công Thương; khảo sát trực tiếp tại 02 doanh nghiệp là Công ty TNHH Trâm Anh Khoa xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc và DNTN Mạnh Văn Khoa xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ.
cammy1
Bna giám sát kiem tra tại huyện Cẩm Mỹ
Tham dự giám sát có ông Nguyễn Sơn Hùng – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Bùi Thị Liễu – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các thành viên Ban KT-NS tỉnh; bà Hoàng Thị Bích Hằng – Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; ông Lê Quang Bình – Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh và ông Nguyễn Kim Long – Chủ tịch Hội đồng thành viên DOFICO.
Đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia làm việc cùng Đoàn giám sát gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Khoa học Công nghệ, Sở Lao động Thương binh Xã hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ cùng phóng viên Báo, Đài đến đưa tin.
Qua giám sát Đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được từ năm 2016 đến năm 2017 đối với các đề án khuyến công hàng năm do Sở Công Thương khai thực bám sát Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016. Với trách nhiệm của ngành, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hànhquy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh; quy định giải thưởng cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai; quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai; quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tạo cơ sở triển khai tốt chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh.
Kinh phí bố trí để thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2016 và 2017 đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khuyến công trong 02 năm là 8.360 triệu đồng, trong đó kinh phí quốc gia hỗ trợ là 200 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương và Trung ương, chương trình đã thu hút các đơn vị thụ hưởng tham gia và chương trình khuyến công là 4.911 triệu đồng. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến công được Sở quan tâm thực hiên. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát chương trình, đề án khuyến công góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nội dung chương trình, đề án khuyến công, đảm bảo mục tiêu hỗ trợ khuyến công,động viên, khuyến khích cơ sở CNNT trong đầu tư và phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành.
 Trong 02 năm 2016 và 2017 có 406 cơ sở CNNT được hỗ trợ từ chương trình khuyến công. Trong đó có 22 cơ sở CNNT được hỗ trợ trực tiếp kinh phí thực hiện các nội dung ứng dụng máy móc thiết bị, đào tạo nghề, thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm. Có 384 cơ sở CNNT được hỗ trợ gián tiếp thông qua các hoạt động: tập huấn nâng cao năng lực quản lý; giới thiệu, quảng bá sản phẩm, cơ sở CNNT tạo cơ hội xúc tiến thương mại thông qua Bản tin Khuyến công hàng quý,  trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công, chuyên đề khuyến công phát sóng trên kênh ĐN1; học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh về một số ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp; xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương; tham gia các hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, trong đó có những hạn chế có tính ảnh hưởng cao đến kết quả thực chương trình, đề án khuyến công cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như:
(1) Theo số liệu Cục Thống kê Đồng Nai cung cấp thì giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn 02 năm 2016-2017 là 109.009 tỷ đồng (giá cố định 2010). Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn tăng trưởng bình quân 5,3% thấp thấp hơn mức tăng trưởng toàn ngành công nghiệp, làm cho tỷ trọng giá trị SXCNNT trong tổng giá trị SXCN toàn ngành giảm (tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành từ chiếm 9,1% năm 2016 giảm xuống chiếm 8,9% năm 2017).
 (2) Theo quy định tại Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia (đối với kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia); Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đối với kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương). Tuy nhiên,
(3) Việc xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm của các địa phương trong tỉnh, vẫn chưa đảm bảo theo quy định trên làm ảnh hưởng đến xây dựng kế hoạch khuyến công toàn tỉnh. Công tác phối hợp tuyên truyền từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đến các cơ sở CNNT đã được triển khai bằng nhiều hình thức nhưng hiệu quả vẫn chưa cao.
Căn cứ chỉ đạo của Sở Công Thương về khắc phục những hạn chế theo kết luận của Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, trong thời gian tới Trung tâm Khuyến công sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau:
- Tham mưu Sở Công Thương xây dựng, sửa đổi và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công. Tham mưu bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch Chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020.
- Tập trung triển khai các nội dung: Tuyên truyền chủ trương, chính sách khuyến công đến tận các xã, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện; tập huấn công tác khuyến công cho cán bộ làm công tác khuyến công; thực hiện việc đăng ký kế hoạch khuyến công hàng năm theo quy định, đảm bảo tiến độ và yêu cầu, phù hợp định hướng phát triển KT-XH của địa phương.
- Nâng cao chất lượng các hoạt động khuyến công trên cơ sở nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Trung tâm Khuyến công từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Tham mưu về cơ chế, xây dựng và duy trì mạng lưới dịch vụ khuyến công tại các địa bàn trọng điểm.
- Nâng cao hiệu quả hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua Hội nghị triển khai chính sách khuyến công tại địa bàn mỗi huyện. Tích cực phối hợp các cơ quan ban ngành, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp huyện để thực hiện, khắc phục hạn chế tồn tại thời gian qua trong công tác tuyên truyền khuyến công.
- Huy động các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ thực hiện hoạt động khuyến công địa phương, khuyến công quốc gia. Tham mưu, đề xuất các đề án điểm có tính lan toả và tác động rõ nét đến phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu Sở Công Thương về việc kiện toàn tổ chức bộ máy khuyến công từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Cải thiện cơ sở vật chất Trung tâm Khuyến công và điều kiện làm việc của mạng lưới khuyến công viên.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây