BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ khuyến công 9 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp quý IV/2018

Thứ ba - 11/09/2018 10:00
Căn cứ Công văn số 3043/SCT-KH ngày 15/8/2018 của Sở Công Thương về việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh và báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Khuyến công báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khuyến công 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp quý IV/2018 như sau:...
Căn cứ Công văn số 3043/SCT-KH ngày 15/8/2018 của Sở Công Thương về việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh và báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Khuyến công báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khuyến công 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp quý IV/2018 như sau:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khuyến công 9 tháng đầu năm 2018
1.1 Kết quả thực hiện
- Tham mưu Sở Công Thương nội dung sửa đổi, bổ sung các Quyết định của UBND tỉnh, gồm:
+ Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.
+ Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
+ Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công Đồng Nai.
+ Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Triển khai đến các địa phương các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực khuyến công của trung ương và địa phương, bao gồm:
+ Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
+ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.
+ Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.
+ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Tổ chức Lễ tôn vinh Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Nghệ nhân, Thợ giỏi và trao giải cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2017.
- Nghiệm thu các đề án:
+ Các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến năm 2017: (1) Đề án hỗ trợ ứng dụng máy cắt ván tự động cho Công ty TNHH Nội ngoại thất Thái Bình Dương – huyện Trảng Bom; (2) Đề án hỗ trợ ứng dụng máy đóng gói bao tay tự động cho Công ty TNHH Nam Long – huyện Long Thành; (3) Đề án hỗ trợ ứng dụng máy cắt lazer cho Hộ kinh doanh Lê Thị Hoài Thu – huyện Trảng Bom; (4) Đề án hỗ trợ ứng dụng máy bắn màu cho Cơ sở Thanh Long – huyện Nhơn Trạch.
    Đề án Nâng cấp website Trung tâm Khuyến công.
- Hoàn tất hồ sơ, nghiệm thu, thanh quyết toán đề án khuyến công Quốc gia.
- Thực hiện 18 chuyên đề khuyến công trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Phát hành 800 Bản tin Khuyến công Quý I, Quý II. Cập nhật cơ sở dữ liệu CNNT, cập nhật website. Thực hiện 1500 cuốn đặc san chuyên ngành Công Thương. Thống kê cung cấp số liệu công nghiệp nông thôn Quý I, Quý II, Quý III.
- Xây dựng, trình phê duyệt và triển khai các đề án, nhiệm vụ khuyến công năm 2018 gồm:
(1) Đề án xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương;
(2) Đề án bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;
(3) Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ;
(4) Đề án Tuyên truyền khuyến công;
(5) Đề án Đào tạo nghề;
(6) Đề án Tham gia hội chợ triển lãm trong nước;
(7) Đề án Nâng cao năng lực quản lý.
(8) Đề án tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh khu vực miền Tây và miền Trung – Tây Nguyên.
(9) Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất bao tay công nghiệp tại Công ty TNHH Ánh An Bình, xã An Phước – Biên Hòa; Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất cơ khí chính xác tại Công ty TNHH Anh Nghĩa ANCL, xã Hố Nai – Trảng Bom; Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất bánh phở hủ tiếu khô tại Cơ sở Phở Hoàng, xã Gia Tân 2 – Thống Nhất; Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất gỗ nội thất tại Cơ sở Duy Tâm, xã Suối Trầu – Trảng Bom; Ứng dụng máy móc tiến tiến vào sản xuất chocolate tại Công ty TNHH ca cao Trọng Đức – Định Quán; Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất may công nghiệp tại Công ty TNHH MTV SXTM May Thanh Huyền – Nhơn Trạch; Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất bột hạt sen tại cơ sở chế biến hạt sen Trường Phát; Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất gỗ nội thất tại Công ty TNHH MTV Hồ Sơn Tư; Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất chuối sấy tại cơ sở Cường Hoa – Thống Nhất; Mô hình trình diễn sản xuất gạch không nung tại HTX Đồng Tiến – Tân Phú.
- Tham gia phục vụ Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chương trình khuyến công từ năm 2016 đến năm 2017. Báo cáo kết quả và triển khai giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế sau Kết luận giám sát.
- Khảo sát nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu khuyến công của các cơ sở công nghiệp nông thôn.
- Phối hợp hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn lập và nộp hồ sơ đăng ký 20 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp Khu vực. Vận chuyển sản phẩm đến địa điểm bình chọn tại tỉnh Đồng Tháp.
- Theo dõi hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2018 đã trình Bộ Công Thương. Công tác chuẩn bị phục vụ Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đi thẩm định thực tế Nghệ nhân Ưu tú vào tháng 10/2018.
- Theo dõi phê duyệt đề án Bảo tồn và phát triển nghề chế tác đá Bửu Long – thành phố Biên Hòa giai đoạn 2017 – 2022.
- Tham mưu Sở Công Thương bổ sung xây dựng Kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2018 trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương trình Sở Công Thương. Tham mưu Hội đồng đi khảo sát thực tế tại các cơ sở công nghiệp nông thôn các sản phẩm tham gia bình chọn và các cá nhân tham gia xét tặng.
- Tổng hợp nội dung đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2019 của các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trình Sở Công Thương.
- Vận động các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia chương trình kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền thông qua hệ thống chợ - chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây tại huyện Thống Nhất từ ngày 11/5/2018 đến ngày 15/5/2018.
- Tham gia gian hàng chung (04 gian) trưng bày giới thiệu sản phẩm của 20 doanh nghiệp tại hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 tại Phú Yên (từ ngày 10/7/2018 – 18/7/2018).
- Tham gia đoàn khảo sát các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu kết nối với các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Tham gia phục vụ đoàn Sở Công Thương kiểm tra công tác khuyến công giai đoạn 2010 – 2017.
- Tham gia hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ IX; tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2018 (23/8/2018 – 29/8/2018) tại tỉnh Đồng Tháp.
- Tổ chức hội thảo giới thiệu công nghệ khoa học kỹ thuật trong sản xuất tại huyện Định Quán, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Xuân Lộc và thị xã Long Khánh.
- Phối hợp với các địa phương trên địa bàn Tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện các đề án khôi phục và phát triển ngành nghề TTCN đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Triển khai hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh theo văn bản số 11067/UBND-KT ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ưu tiên các khoản thanh toán đối với phần kinh phí hỗ trợ đầu tư cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh.
1.2     Khó khăn, tồn tại
- Kế hoạch Khuyến công năm 2018 chỉ được triển khai sau khi các đề án, nhiệm vụ khuyến công cụ thể được phê duyệt. Thời gian từ khi xây dựng đến khi phê duyệt kéo dài do phải thống nhất giữa đơn vị thụ hưởng, đơn vị thực hiện và đơn vị phê duyệt đề án về hồ sơ, các bước thẩm định nội dung đề án, kinh phí thực hiện…theo quy định. Do đó, 6 tháng đầu năm Trung tâm Khuyến công chỉ tập trung xây dựng trình Sở Công Thương phê duyệt các đề án khuyến công địa phương.
- Một số đề án thời gian xây dựng kéo dài vì:
+ Phải tìm kiếm đơn vị thụ hưởng do kế hoạch đăng ký của địa phương chung chung chưa có đơn vị thụ hưởng cụ thể (đề án đào tạo nghề);
+ Phải thống nhất đơn vị thụ hưởng về chính sách hỗ trợ, thời gian, địa điểm tổ chức (đề án nâng cao năng lực quản lý, đề án đào tạo nghề);
+ Một số đơn vị thụ hưởng thay đổi đề nghị hỗ trợ do không đủ điều kiện dẫn đến việc xây dựng đề án bị động phải tìm đơn vị khác thay thế (đề án đào tạo nghề);
+ Cơ sở công nghiệp nông thôn chưa triển khai đầu tư máy móc thiết bị mặc dù đã đăng ký kế hoạch khuyến công 2018 về hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, do đó chưa đề nghị hỗ trợ nên Trung tâm Khuyến công chưa xây dựng đề án trong 6 tháng đầu năm.
- Việc giải ngân kinh phí hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng còn lại khoản mục thanh toán các khoản nợ nhà thầu thi công và kinh phí hỗ trợ đầu tư đường thoát nước tạm và cấp thoát nước sinh hoạt bên trong cụm công nghiệp Phú Thạnh-Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch chậm thực hiện do Chủ đầu tư chậm cung cấp phương án giải ngân thanh toán các khoản nợ nhà thầu thi công và cung cấp hồ sơ đầu tư 02 hạng mục đường thoát nước tạm và hạng mục cấp thoát nước bên trong cụm công nghiệp.
2. Phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018
2.1 Chương trình đào tạo nghề
Tổ chức đào tạo nghề may công nghiệp cho 385 lao động tại Công ty TNHH Huỳnh Anh Tuấn 67 – huyện Long Thành (150 lao động); công ty TNHH MTV SX TM Thanh Huyền – huyện Nhơn Trạch (35 lao động); Công ty TNHH may mặc Nguyên Thuận Phát – huyện Nhơn Trạch (50 lao động); Công ty TNHH may mặc Minh Chánh – huyện Cẩm Mỹ (60 lao động); DNTN Khoa Ngọc Nguyễn – huyện Trảng Bom (30 lao động); Công ty TNHH MTV Linh Hưng Phát – huyện Nhơn Trạch (70 học viên).
2.2 Chương trình nâng cao năng lực quản lý
    Tổ chức tập huấn khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh cho 400 học viên.
    Tổ chức 2 đoàn gồm 24 cán bộ khuyến công cấp huyện, Sở, ngành liên quan, cơ sở công nghiệp nông thôn khảo sát học tập kinh nghiệm tại các tỉnh khu vực miền Nam và miền Trung – Tây Nguyên về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực khuyến công, công tác quản lý và phát triển các làng nghề, đồng thời giúp cơ sở công nghiệp nông thôn tìm kiếm đối tác trong nước, kết nối cung cầu, phát triển sản xuất.
2.3 Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn
    Tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại đồng bằng Sông Cửu Long – Kiên Giang năm 2018.
    Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn 80% kinh phí thuê 20 gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trong nước.
    Hỗ trợ 01 cơ sở CNNT đầu tư trưng bày sản phẩm.
    Tổ chức chấm và trao giải Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2018.
    Tham mưu Sở Công Thương tổ chức họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2018.
    Tổ chức lễ tôn vinh Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương và trao giải cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2018.
2.4 Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến
    Hỗ trợ 01 mô hình trình diễn kỹ thuật phổ biến công nghệ sản xuất gạch không nung tại huyện Tân Phú.
    Hỗ trợ 09 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp.
2.5 Cung cấp thông tin về chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công
    Thu thập, cập nhật thông tin Website Trung tâm Khuyến công, cơ sở dữ liệu công  nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Nai.
    Thực hiện 06 chuyên đề khuyến công trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, định kỳ 02 chuyên đề /tháng.
    Thực hiện 500 cuốn Đặc san chuyên ngành Công Thương, 800 Bản tin Khuyến công.
    Thống kê cung cấp số liệu công nghiệp nông thôn IV và năm 2018.
    Xuất bản 1000 cuốn catalogue giới thiệu ngành nghề TTCN truyền thống.
2.6 Tư vấn, trợ giúp cơ sở CNNT
Hỗ trợ 02 cơ sở công nghiệp nông thôn thuê tư vấn các lĩnh vực như marketing, quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực… để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng một chiến lược phát triển bài bản.
2.7 Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển các cụm-điểm công nghiệp
Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho 01-2 cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào Khu, Cụm công nghiệp.
2.8 Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công
Tổ chức tập huấn chuyên đề khuyến công cho 550 người gồm cán bộ trực tiếp làm công tác khuyến công và cán bộ phối hợp tuyên truyền công tác khuyến công tại các huyện, thị xã Long Khánh và Tp.Biên Hòa.
2.9 Đầu tư 01 phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm CNNT tỉnh Đồng Nai.
2.10 Phát triển cụm công nghiệp
Tiếp tục hỗ trợ Cụm công nghiệp Phú Thạnh-Vĩnh Thanh huyện Nhơn Trạch  theo Văn bản số 11067/UBND-KT ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ưu tiên các khoản thanh toán đối với phần kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh.
2.11 Rà soát, bổ sung Kế hoạch khuyến công năm 2019 trình Sở Công Thương.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây