Chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp

Thứ hai - 12/02/2018 09:41
  Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai. Nhìn chung, nội dung hoạt động khuyến công phù hợp với nhu cầu, khả năng tiếp cận của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) và được đánh giá cao như: đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp
  CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP
  CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP
  Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai. Nhìn chung, nội dung hoạt động khuyến công phù hợp với nhu cầu, khả năng tiếp cận của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) và được đánh giá cao như: đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp; ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân, thợ giỏi, cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ liên kết, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp…
   
  CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP

  Đoàn công tác Sở Công Thương Đồng Nai làm việc với Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng chi nhành Hưng Yên về học tập kinh nghiệp phát triển cụm làng nghề

  Hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh trong những năm qua triển khai theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm gắn với các chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trên lĩnh vực công thương, ưu tiên các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp với tiềm năng lợi thế của từng địa phương, đặc biêt ưu tiên lựa chọn các đề án triển khai tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi triển khai đến các địa phương đăng ký kế hoạch khuyến công hang năm, Trung tâm khuyến công cũng nhấn mạnh: các địa phương cần quan tâm, đề xuất các đề án có tính lan tỏa, tận dụng được tiềm năng lợi thế của địa phương và hỗ trợ cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu. Đặc biệt cần tập trung các nội dung như: hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thết bị công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản lý, liên kết doanh nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm CNNT. Ưu tiên lựa chọn các đề án chế biến nông - lâm sản, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, nguyên liệu thay thế hàng nhập khẩu, sản xuất các sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt.

  Năm 2017, tổng kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Đồng Nai theo kế hoạch được giao trên 24,7 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia theo kế hoạch được duyệt là 200 triệu đồng, kinh phí khuyến công địa phương được duyệt trên 24, 5 tỷ đồng. Kinh phí khuyến công địa phương theo kế hoạch được giao từ đầu năm là 4,724 tỷ đồng, bổ sung 20 tỷ đồng để hỗ trợ hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh huyện Nhơn Trạch (thực hiện chính sách hỗ trợ cụm công nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai). Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động khuyến công năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo kế hoạch khoảng 46 tỷ đồng, bao gồm kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương, trong đó kinh phí khuyến công địa phương dành hỗ trợ hạ tầng 02 cụm công nghiệp là 40 tỷ đồng.

  Ngoài việc triển khai các nội dung hoạt động khuyến công theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, khuyến công Đồng Nai còn được giao triển khai một số nhiệm vụ thuộc chương trình, đề án trọng điểm của tỉnh như Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, Đề án phát triển cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong đó phát triển cụm công nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của các cấp các ngành của tỉnh Đồng Nai chứ không chỉ riêng ngành công thương nhằm tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có môi trường, mặt bằng sản xuất, kinh doanh.
   

  Tham quan thực tế cụm công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên

  Tham quan thực tế cụm công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên

  Từ năm 2015, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 189 về hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp (CCN). Theo đó, chính sách hỗ trợ phát triển CCN bao gồm 3 nội dung chính: hỗ trợ ứng vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho CCN chưa có chủ đầu tư hạ tầng; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào CCN. Về nguyên tắc, mỗi CCN hoặc mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong CCN chỉ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần. Đối với chủ đầu tư hạ tầng CCN sẽ được tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với mức hỗ trợ 20 tỷ đồng/cụm CCN; các CCN nhỏ hơn 30 ha sẽ được hỗ trợ 15 tỷ đồng/CCN. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào CCN sẽ được hỗ trợ chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, di dời, hỗ trợ xây dựng cơ sở và phí sử dụng hạ tầng với mức 30.000 đồng/m2…Qua 2 năm thực hiện, các chính sách này bộc lộ một số bất cập, đối tượng được thụ hưởng vẫn hạn chế. Chính vì vậy, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX vào tháng 12-2017 đã sửa đổi, bổ sung một số điểm mới nhằm thúc đẩy việc thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng CCN. Theo đó, ngoài Trung tâm phát triển CCN cấp huyện, bổ sung thêm Ban quản lý CCN cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công thương vào chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN; bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ là hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh tại các CCN làng nghề (trước đây chỉ có doanh nghiệp vừa và nhỏ). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được hỗ trợ xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, chất thải rắn so với chỉ hỗ trợ hệ thống cấp thoát nước như trước. Những chính sách mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cũng như doanh nghiệp thứ cấp khi sản xuất tại các CCN.  Kinh phí thực hiện hỗ trợ đầu tư hạ tầng và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào CCN từ nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến công bố trí hàng năm.

  Tuy chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở di dời vào CCN đã ban hành từ năm 2016, nhưng hiện rất ít doanh nghiệp làm thủ tục hưởng hỗ trợ, một trong những nguyên nhân chính là chưa có thông tin. Bước sang năm 2018 và những năm tiếp theo, Trung tâm Khuyến công sẽ đẩy mạnh thông tin tuyên truyền chính sách hỗ trợ đến các doanh nghiệp, cơ sở thuộc diện phải di dời vào các CCN. Đồng thời đề xuất, kiến nghị  Sở Công Thương, các sở ngành liên quan nghiên cứu đơn giản thủ tục, hồ sơ để doanh nghiệp, cơ sở thuộc diện phải di dời vào các CCN tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

  Các nhà đầu tư hạ tầng CCN, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc diện phải di dời vào các CCN đáp ứng điều kiện hỗ trợ sớm liên hệ Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công để được hướng dẫn chi tiết về hồ sơ thủ tục để hưởng hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công./.

    Ý kiến bạn đọc

  Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây