Công tác tuyên truyền hoạt động khuyến công năm 2017

Chủ nhật - 11/02/2018 23:17
  Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 9.306 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), trong đó loại hình kinh doanh cá thể chiếm 90,1 % trong tổng số cơ sở CNNT của tỉnh, giá trị sản xuất CNNT đạt 55.622 tỷ đồng. Cơ sở CNNT đa phần có qui mô nhỏ và vừa nên năng lực cạnh tranh còn hạn chế so với khu vực kinh tế khác.
  Công tác tuyên truyền hoạt động khuyến công năm 2017

  Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 9.306 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), trong đó loại hình  kinh doanh cá thể chiếm 90,1 % trong tổng số cơ sở CNNT của tỉnh, giá trị sản xuất CNNT đạt 55.622tỷ đồng. Cơ sở CNNT đa phần có qui mô nhỏ và vừa nên năng lực cạnh tranh còn hạn chế so với khu vực kinh tế khác. Thời gian qua, thực hiện chủ trương khuyến khích phát triển CNNT, các hoạt động khuyến công đã được tổ chức sâu rộng trên toàn địa bàn tỉnh để triển khai có hiệu quả Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công. Trong các hoạt động đã triển khai, tuyên truyền là một thế mạnh của công tác khuyến công tỉnh Đồng Nai được tổ chức bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau nhằm phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trước hết là chính sách khuyến công, góp phần huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, phát triển sản xuất CNNT.

   

  Chuyên đề khuyến công phát sóng Đài truyền hình
  Chuyên đề khuyến công phát sóng Đài truyền hình Đồng Nai 1
  được đăng tải trên website Đài truyền hình Đồng Nai


   

  Hoạt động tuyên truyền là một trong những nội dung quan trọng của công tác khuyến công tỉnh Đồng Nai trong nhiều năm qua và không ngừng đổi mới cả hình thức lẫn nội dung để đáp ứng nhu cầu thông tin trên lĩnh vực CNNT, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trước hết là chính sách khuyến công, góp phần huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, phát triển sản xuất CNNT. Các hình thức tuyên truyền gồm có: trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu CNNT, chuyên đề khuyến công trên Đài Truyền hình Đồng Nai, bản tin hàng quý, hội nghị tập huấn công tác khuyến công, trao đổi trực tiếp qua điện thoại, hộp thư điện tử…

  Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển cụm công nghiệp, giới thiệu các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, các mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong tỉnh, đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thông tin thị trường, giới thiệu sản phẩm… và các hoạt động khuyến công. Để nội dung tuyên truyền thêm phong phú và sinh động, Trung tâm khuyến công Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp của một số tỉnh thực hiện các chuyên đề khuyến công trên Đài Truyền hình nhằm đề cập đến tình hình sản xuất CNNT và trao đổi kinh nghiệm hoạt động khuyến công của các tỉnh. Năm 2017, công tác tuyên truyền khuyến công tỉnh Đồng Nai đạt được kết quả cụ thể như sau:
   

  Banner tuyên truyền
   

  - Phát hành 2.000 cuốn đặc san công thương,1.600 bản tin khuyến công đến Sở công Thương,Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh; UBND cấp huyện, phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tầng, UBND cấp xã, các cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh  nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền khuyến công bằng hình thức báo đọc.

  Nâng cấp và duy trì trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công, đồng thời điều tra, cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn phục vụ tra cứu thông tin cho hơn 45.000 lượt người truy cập mỗi năm. Trang thông tin điện tử Khuyến công Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương và kinh phí xây dựng và đi vào hoạt động vào cuối năm 2006, được cập nhật và duy trì đến năm 2010, để hoàn thiện website nhằm cung giúp cho người truy cập dễ dàng tìm kiếm các thông tin liên quan đến lĩnh vực khuyến công, đồng thời chỉnh sửa,bổ sung thêm các modul bằng ngôn ngữ lập trình mới cho phù hợp với trình duyệt web tại thời điểm đó trung tâm khuyến công được cấp kinh phí nâng cấp website vào năm 2010 và tiếp tục cấp nhật duy trì hoạt động gần 7 năm. Năm 2017, do các ngôn ngữ lập trình modul trong website đã không còn sử dụng, cũng như hệ thống quản trị web không tương thích với trình duyệt web tại thời điểm hiện tại, nên Trung tâm Khuyến công Đồng Nai xây dựng đề án “ Nâng cấp website Trung tâm Khuyến công” hoàn thiện trang Web của Trung tâm Khuyến công có giao diện trang sinh động, thu hút người truy cập nhằm quảng bá ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Đồng Nai, các sản phẩm của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh cho toàn thế giới, góp phần thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Đồng Nai một cách bền vững.

  - Thực hiện 24 chuyên đề khuyến công phát sóng trên Đài PTTH Đồng Nai, thời lương 15 phút/chuyên đề, phát sóng 02 (hai) lần vào ngày chủ nhật và thứ hai của tuần thứ hai và tuần thứ tư trong tháng.  Thông qua các chuyên đề khuyến công giới thiệu, quảng bá cho các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, tạo cơ hội xúc tiến thương mại, giúp các  cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tìm kiếm đối tác kinh doanh, nguồn nhân lực cũng như tiếp cận được những thông tin công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật có khả năng áp dụng để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm.

  Với số lượng 02 (hai) chuyên đề/tháng, việc xây dựng kịch bản, thu thập thông tin, dàn dựng ghi hinh gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Khuyến công, phòng Chuyên mục Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, và các đơn vị có liên quan đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền khuyến công trên Đài Truyền hình. Kết quả từ một số hoạt động chính trong công tác tuyên truyền hoạt động khuyến công, đã tạo nhiều điều kiện cho các cơ sở sản xuất CNNT tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, giúp các cơ sở sản xuất CNNT dễ dàng nắm bắt thông tin về tiềm năng lợi thế của các địa phương và các định hướng phát triển công nghiệp - TTCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thông qua hình thức báo hình tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khuyến công, tạo được lòng tin trong cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp nông thôn.
   

  Hội nghị giới thiệu công nghệ, thiết bị bảo quản và sơ chế nông sản tại huyện Tân Phú

  Trung tâm Khuyến công cũng đã phối hợp với Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp thuộc trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tổ chức 04 hội thảo giới thiệu công nghệ, thiết bị sơ chế, bảo quản nông sản trên địa bàn huyện Định Quán, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc cho hơn 320 lượt người nhằm tư vấn, hướng dẫn về công nghệ chế biến sau thu hoạch có thể ứng dụng tại địa phương để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp. Đối tượng tham dự là lãnh đạo các xã, thị trấn, cán bộ phụ trách nông nghiệp, công nghiệp, thương mại; Hội nông dân; HTX nông nghiệp, Câu lạc bộ năng suất cao; Doanh nghiệp, cơ sở chế biến nông sản, hộ nông nghiệp…

  Bước sang 2018, thiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền đã ký giữa Sở công Thương và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Trung tâm Khuyến công tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền qua việc nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để ngày càng nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của hoạt động khuyến công trong việc khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn. Từ đó việc triển khai chính sách khuyến công sẽ hiệu quả hơntừng bước góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, trước hết là công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn./.

    Ý kiến bạn đọc

  Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây