Kết quả học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác khuyến côngvà phát triển nghề Gỗ mỹ nghệ, gốm mỹ nghệ tại một số tỉnh miền Trung

Thứ ba - 22/01/2019 17:09
Nhằm nâng cao năng lực cho Trung tâm Khuyến công và trư vấn Phát triển Công nghiệp trong việc xây dựng lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ trong thời gian tới. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức Trung tâm và một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trong tỉnh giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công và phát triển ngành nghề gỗ mỹ nghệ, gốm mỹ nghệ từ các tỉnh bạn. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Nông thôn đã làm việc học tập kinh nghiệm với Trung tâm Khuyến công và TVPTCN/Trung tâm Khuyến công và XTTM các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định và TP. Đà Nẵng từ ngày 18-24/11/2018.
sct   binh dinh
sct binh dinh

Nhằm nâng cao năng lực cho Trung tâm Khuyến công và trư vấn Phát triển Công nghiệp trong việc xây dựng lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ trong thời gian tới. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức Trung tâm và một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trong tỉnh giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công và phát triển ngành nghề gỗ mỹ nghệ, gốm mỹ nghệ từ các tỉnh bạn. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Nông thôn đã làm việc học tập kinh nghiệm với Trung tâm Khuyến công và TVPTCN/Trung tâm Khuyến công và XTTM các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định và TP. Đà Nẵng từ ngày 18-24/11/2018.

Tham gia đoàn công tác gồm:Ông Lâm Quang Liêm –  Phó Giám đốc Trunng tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai;  Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Trảng Bom.Đại diện các cơ sở CNNT: Công ty TNHH TM nội thất Hoàng Gia Phát, HTX Nông nghiệp Thương mại Tân Phú, Cơ sở Ngọc Tứ, Cơ sở Linh Liên, Cơ sở Ngọc Nguyên, Cơ sở Hoài Thu, Công ty TNHH Tuấn Tuấn Mai.

Tại các buổi làm việc cùng Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp các tỉnh, Đoàn công tác đã trao đổi học tập cùng nhau các nội dung về:triển khai thựcNghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ đối với các đơn vị Sự nghiệp công lập sau khi hợp nhất; Công tác xây dựng mạng lưới cộng tác viên Khuyến công tại các địa phương;Các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển đối với cơ sở CNNT thuộc ngành nghề gốm mỹ nghệ, gỗ mỹ nghệ và chính sách hỗ trợ làng nghề tại địa phương.

Trong thời gian đến làm việc tại các Trung tâm Khuyến công và TVPTCN/và tham quan một số mô hình sản xuất gỗ mỹ nghệ, gốm mỹ nghệ tại các tỉnh, Đoàn công tác đã tìm hiểu, giao lưu học tập và chia sẻ kinh nghiệm về công tác triển khai các hoạt động khuyến công. Đoàn đã thu thập được một số kết quả như sau:

- Nắm bắt được thế mạnh, đặc trưng nông sản của từng địa phương, đặt vấn đề và hỗ trợ các cơ sở CNNT giữa các tỉnh hình thành mối liên kết về nguồn nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường. Cụ thể:

+ Bước đầu, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai phối hợp Trung tâm Khuyến công và TVPTCN/Trung tâm Khuyến công và XTTM các tỉnh trao đổi thông tin doanh nghiệp, cơ sở CNNT thuộc ngành nghề gỗ mỹ nghệ, gỗm mỹ nghệ có nhu cầu liên kết cung cầu hàng hóa. Các Trung tâm đóng vai trò đầu mối tổng hợp thông tin sau đó phối hợp với các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã và thành phố hỗ trợ các cơ sở CNNT mở rộng mối quan hệ hợp tác, liên kết.

- Tạo mối liên kết giữ Trung tâm khuyến công Đồng Nai và Trung tâm Khuyến công và TVPTCN TP. Đà Nẵng trong triệc thực hiện khu trưng bày sản phẩm CNNT tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm tổ chức Hội chợ triển lãm TP. Đà Nẵng phục vụ cho hoạt động tham quan du lịch tại địa phương.

- Tạo mối quan hệ liên kết, phối hợp giữ các Trung tâm Khuyến công và Sở Văn hóa, thể thao và Du Lịch Đồng Nai với các Trung tâm Khuyến công và TVPTCN/Trung tâm Khuyến công và XTTM và Sở Văn hóa, thể thao và Du Lịch các tỉnh trong công tác định hướng phát triển của ngành nghề gỗ mỹ nghệ, gỗm mỹ nghệ trong thời kỳ hiện nay như tạo điều kiện kết nối sản phẩm đến các điểm du lịch, góp phần phát triển du lịch gắn với phát triển làng nghề.

Bài học kinh nghiệm sau chuyến công tác:

a) Về công tác Khuyến công:

- Cũng như Đồng Nai, khi thực hiện theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nên cũng các tỉnh cũng gặp phải một số khó khăn nhất định trong công tác tổ chức lại bộ máy hoạt động và xây dựng cơ chế tự chủ sau khi hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với các tỉnh bạn, việc xây dựng lộ trình tự chủ đối với đơn vị SN sau khi hợp nhất kế hoạch đến năm 2025. Tại tỉnh Đồng Nai, xác định lộ trình tự chủ của Trung tâm Khuyến công và TVPTCN kế hoạch đến năm 2020. Vì vậy, đòi hỏi sự nổ lực của toàn thể CBVC Trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào hoạt động tư vấn có thu, doanh thu của hoạt động dịch vụ tư vấn phải đạt gấp 1,5 lần so với hiện nay thì mới có thể đảm bảo được hoạt động tự chủ hoàn toàn.

- Nội dung hoạt động Khuyến công trong thời gian tới nên tập trung vào các nhiệm vụ trong tâm sau:

+ Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc thiết bị.

+ Tổ chức nâng cao năng lực quản lý cho cơ sở CNNT gồm 02 nội dung: (1) Tổ chức các lớp nâng cao năng lực quản lý cho cơ sở CNNT; (2) Tổ chức và hỗ trợ tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phải dựa trên khảo sát nhu cầu thực tế phát triển ngành nghề trên địa tỉnh Đồng Nai và điều kiện phù hợp với lợi thế phát triển của các tỉnh.

+ Tổ chức nâng cao nâng cao năng lực quản lý đối với đối tượng là cán bộ QLNN làm công tác khuyến công cấp huyện, xã.

- Việc xây dựng mạng lưới công tác viên khuyến công là thật sự cần thiết. Với mục tiêu giúp Trung tâm khuyến công nắm bắt kịp thời nhu cầu của các cơ sở CNNT kịp thời hỗ trợ phát huy vai trò công tác khuyến công. Đặc biệt, là công tác phát hiện, bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; Giúp các cơ sở CNNT tiếp cận thông tin, chính sách của Nhà nước về khuyến công, tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

b) Về phát triển ngành nghề gỗ mỹ nghệ, gốm mỹ nghệ và phát triển làng nghề gắn với du lịch.

- Đánh giá được thế mạnh của địa phương và các tỉnh về ngành nghề chế biến nông sản thực phẩm, từ đó đề ra các biện pháp hỗ trợ các cơ sở CNNT hình thành các mối liên kết lâu dài về nguyên liệu và tiêu thụ hàng hóa.

- Cần có sự quan tâm của lãnh đạo địa phương (UBND tỉnh), sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành (Sở Công Thương, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn…) trong công tác định hướng phát triển của ngành nghề gỗ mỹ nghệ, gỗm mỹ nghệ trong thời kỳ hiện nay như tạo điều kiện kết nối sản phẩm đến các điểm du lịch, góp phần phát triển du lịch gắn với phát triển làng nghề.

- Tăng cường hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa.

- Tăng cường hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia Hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh.

- Trong công tác tổ chức đề án Học tập kinh nghiệm: trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công Nghiệpsẽ phối hợp với các phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng đánh giá lại tình hình thực tế các ngành nghề sản xuất CNNT trên địa bàn tỉnh và tổng hợp thông tin các cơ sở CNNT có nhu cầu kết nối cung cầu hàng hóa. Đồng thời, Trung tâm là đầu mối liên hệ với các tỉnh bạn có thế mạnh phát triển ngành nghề phù hợp từ đó tổ chức chuyến học tập kinh nghiệm đạt kết quả cao hơn.

- Kiến nghị Sở Công Thương phối hợp với Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch có những định hướng phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu, cụm công nghiệp làng nghề gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

- Thành lập mạng lưới công tác viên khuyến công cấp huyện, xã.

 Qua chuyến công tác trao đổi kinh nghiệm vềcông tác khuyến công và phát triển nghề Gỗ mỹ nghệ,gốm mỹ nghệ tại một số tỉnh miền Trung đã giúp cho từng thành viên trong đoàn nắm bắt được thông tin liên quan trong công tác quản lý, lĩnh vực ngành nghề  đề đúc rút ra những kinh nghiệm cần thiết vận dụng vào thực tiễn trong công tác và hoạt động kinh doanh sản xuất tại địa phương.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây