Một số kết quả nổi bật của hoạt động khuyến công Đồng Nai năm 2017

Thứ hai - 16/04/2018 15:05
Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình như: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hoạt động tuyên truyền khuyến công; đào tạo nghề và còn lại là các nội dung khuyến công khác như tham gia hội chợ triển lãm, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, tổ chức cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ…Ngoài ra theo đề án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì năm 2017 Sở Công Thương hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng 01 cụm công nghiệp từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương...

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình như: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hoạt động tuyên truyền khuyến công; đào tạo nghề và còn lại là các nội dung khuyến công khác như tham gia hội chợ triển lãm, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, tổ chức cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ…Ngoài ra theo đề án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì năm 2017 Sở Công Thương hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng 01 cụm công nghiệp từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương. 

 Hiệu quả hoạt động khuyến công đã ngày càng được nâng cao. Điều này được thể hiện qua một số hoạt động khuyến công nổi bật như:

Thứ nhất, về công tác hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Việc hỗ trợ sau đầu tư đã khuyến khích các đơn vị thụ hưởng mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến hơn nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu, mang lại doanh thu cao cho doanh nghiệp. Đồng thời giải phóng được sức lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và an toàn hơn cho công nhân trực tiếp sản xuất, tăng nguồn thu ngân sách từ hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực hiện hỗ trợ ứng dụng thiết bị sản xuất tiên tiến cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đã giải quyết được vấn đề khó khăn cấp bách của cơ sở công nghiệp nông thôn, cũng có thể xem là các mô hình hiệu quả trên lĩnh vực chế biến nông sản, sản xuất gia công cơ khí, sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng cần khuyến khích áp dụng và phổ biến nhân rộng.

Thứ hai, hoạt động tuyên truyền khuyến công năm 2017 được tổ chức bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau nhằm phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trước hết là chính sách khuyến công, góp phần huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, phát triển sản xuất CNNT. Các hình thức tuyên truyền gồm có: trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu CNNT, chuyên đề khuyến công trên Đài Truyền hình Đồng Nai, bản tin hàng quý, hội nghị tập huấn công tác khuyến công, trao đổi trực tiếp qua điện thoại, hộp thư điện tử…

Trong các hình thức tuyên truyền thì nội dung xây dựng chuyên đề khuyến công phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đã có tác dụng tích cực. Các chuyên đề được thực hiện dựa vào tình hình kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh đồng thời bám sát thực tế hoạt động khuyến công ở địa phương. Trung tâm khuyến công và phòng chuyên mục Đài phát Thanh truyền hình Đồng Nai đã xây dựng các chuyên đề khuyến công thiết thực, phù hợp tình hình thực tế để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước có liên quan đến ngành công nghiệp. Đồng thời nhằm tuyên truyền các hoạt động khuyến công đến bạn xem đài, giới thiệu các ngành nghề truyền thống của địa phương cũng như nắm bắt một số thuận lợi và khó khăn của các cơ sở sản xuất CNNT để từng bước có tư vấn và hỗ trợ theo các nội dung hoạt động khuyến công cho các đơn vị. Năm 2017 đã xây dựng 24 chuyên đề với thời lượng 15 phút/chuyên đề, phát sóng vào lúc 18h15 ngày chủ nhật , thứ hai của tuần thứ hai và tuần thứ 4 trong tháng, trên kênh ĐN1

Thứ ba, hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn: Đào tạo nghề khuyến công gắn lý thuyết với thực hành theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn, để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động, góp phần phát triển sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn…góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế tại địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2017, hoạt động khuyến công còn những hạn chế như: Công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công về địa phương chưa thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân nên ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch chung toàn tỉnh. Các cơ sở công nghiệp nông thôn chưa quan tâm, tiếp cận, nắm bắt thông tin đầy đủ và kịp thời về chính sách khuyến công. Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm cơ sở ngành nghề nông thôn thuộc các đề án ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt chậm, ảnh hưởng việc tạo mặt bằng sản xuất tập trung cho các cơ sở CNNT sản xuất ổn định, bền vững.

Các tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ các nguyên nhân sau:

- Cán bộ phụ trách khuyến công ở cấp huyện, xã thường xuyên thay đổi, kiêm nhiệm nhiều việc nên việc triển khai, cập nhật, nắm bắt đầy đủ kịp thời các nội dung của hoạt động khuyến công còn hạn chế dẫn đến việc thông tin, tuyên truyền chính sách khuyến công chưa đầy đủ, toàn diện.

- Đối với công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương:

+  Một số địa phương chưa thật sự quan tâm về công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương; chưa nắm bắt đầy đủ và toàn diện về mục đích ý nghĩa của 02 hoạt động này cũng như chính sách khuyến khích đối với sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu và đối với nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương. Điều này dẫn đến việc người lao động, các cơ sở CNNT trên địa bàn không nắm bắt được thông tin hoặc có nắm bắt nhưng chưa đầy đủ và toàn diện, chưa hiểu về chính sách khuyến khích (quyền lợi) của cơ sở khi có sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu, cũng như khi người lao động được phong tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi….

+ Các cơ sở CNNT, người lao động chưa quan tâm đến chính sách này do quyền lợi chưa thật sự hấp dẫn (chỉ mang tính động viên khuyến khích) và tâm lý còn e ngại về thủ tục hành chính, e ngại ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh khi cung cấp một số thông tin về doanh thu sản phẩm, nộp thuế…Vì vậy, việc triển khai chính sách này đến các cơ sở CNNT gặp khó khăn.

- Hầu hết các cơ sở CNNT chưa quan tâm đến các chương trình khuyến công do tâm lý e ngại thủ tục hành chính ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của đơn vị và mức hỗ trợ khuyến công chưa thật sự hấp dẫn.

- Do thủ tục đầu tư kéo dài dẫn đến chậm tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm cơ sở ngành nghề nông thôn; mặt khác một số cụm ngành nghề nông thôn sau khi hoàn thành đầu tư hạ tầng cũng chậm trễ trong việc giao đất không kịp thời để mất cơ hội đầu tư của các cơ sở CNNT, ….do đó chưa giải quyết hiệu quả mặt bằng sản xuất tập trung cho các cơ sở CNNT.

Để thực hiện đạt kết quả công tác khuyến công, năm 2018 Trung tâm Khuyến công Đồng Nai sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Tập trung triển khai cơ chế chính sách về khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

- Nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác khuyến công.

- Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp giữa Sở Công Thương với Tỉnh đoàn, Liên Minh Hợp tác xã, Hội Nông dân, Hiệp hội ngành nghề… về thực hiện hoạt động khuyến công.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền trực tiếp đến các cơ sở CNNT thông qua đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công cấp huyện.

- Tích cực phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng cụm cơ sở ngành nghề nông thôn để tạo mặt bằng sản xuất tập trung cho các cơ sở CNNT ổn định, bền vững./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây