1/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Công cụ quy đổi giờ thanh lịch phút Online:

1/5 giờ bằng bao nhiêu phút là một trong những nhập số những vấn đề quy thay đổi kể từ giờ thanh lịch phút nhập công tác giải toán level đái học tập. Trong khi còn nhiều những bài bác luyện tương tự động khác ví như 0,5 giờ vị nhiêu phút,… Hãy nằm trong time-daily thăm dò đáp số nhé!

Bạn đang xem: 1/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Ta có: 1 giờ với 60 phút

Như vậy 1/5 giờ = 1/5 x 60 = 12 (phút)

Đáp số: 1/5 giờ = 12 (phút)

1-5 giờ vị từng nào phút

Tiếp tục với 0,5 giờ vị từng nào phút

Tương tự động tớ với 0,5 giờ= 0,5 x 60 = 30 phút

Khá giản dị chỉ với cùng một quy tắc tính là tất cả chúng ta tiếp tục thăm dò đi ra được thành quả rồi cần ko nào là. Hãy rèn luyện tiếp với những vấn đề quy thay đổi giờ, phút, giây tại đây nhé:

Ví dụ 1: 5 giờ vị từng nào phút

 1. 200 phút
 2. 300 phút
 3. 350 phút
 4. 500 phút

Đáp án: 5 giờ = 300 phút (Đáp án B)

Ví dụ 2: 1,6 giờ vị từng nào phút

 1. 72 phút
 2. 96 phút
 3. 100 phút
 4. 120 phút

Đáp số: 1,6 giờ  = 96 phút (Đáp án B)

Ví dụ 3: 1/6 phút vị từng nào giây

 1. 3 giây
 2. 6 giây
 3. 10 giây
 4. 20 giây

Đáp số: 1/6 phút = 10 giây (Đáp án C)

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với biển đông

Ví dụ 4: 1/6 giờ vị từng nào phút

 1. 6 phút
 2. 10 phút
 3. 16 phút
 4. 20 phút

Đáp số: 1/6 giờ = 10 phút (Đáp án B)

Ví dụ 5: 1/5 phút vị từng nào giây

 1. 3 giây
 2. 5 giây
 3. 10 giây
 4. 12 giây

Đáp số: 1/5 phút = 12 giây (Đáp án D)

Ví dụ 6: 2,5 giờ vị từng nào phút

 1. 100 phút
 2. 120 phút
 3. 150 phút
 4. 250 phút

Đáp số: 2,5 giờ = 150 phút (Đáp án C)

Ví dụ 7: 2/5 giờ vị từng nào phút

 1. 24 phút
 2. 25 phút
 3. 30 phút
 4. 60 phút

Đáp số: 2/5 giờ = 24 phút (Đáp án A)

Ví dụ 8: 6/5 giờ vị từng nào giờ từng nào phút

 1. 56 phút
 2. 65 phút
 3. 70 phút
 4. 72 phút

Đáp số: 6/5 giờ = 72 phút (Đáp án D)

Ví dụ 9: 300 phút vị từng nào giờ

Xem thêm: kể tên và nêu chức năng một số bộ phận của xe đạp

 1. 3 giờ
 2. 4 giờ
 3. 5 giờ
 4. 6 giờ

Đáp số: 300 phút = 5 giờ (Đáp án C)

Nếu với những bài bác luyện về thời hạn hao hao cơ hội quy thay đổi kể từ đơn vị chức năng này đối với đơn vị chức năng không giống. Quý Khách gọi rất có thể nhằm lại ngay lập tức những thắc mắc ở ngay lập tức phần comment nhằm nằm trong time-daily nằm trong giải đáp!

Xem thêm:

 • 3/4 giờ vị từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ đi ra phút nhanh chóng nhất
 • 1,2 tiếng đồng hồ vị từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ thanh lịch phút nhanh chóng nhất
 • 1,4 giờ vị từng nào phút, Cách thay đổi giờ đi ra phút