2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

 • Bác Nam mang trong mình 1 miếng vườn hình vuông vắn dự tính trồng rau củ. Để thuận tiện mang lại việc lấy nước tưới rau củ bác bỏ Nam tiếp tục khoan ở ở vị trí chính giữa khu vực vườn một chiếc ao cũng hình vuông vắn và khoảng tầm kể từ cạnh những cạnh ao cho tới những cạnh của miếng vườn đều vì thế 12m. sành rằng dt sót lại của miếng vườn là 720m vuông. Tính dt của miếng vườn hình vuông vắn ban sơ.

  Giúp tui sớm nhất có thể rất có thể nhé

  Bạn đang xem: 2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

  10/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ a biết a phân chia 3 dư 2, phân chia 5 dư 4, phân chia 8 dư 7 nên a 1 phân chia không còn mang lại a nhỏ nhất?

  Tìm số bất ngờ a biết a phân chia 3 dư 2, phân chia 5 dư 4, phân chia 8 dư 7 nên a 1 phân chia không còn mang lại a nhỏ nhất?

  12/11/2022 |   2 Trả lời

 • Tính số bất ngờ đem 2 chữ số biết số tê liệt phân chia mang lại tổng những chữ số của chính nó nhận được 7 dư 6.

  Tính số bất ngờ đem 2 chữ số biết số tê liệt phân chia mang lại tổng những chữ số của chính nó nhận được 7 dư 6Giải hộ em với ạToán 6 ạ

  12/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là 1 trong số tự động nhiên

  tìm số bất ngờ nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là 1 trong số tự động nhiên

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ n biết n+2 phân chia không còn mang lại n-1

  tìm số bất ngờ n biết n+2chia không còn mang lại n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất đem 3 chữ số sao mang lại phân chia 14 dư 5, phân chia 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất đem 3 chữ số sao mang lại phân chia 14 dư 5, phân chia 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko thành phần cùng với nhau, mò mẫm ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko thành phần cùng với nhau, mò mẫm ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số vẹn toàn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,hắn nguyên:

  Tìm x,hắn nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: Đi giày bị đau ngón chân - Nguyên nhân và cách khắc phục

  Biết a là số dư Khi phân chia một vài bất kì mang lại 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, hắn nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 đem số dư theo lần lượt là 2,4,6

  tìm số bất ngờ a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 đem số dư theo lần lượt là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tứ bề, từng phía 5m trở thành hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) mò mẫm ước công cộng (-16,24)

  c) mò mẫm tứ bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy sử dụng sáu số 5, vệt những phép tắc tính, vệt ngoặc nhằm viết lách trở thành sản phẩm tính đem sản phẩm là: 100; 50; 15.

  Hãy sử dụng sáu số 5, vệt những phép tắc tính, vệt ngoặc nhằm viết lách trở thành sản phẩm tính đem sản phẩm là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số vẹn toàn n sao mang lại 2n phân chia không còn mang lại n+5.

  Tìm những số vẹn toàn n sao mang lại 2n phân chia không còn mang lại n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân chia không còn mang lại -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn mang lại -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới quý khách SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( hắn -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: bảng đơn vị đo độ dài lớp 4

  hảy hùn bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời