50 bài toán dành cho học sinh giỏi lớp 1

Dưới đó là những bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng lên giành riêng cho học viên khoảng, học viên tương đối tốt tự động giải.

Bài 1: Điền vệt +, –  phù hợp vô dù trống

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bạn đang xem: 50 bài toán dành cho học sinh giỏi lớp 1

Bài 2: Tìm một số hiểu được lấy số bại cùng theo với 5 rồi trừ lên đường 8 được sản phẩm là 11?

Bài 3: Điền vệt >, < , = phù hợp vô dù trống

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bài 4: Nối quy tắc tính với  số quí hợp:

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bài 5: Số?

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bài 6: Điền số phù hợp vô dù trống trải sao mang lại với mọi số theo gót sản phẩm ngang, theo gót cột dọc, theo gót lối chéo cánh của hình vuông vắn đem những sản phẩm đều như nhau

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bài 7:

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Hình vẽ bên trên đem …………………..tam giác

Đó là những tam giác:

Bài 8: Cho hình vẽ:

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Hình vẽ bên trên đem ……..điểm.

Các điểm bại là:

có ………. đoạn trực tiếp. Đó là những đoạn thẳng

Bài 9: Vẽ 5 điểm sao mang lại đem 3 điểm ở vô lối tròn trặn và 4 điểm ở ngoài hình tam giác

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bài 10 *: Con gà mẹ của chúng ta An cứ hàng tuần đẻ được 7 trái ngược trứng. Hỏi con kê này đã đẻ được từng nào trái ngược trứng vô 2 tuần?

Bài 11 *: Hè một vừa hai phải rồi, các bạn Bình về thăm hỏi các cụ nội được một tuần 2 ngày và thăm hỏi các cụ nước ngoài được một tuần 3 ngày. Hỏi các bạn Bình tiếp tục về thăm hỏi các cụ nội nước ngoài được từng nào ngày?

Bài 12 *: An đem thấp hơn Bình 4 hòn bi , Bình đem thấp hơn Căn 3 hòn bi. Hỏi Căn đem bao nhiêu hòn bi, hiểu được An đem 5 hòn bi .

Bài 13 *: Số tuổi hạc của An và Ba nằm trong lại thông qua số tuổi hạc của Lan và của Hương nằm trong lại. An nhiều tuổi  rộng lớn Hương. Hỏi Ba nhiều tuổi hạc rộng lớn hoặc không nhiều tuổi hạc rộng lớn Lan?

Bài 14 *: Anh đem 15 hòn bi đỏ chót và  10 hòn bi đen sì . Anh mang lại em 5 hòn bi. Hỏi anh còn từng nào hòn bi

Bài 15 *: Điền số phù hợp vô điểm … chấm

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bài 16 *: Lớp 2 A đem 15 học viên đảm bảo chất lượng . Lớp 2 B đem thấp hơn lớp 2 A là 4 học viên đảm bảo chất lượng. Lớp 2 C đem thấp hơn lớp 2 A là 3 học viên đảm bảo chất lượng. Tính số học viên đảm bảo chất lượng của 3 lớp bại ?

Bài 17*: Nhà các bạn Nam nuôi vịt, ngan, ngỗng. Có 36 con cái vịt, số ngan thấp hơn số vịt 6 con cái, số ngỗng thấp hơn số ngan 10 con cái . Hỏi nhà của bạn Nam đem toàn bộ từng nào con cái vịt, con cái ngan?

Bài 18*: Có 3 loại bi màu xanh lá cây, đỏ chót, vàng đựng vào trong túi. hiểu rằng đem 10 viên bi  vàng và 5 viên bi xanh rì. Số bi xanh  nhiều hơn nữa số bi đỏ chót là 4 viên. Hỏi vào trong túi đem toàn bộ từng nào viên bi?

Bài 19*: Điền dấu  <, >, =  vô dù trống

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bài 20*: Cho số đem 2 chữ số, tuy nhiên chữ số hàng trăm thì to hơn chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là 5. Tìm số bại.

Bài 21: Nối những điểm tiếp sau đây và để được 5 đoạn  trực tiếp sao cho những đoạn trực tiếp ko rời nhau.

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Các đoạn trực tiếp bại là:

Bài 20: Em hãy nghĩ về một vài này bại từ là 1 cho tới 7. Em nằm trong số bại với 3, được từng nào lấy trừ lên đường 1 rồi lại trừ tiếp số tiếp tục nghĩ về. Kết trái ngược ở đầu cuối vị 2, đem đích thị không?

Bài 21: Hùng căn vặn Dũng: “Em nhỏ nhắn của chúng ta bao nhiêu tuổi hạc rồi? ” Dũng đáp “Nếu vứt chữ số là số nhỏ nhất mang trong mình 1 chữ số ở số nhỏ nhất đem 2 chữ số thì được tuổi hạc em mình”. Hỏi em nhỏ nhắn của Dũng bao nhiêu tuổi?

Bài 22: Nam phô với Mi  “Ba năm nữa thì bản thân đem số tuổi hạc thông qua số lớn số 1 mang trong mình 1 chữ số”. Hỏi các bạn Nam bao nhiêu tuổi?

Bài 23: Hải rằng với Hà “Chị bản thân bảo: tuổi hạc chị bản thân thông qua số lớn số 1 mang trong mình 1 chữ số ”. Hà rằng “Còn chị bản thân thì lại bảo: chị không đủ 1 tuổi hạc nữa thì thông qua số nhỏ nhất đem nhị chữ số’’. Chị của Hà và chị của Hải ai nhiều tuổi hạc hơn?

Bài 24: Với phụ thân chữ số 0,2,5 hoàn toàn có thể ghi chép được từng nào số đem 2 chữ số không giống nhau? Hãy ghi chép những số đó

Bài 25: Trên cành cao đem 25 con cái chim đậu, cành bên dưới đem 11 con cái chim đậu. Có 4 con cái chim cất cánh kể từ cành bên trên xuống cành bên dưới đậu. Hỏi cành bên trên còn sót lại từng nào con cái chim đậu, cành bên dưới còn sót lại từng nào con cái chim đậu?

Bài 26: Hình vẽ bên:

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Có ……đoạn thẳng:

Xem thêm: tập làm văn lớp 4 tả cây xoài

Có……tam giác:

Hãy kể thương hiệu những đoạn trực tiếp và những tam giác.

Bài 27: Vẽ 5 điểm vô bại đem 3 điểm ở ngoài hình trụ và đem 4 điểm ở ngoài hình vuông

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bài 28: Với phụ thân chữ số 3,2,5 hoàn toàn có thể ghi chép được từng nào số đem 2 chữ số không giống nhau ? Hãy ghi chép những số đó

Bài 29: Chú của chúng ta Tuấn căn vặn các bạn Tuấn “Năm ni con cháu học tập lớp bao nhiêu rồi ?”. Tuấn đáp “ Lấy số nhỏ nhất đem nhị chữ số trừ lên đường số lớn số 1 mang trong mình 1 chữ số té ra lớp con cháu đang được học”. Vậy Tuấn học tập lớp mấy?

Bài 30: Tìm toàn bộ những số đem 2 chữ số với 2 chữ số kiểu như nhau

Bài 31: Nối nhị quy tắc tính đem nằm trong sản phẩm với nhau

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bài 32: Mẹ lên đường chợ về khi 8 giờ sáng sủa , tía đi làm việc về khi 11 giờ. Hỏi tía với u ai trở về mái ấm sớm rộng lớn và sớm rộng lớn người bại bao nhiêu giờ ?

Bài 33: Hùng tới trường khi 6 giờ sáng sủa, Dũng lên đường học  khi 7 giờ sáng sủa. Hỏi ai tới trường muộn hơn? Đi muộn rộng lớn các bạn bại bao nhiêu giờ?

Bài 34: Vẽ 5 điểm sao mang lại đem 3 điểm ở vô hình trụ và đem 4 điểm ở ngoài hình tam giác

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bài 35: Vẽ 5 điểm ở vô hình trụ và ở ngoài tam giác

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bài 35: Cho những số 0, 10, đôi mươi, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy lần những cặp nhị số sao mang lại Lúc nằm trong nhị số bại thì đem sản phẩm vị 70.

Bài 36: Cho những số 0, 10, đôi mươi, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy lần những cặp nhị số sao mang lại Lúc lấy số rộng lớn trừ lên đường số nhỏ nhắn thì đem sản phẩm là 50.

Bài 37: Trong hình vẽ:

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Có ….. đoạn thẳng

Tên những đoạn trực tiếp bại là:

Bài 38:

Bình căn vặn Minh: “Năm ni chị từng nào tuổi? ” Minh đáp:  “Tuổi bản thân nhiều hơn nữa 5 tuổi hạc tuy nhiên thấp hơn 7 tuổi hạc. Mình thông thường chị bản thân 4 tuổi”. Hỏi chị của Minh trong năm này từng nào tuổi?

Bài 39: Tìm 5 số không giống nhau tuy nhiên Lúc nằm trong lại sở hữu sản phẩm vị 10.

Bài 40: Một group học viên tiếp cận ngôi trường. quý khách hàng đón đầu lên đường trước 2 các bạn, các bạn lên đường đằm thắm lên đường đằm thắm 2 các bạn, các bạn lên đường sau lên đường sau 2 các bạn. Hỏi group bại đem bao nhiêu bạn?

Bài 41: Tìm nhị số tuy nhiên Lúc nằm trong lại thì thông qua số nhỏ nhất đem 2 chữ số. Nếu lấy số rộng lớn trừ lên đường số nhỏ nhắn thì sản phẩm cũng thông qua số nhỏ nhất đem 2 chữ số.

Bài 42: Tìm nhị số tuy nhiên nếu như lấy nằm trong lại thì đem sản phẩm thông qua số lớn số 1 mang trong mình 1 chữ số. Nếu lấy số rộng lớn trừ số nhỏ nhắn thì sản phẩm cũng thông qua số lớn số 1 mang trong mình 1 chữ số.

Bài 43: Vẽ 4 điểm ở vô hình tam giác vô bại đem 2 điểm ở ngoài hình trụ.

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bài 44: Hãy vẽ 5 điểm vô bại có  3 điểm ở ngoài hình trụ và 4 điểm ở vô hình vuông vắn.

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bài 45: Nếu u mang lại Dũng thêm thắt 3 viên kẹo thì Dũng đem toàn bộ 10 viên kẹo. Hỏi Dũng đem toàn bộ từng nào viên kẹo?

Bài 46:  Lan mang lại Hồng 5 cuốn sách, Lan còn sót lại 12 cuốn sách. Hỏi Lan đem từng nào quyển sách

Bài 47: Toàn đem một vài bi xanh rì và đỏ chót . hiểu rằng số bi của Toàn nhỏ thêm hơn 10. Số bi đỏ chót nhiều hơn nữa số bi xanh rì là 7. Hãy tính coi Toàn đem từng nào bi xanh rì, từng nào bi đỏ?

Bài 48: Hình vẽ tại đây đem từng nào tam giác. Là những tam giác nào?

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Bài 49: Hình vẽ tiếp sau đây đem từng nào điểm, từng nào đoạn trực tiếp ?

50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng cao

Có……….đoạn thẳng

Là những đoạn thẳng………………………………………………..

Có……….tam giác

Là những tam giác………………………………………………..

Có……….hình vuông

Xem thêm: benzen có làm mất màu dung dịch brom không

Là những hình vuông……………………………………………………….

Bài 50: Điền vô bảng:

Số chẵn chục ngay lập tức trước
Số chẵn chục tiếp tục biết 20 30 40 50 60 70 80 90
Số chẵn chục ngay lập tức sau

*Download tệp tin word 50 bài xích tập luyện Toán lớp 1 cơ phiên bản và nâng lên.docx bằng phương pháp click vô nút Tải về tiếp sau đây.