bài tập a/an/the

Mạo kể từ là kể từ loại khá không xa lạ với những ai đó đã và đang được học tập giờ Anh. Chúng hoàn toàn có thể được phát hiện ở ngẫu nhiên ở chỗ nào, kể từ giờ Anh tiếp xúc cho tới văn ghi chép. quý khách đang được thực sự cầm chắc chắn được cơ hội dùng của mạo kể từ chưa? Nếu ko thì nên thực hành thực tế tức thì những bài tập dượt mạo kể từ a/an/the đem đáp án cụ thể nhé!

bài tập dượt mạo kể từ a/an/the

Có thể các bạn đang được biết, mạo kể từ là kể từ đứng trước danh kể từ và kể từ cơ tao hoàn toàn có thể biết danh kể từ ấy nhắc tới đối tượng người tiêu dùng xác lập hay là không xác lập.

Bạn đang xem: bài tập a/an/the

Có 2 loại mạo kể từ phổ cập nhất cơ là: Mạo kể từ xác lập (the) và mạo kể từ biến động (a, an).

Mạo kể từ xác lập The

The đứng trước danh kể từ xác lập, đem Điểm lưu ý rõ ràng, được nhắc trước này mà khắp cơ thể phát biểu và người nghe đều đã biết.

Các tình huống dùng và ko dùng The:

Trường thích hợp dùng TheTrường thích hợp ko dùng The
Khi vật thể được xem như là có một không hai.

Trước danh kể từ nhưng mà được nhắc trước cơ.

Trước danh kể từ nhưng mà được xác lập bởi vì cụm kể từ hoặc mệnh đề.

Trước danh kể từ chỉ vật riêng lẻ.

Trước đối chiếu rộng lớn nhất, trước first (thứ nhất), second (thứ hai), only (duy nhất), …

Trước danh kể từ số không nhiều đại diện mang đến group hoặc loại động vật hoang dã.

Trước tính kể từ nhằm mục tiêu thay mặt cho 1 group người.

Trước danh kể từ số không nhiều sử dụng trước động kể từ số không nhiều. Đại kể từ thay cho thế là He/She/It.

Trước danh kể từ riêng rẽ chỉ đại dương, sông, quần hòn đảo, sản phẩm núi, tên thường gọi số nhiều của những nước, tụt xuống mạc, đại dương.

Trước chúng ta của một mái ấm gia đình (mang tức là cả mái ấm gia đình, số nhiều).

Trước thương hiệu vương quốc, thương hiệu lục địa, thương hiệu núi, thương hiệu hồ nước, thương hiệu lối.

Trước danh kể từ ko kiểm đếm được hoặc danh kể từ số nhiều theo dõi nghĩa cộng đồng, không chỉ là một tình huống nào là.

E.g: I lượt thích noodles. (Tôi quí phở).

Trước chiếm hữu tính kể từ hoặc danh kể từ chiếm hữu cơ hội.

Trước tên thường gọi những bữa tiệc.

Trước những tước đoạt hiệu.

Trước man: The manman

Trước: spring (mùa xuân), autumn (mùa thu), last night (đêm qua), next year (năm sau), from beginning to lớn kết thúc (từ đầu cho tới cuối), from left to lớn right (từ ngược qua quýt phải).

Xem thêm thắt những dạng ngữ pháp:

Thì lúc này đơn

Thì vượt lên trước khứ đơn

Bảng vần âm giờ Anh

Mạo kể từ biến động A/An

Mạo kể từ biến động là mạo kể từ luôn luôn đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều, ko được nhắc từ xưa hoặc sử dụng nhập câu mang ý nghĩa bao quát.

Các tình huống dùng mạo kể từ biến động a/an và ko được sử dụng:

Trường thích hợp dùng ATrường thích hợp dùng AnTrường thích hợp ko dùng A, An
Trước những danh kể từ chính thức bởi vì phụ âm hoặc một nguyên vẹn âm đem âm là phụ âm: e year (một năm), a house (một căn nhà), a uniform (một cỗ đồng phục), …

Đứng trước một danh kể từ chính thức bởi vì “uni” và “eu”: a university (một ngôi trường đại học), a eulogy (lời ca ngợi), a union (một tổ chức), …

Dùng với những đơn vị chức năng phân số: ¼ = a forth, ⅙ = a sixth, …

Trước “half” – “một nửa” Lúc nó theo dõi sau đó 1 đơn vị chức năng nguyên vẹn vẹn: a kilo and a half.

Dùng trước những trở thành ngữ chỉ chi phí, vận tốc, tỉ lệ: $20 a box, 30 km a hour, …

Trước những số kiểm đếm chắc chắn thông thường là hàng trăm, sản phẩm trăm: a/one thousand, a/one million, …

Trước những danh kể từ chính thức bởi vì những nguyên vẹn âm “a, e, i, o”: an táo (một ngược táo), an orange (một ngược cam).

Trước một số trong những kể từ chính thức bởi vì “u”: an umbrella (một loại ô).
Trước một số trong những kể từ chính thức bởi vì “h” câm: an hour (một giờ).

Trước danh kể từ số nhiều.

Trước danh kể từ ko kiểm đếm được.

Trước tên thường gọi những bữa tiệc, trừ Lúc đem tính kể từ đi kèm theo.

Xem thêm:

Phân biệt danh kể từ kiểm đếm được và ko kiểm đếm được nhập tiếng Anh

Bài tập dượt về Danh kể từ kiểm đếm được và Danh từ ko kiểm đếm được nhập tiếng Anh

Tổng thích hợp Bài tập dượt danh kể từ số không nhiều và danh kể từ số nhiều nhập tiếng Anh

Bài tập dượt mạo kể từ a/an/the

bài tập dượt mạo kể từ a/an/the

Bài tập

Bài 1: Điền mạo kể từ phù hợp nhập điểm trống trải.

 1. I am studying in  ………… university in Hồ Chí Minh City.
 2. Miss Lin speaks ………… Chinese.
 3. I borrowed ………… pen from your pile of pencils and pens.
 4. Eli likes to lớn play ………… football.
 5. I bought ………… umbrella to lớn go out in the rain.
 6. I lived on ………… Main Street when I first came to lớn town.
 7. Albany is the capital of ………… Thành Phố New York State.
 8. My husband’s family speaks ………… Polish.
 9. ………… táo a day keeps your enemy away.
 10. Our neighbors have ………… cát and ………… dog.

Bài 2: Điền nhập điểm trống trải mạo kể từ phù hợp.

 1. There is  ………… umbrella under my bed.
 2. He is not ………… honorable man.
 3. Aladdin had ………… wonderful lamp.
 4. He returned after ………… hour.
 5. You are ………… fool to lớn say that.
 6. French is ………… easy language.
 7. Mumbai is ………… very dear place to lớn live in
 8. She is ………… untidy girl.
 9. I bought ………… horse, ………… ox, and ………… buffalo.
 10. Man, thou art ………… wonderful animal.

Bài 3: Chọn đáp án trúng.

1. Jane is making _____ cake for her birthday.

a. a          b. an          c. the

2. Jennifer tasted _____ birthday cake her mother had made.

a. a          b. an          c. the

3. The children have _____ new teacher called Mr. Green.

a. a          b. an          c. the

4. All pupils must obey _____ rules.

a. a          b. an          c. the

5. Dad turned on _____ radio to lớn listen to lớn _____ news.

a. a          b. an          c. the

6. Alex is in Boston studying for _____ MBA.

a. a          b. an          c. the

7. The teacher read _____ interesting article from the newspaper.

a. a          b. an          c. the

8. There was _____ huge crowd of people outside the church.

a. a          b. an          c. the

9. Julie talked for _____ hour about her school project.

a. a          b. an          c. the

10. _____ European expert was invited to lớn speak to lớn the committee.

a. a          b. an          c. the

Xem thêm: Bài tập dượt thể bị động

Bài 4: Điền mạo kể từ phù hợp hoặc nhằm trống trải.

1. Your soup is so sánh good. ______ meat is pretty tender.

2. Are you interested in ______ science or ______ music?

3. They got married but ______ marriage wasn’t very successful.

4. Do you know any of ______ people who live across ______ road?

5. After ______ work the quấn usually invites his staff to lớn ______ pub.

6. When mom was ill ______ lot of her friends came to lớn ______ hospital to lớn visit her.

7. Many people hate ______ violence, but they lượt thích to lớn watch it in ______ movies.

8. Have you ever visited ______ Madame Tussaud’s in London?

9. ______ life would be difficult without ______ useful machines and gadgets we have

today.

10. I’m on ______ night duty this week.

11. I know someone who wrote ______ book about ______ American presidents.

12. ______ World War II ended in 1945.

13. ______ fumes of cars and factories are ______ primary reasons for ______ air pollution.

14. He was ______ unsuccessful musician when he came to lớn this town.

15. Don’t stay in that khách sạn. ______ beds there are very uncomfortable.

16. The xế hộp sped away at ______ hundred km ______ hour.

17. John doesn’t usually go to lớn ______ church on ______ Sundays.

Xem thêm: tây nguyên hiện nay phát triển mạnh

18. He was sent to lớn ______ prison for ______ murder.

19. At ______ beginning of his speech he spoke about ______ tourism in general.

20. We usually go by ______ train, but today we’re taking  ______ bus.

Xem thêm: Bài tập dượt về Danh kể từ kiểm đếm được và Danh kể từ ko kiểm đếm được

Bài 5: Điền mạo kể từ phù hợp nhập điểm trống trải.

1. _____ Sword Lake is the most interesting place I want to lớn run rẩy.

2. I’ve been living in _____ London for six years.

3. _____ Danube runs through many European cities.

4. Wild horses live in _____ Gobi Desert.

5. _____ Pacific Ocean has many different types of fish.

6. I love swimming in _____ Mediterranean.

7. We spent our holiday on the shore of _____ Lake Windermere.

8. _____ Nile is a very beautiful river.

9. She stayed in _____ Belgrade for several weeks.

10. Her husband comes from _____ California.

11. They studied the geology of _____ Sahara Desert.

12. They crossed _____ Black Sea by boat.

13. He has always wanted to lớn visit _____ Rome.

14. She lived in _____ Asia for several years.

15. _____ Tuscany has many beautiful cities.

16. I spent a year traveling around _____ Europe.

17. Her village is near _____ Lake Titicaca.

18. Would you lượt thích to lớn visit _____ South America?

19. They live near _____ Thames.

20. I think _____ Cornwall is a very beautiful part of England.

Bài 6: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có).

1. I have never read the more interesting book than vãn before.

2. Oanh had a hour to lớn tự her homework yesterday.

3. According to lớn a weather forecast, it is going to lớn rain this week.

4. Kim didn’t lot of money to lớn buy a new house for her parents.

5. They can’t clean polluted rivers overnight.

Đáp án

Bài 1:

 1. a
 2. no article needed
 3. a
 4. no article needed
 5. an
 6. no article needed
 7. no article needed
 8. no article needed
 9. an
 10. a/a

Bài 2:

 1. an
 2. an
 3. a
 4. an
 5. a
 6. a
 7. a
 8. an
 9. a/an/a
 10. a

Bài 3:

 1. A
 2. C
 3. A
 4. C
 5. C
 6. B
 7. B
 8. A
 9. B
 10. A

Bài 4:

1. The

2. – / –

3. the

4. the /the

5. –

6. a / the

7. – / –

8. –

9. – / the

10. –

11. –

12. –

13. The / The / –

14. an

15. The

16. a

17. – / –

18. – / –

19. the / –

20. – / the

Bài 5:

1. –

2. –

3. The

4. the

5. the

6. the

7. –

8. The

9. –

10. –

11. the

12. the

13. –

14. –

15. –

16. –

17. –

18. –

19. the

20. –

Bài 6:

 1. the → a
 2. a → an (danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều, một nguyên vẹn âm đem h là âm câm)
 3. a → the (đã xác định)
 4. lot of → a lot of/lots of (thiếu mạo kể từ a)
 5. thiếu the (polluted rivers và đã được xác định)

Xem thêm:

Cách phân biệt Others, Other, Another dễ dàng nhất các bạn nên biết

Xem thêm: đề thi học kì 2 lớp 1

Cấu trúc A lot of – Phân biệt A lot of/Lots of/Plenty of, Large amount of, A great khuyễn mãi giảm giá of, Much, Many

Cách sử dụng Some, Many, Much, Any, A Few, A Little, A Lot Of, Lots Of,…

Hy vọng với nội dung bài viết về bài tập dượt mạo kể từ a/an/the đem đáp án cụ thể trên trên đây đang được giúp cho bạn ôn tập dượt lại về mạo kể từ. IELTS Vietop chúc các bạn thành công xuất sắc bên trên tuyến phố đoạt được giờ Anh của tôi.