benzen có làm mất màu dung dịch brom không

Benzen với làm mất đi màu sắc brom không

C6H6 với làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom không

Benzen với làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ko được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc Benzen với làm mất đi màu sắc brom ko. Đây là thắc mắc được không ít độc giả vô quy trình thực hiện những dạng thắc mắc bài xích tập dượt trắc nghiệm tương quan cho tới hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom, với thể hiện những sản phẩm hóa chất cơ học, đòi hỏi độc giả cần chỉ ra rằng hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2 hoặc hóa học ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Để rất có thể thực hiện được dạng thắc mắc này độc giả cần thiết tóm kiên cố những đặc thù chất hóa học cơ bạn dạng của từng hóa học vô lịch trình đang được học tập.

Bạn đang xem: benzen có làm mất màu dung dịch brom không

Hy vọng trải qua nội dung tư liệu này tiếp tục cung ứng những vấn đề, nội dung quan trọng cho tới độc giả. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Benzen với làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom không

Hướng dẫn vấn đáp thắc mắc

Benzen ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom

Benzen với cấu trúc vòng 6 cạnh của một lục giác đều, vô cơ 3 link song luân phiên xen kẹt với 3 link đơn.

Do với cấu trúc đặc thù này nên benzen với đặc thù đặc thù của hiđrocacbon thơm sực là: Dễ nhập cuộc phản xạ thế, khó khăn nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Vì vậy benzen ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom. Benzen chỉ làm mất đi màu sắc brom khan và với xúc tác là bột Fe.

Tính hóa chất của Benzen

Do với cấu trúc đặc thù này nên benzen với đặc thù đặc thù của hiđrocacbon thơm sực là: Dễ nhập cuộc phản xạ thế, khó khăn nhập cuộc phản xạ nằm trong.

1. Phản ứng thế

C6H6 + Br2 \overset{(Fe, t^{o}) }{\rightarrow} C6H5Br + HBr 

C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O (H2SO4 đặc, to)

2. Phản ứng cộng

C6H6 + 3H2 \overset{Ni, t^{o} }{\rightarrow}C6H12 

C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6 (as) (hexacloran hoặc 666 hay là một,2,3,4,5,6 - hexacloxiclohexan)

3. Phản ứng oxi hóa

Benzen ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4.

Oxi hóa trả toàn:

C6H6 + 7,5O2 \overset{ t^{o} }{\rightarrow} 6CO2 + 3H2O

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Cho sản phẩm hóa học sau: C2H2, C6H6, CH4, H2. Các hóa học đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là

A. C2H2, C6H6, CH4.

B. C2H2, CH4, C2H4.

C. C2H2, H2, CH4.

D. C2H2, C2H4

Xem đáp án

Đáp án D

Dãy những hóa học đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là C2H2, C2H4.

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Câu 2. Trong những hóa học sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2, C6H6. Hãy cho thấy thêm với những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

A. C2H4, C3H4, C2H2

B. C2H4, C2H2, C6H6

C. C3H4, C2H6, C2H2

D. C2H4, C2H2, C6H6

Xem đáp án

Đáp án C

Xem thêm: Đi giày bị đau ngón chân - Nguyên nhân và cách khắc phục

Các hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom là: C2H4, C3H4, C2H2.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Câu 3. Cho những nội dung đánh giá và nhận định tiếp sau đây, nội dung nào là đúng

A. Brom ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom

B. Benzen phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp dung dịch tím khi với ĐK khả năng chiếu sáng.

C. Stiren chỉ làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím ở sức nóng chừng cao.

D. Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 ở sức nóng chừng thông thường.

Xem đáp án

Đáp án A

A chính vì như thế brom khan chỉ triển khai phản xạ thế vô vòng benzen khi với xúc tác bột Fe.

C6H6 + Br2 \overset{Fe, t^{o} }{\rightarrow}C6H5Br + HBr

B sai, vì như thế benzen ko phản xạ với hỗn hợp KMnO4 ở từng ĐK.

C sai, vì như thế stiren làm mất đi màu sắc dung dịch tím ngay lập tức ở sức nóng chừng thông thường.

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

D Sai vì như thế toluen chỉ làm mất đi màu sắc dung dịch tím ở sức nóng chừng cao.

C6H5CH3 + 2KMnO4 \overset{t^{o} }{\rightarrow} C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

Câu 4. Nhận ấn định nào là tại đây sai?

A. Axetilen chỉ nhập cuộc phản xạ tráng bạc, ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

B. Benzen ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom, chỉ triển khai phản xạ thế vô vòng benzen khi với xúc tác bột sắt

C. Cumen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

D. Khi đun rét toluen với hỗn hợp dung dịch tím, thấy màu sắc hỗn hợp bị rơi rụng màu sắc.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Sai vì  Axetilen nhập cuộc cả phản xạ tráng bạc và làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓ + 2NH4NO3

2C2H2 + Br2 → C2H2Br2

B. Đúng: Benzen ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom, chỉ triển khai phản xạ thế vô vòng benzen khi với xúc tác bột sắt

C6H6 + Br2 \overset{Fe, t^{o} }{\rightarrow}C6H5Br + HBr

C. Đúng: Cumen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMnO4 → 9C6H5COOH + 22MnO2 + 22KOH + 4H2O

D. Đúng: Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

Xem thêm: hiện tượng tỉa cành tự nhiên là gì

C6H5CH3 + 2KMnO4 \overset{t^{o} }{\rightarrow}C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

------------------------------------------------

Trên trên đây VnDoc.com đang được reviews cho tới độc giả tài liệu: Benzen với làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ko. Để với thành phẩm cao hơn nữa vô tiếp thu kiến thức, VnDoc xin xỏ reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài xích tập dượt Hóa học tập lớp 11