bleeding là gì

What is a normal menstrual cycle?

The normal length of the menstrual cycle is typically between 24 days and 38 days. A normal menstrual period generally lasts up to lớn 8 days.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Độ nhiều năm của một chu kỳ luân hồi kinh nguyệt điển hình nổi bật là kể từ 24 cho tới 38 ngày. Nhìn cộng đồng, thời hạn hành kinh thông thường kéo dãn dài tối nhiều 8 ngày

Bạn đang xem: bleeding là gì

[/bg_collapse]

When is bleeding abnormal?

Bleeding in any of the following situations is considered abnormal uterine bleeding:

 • Bleeding or spotting between periods
 • Bleeding or spotting after sex
 • Heavy bleeding during your period
 • Menstrual cycles that are longer kêu ca 38 days or shorter kêu ca 24 days
 • “Irregular” periods in which cycle length varies by more kêu ca 7–9 days
 • Bleeding after menopause
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Xuất huyết nhập bất kì trường hợp này tại đây rất có thể xem là xuất huyết tử cung bất thường:

 •  Xuất huyết hoặc phết ngày tiết trong số những chu kì
 •  Xuất huyết hoặc phêt ngày tiết sau khoản thời gian mối quan hệ tình dục
 • Xuất huyết nhiều nhập kỳ kinh của bạn
 • Các chu kỳ luân hồi kinh nhiều năm quá 38 ngày hoặc ngắn thêm một đoạn 24 ngày
 • Các kỳ hành kinh phi lý sở hữu số ngày hành kinh thay cho thay đổi khoảng chừng nhiều hơn thế nữa 7 cho tới 9 ngày
 • Xuất huyết sau mãn kinh 
[/bg_collapse]

At what ages is abnormal bleeding more common?

Abnormal bleeding can occur at any age. However, at certain times in a woman’s life it is common for periods to lớn be somewhat irregular. Periods may not occur regularly when a girl first starts having them (around age 9–14 years). During perimenopause (beginning in the mid–40s), the number of days between periods may change. It also is normal to lớn skip periods or for bleeding to lớn get lighter or heavier during perimenopause.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Xuất huyết phi lý rất có thể gặp gỡ ở bất kì lứa tuổi này .Tuy nhiên, ở một vài ba thời gian nhập cuộc sống người phụ phái đẹp, những chu kỳ luân hồi có tương đối ko đều cũng chính là thông thường. Các chu kì kinh rất có thể ko xuất hiện nay đều Lúc một nhỏ xíu gái hành kinh đợt thứ nhất (xung xung quanh 9 tuổi hạc cho tới 14 tuổi) . Trong trong cả thời gian quanh mãn kinh (bắt đầu thân thuộc lứa tuổi 40), số ngày đi ra trong số những chu kì rất có thể thay cho thay đổi. Cũng là thông thường nếu như vắng vẻ mặt mũi vài ba mùa hành kinh hoặc lượng ngày tiết kinh thấp hơn hoăc nhiều hơn thế nữa nhập thời gian xung quanh mãn kinh.

[/bg_collapse]

What causes abnormal bleeding?

Some of the causes of abnormal bleeding include the following:

 • Problems with ovulation
 • Fibroids and polyps
 • A condition in which the endometrium grows into the wall of the uterus
 • Bleeding disorders
 • Problems linked to lớn some birth control methods, such as an intrauterine device (IUD) or birth control pills
 • Miscarriage
 • Ectopic pregnancy
 • Certain types of cancer, such as cancer of the uterus

Your obstetrician–gynecologist (ob-gyn) or other health care professional may start by checking for problems most common in your age group. Some of them are not serious and are easy to lớn treat. Others can be more serious. All should be checked.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Một vài ba vẹn toàn nhân chảy máu phi lý bao gồm:

 • Các yếu tố về rụng trứng
 • U xơ tử cungpolyp
 • Tình trạng nội mạc tử cung cách tân và phát triển nhập vào thành tử cung
 • Rối loàn sầm uất máu
 • Các yếu tố tương quan cho tới một vài cách thức ngừa bầu, như dụng cụ tử cung (IUD) hoặc dung dịch ngừa thai
 • Sảy thai
 • Thai ngoài tử cung
 • Một vài ba dạng ung thư, ví dụ ung thư tử cung.

Bác sĩ mẹ khoa (ob-gyn) của người tiêu dùng hoặc những bác bỏ sĩ không giống rất có thể chính thức từ các việc thanh tra rà soát những yếu tố thông thường gặp gỡ nhất nhập group tuổi hạc của người tiêu dùng. Một vài ba nhập số bọn chúng ko nguy hiểm và dễ dàng chữa trị. Một số không giống rất có thể nguy hiểm rộng lớn. Tất cả nên được nhận xét.

[/bg_collapse]

How is abnormal bleeding diagnosed?

Your ob-gyn or other health care professional will ask about your health history and your menstrual cycle. It may be helpful to lớn keep track of your menstrual cycle before your visit. Note the dates, length, and type (light, medium, heavy, or spotting) of your bleeding on a calendar. You also can use a điện thoại thông minh tiện ích designed to lớn track menstrual cycles.

You will have a physical exam. You also may have blood tests. These tests kiểm tra your blood count and hooc môn levels and rule out some diseases of the blood. You also may have a pregnancy test and tests for sexually transmitted
infections (STIs)
.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Bác sĩ mẹ khoa hoặc những bác bỏ sĩ không giống tiếp tục căn vặn về chi phí căn và chu kỳ luân hồi kinh nguyệt của người tiêu dùng. Việc theo đuổi dõi chu kỳ luân hồi kinh nguyệt của người tiêu dùng trước lúc đi kiểm tra sức khỏe rất có thể mang lại lợi ích. Ghi chú ngày, lượng, và loại hành kinh (ít, tầm, nhiều, vệt) bên trên lịch. Quý Khách rất có thể dùng tiện nghi điện thoại cảm ứng thông minh được design nhằm theo đuổi dõi chu kì kinh nguyệt.

Bạn sẽ tiến hành nhà pha thực thể. Quý Khách cũng rất có thể được sản xuất xét nghiệm ngày tiết. Những xét nghiệm này đánh giá công thức ngày tiết của người tiêu dùng, lượng hooc môn và loại trừ một vài căn bệnh về ngày tiết. Quý Khách cũng rất có thể được sản xuất xét nghiệm bầu và xét nghiệm những bệnh lây qua chuyện lối dục tình.

Xem thêm: đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn

[/bg_collapse]

What tests may be needed to lớn diagnose abnormal bleeding?

Based on your symptoms and your age, other tests may be needed. Some of these tests can be done in your ob-gyn’s office. Others may be done at a hospital or surgical center:

 • Ultrasound exam—Sound waves are used to lớn make a picture of the pelvic organs.
 • Hysteroscopy—A thin, lighted scope is inserted through the vagina and the opening of the cervix. It allows your ob-gyn or other health care professional to lớn see the inside of the uterus.
 • Endometrial biopsy—A sample of the endometrium is removed and looked at under a microscope.
 • Sonohysterography—Fluid is placed in the uterus through a thin tube while ultrasound images are made of the inside of the uterus.
 • Magnetic resonance imaging (MRI)—An MRI exam uses a strong magnetic field and sound waves to lớn create images of the internal organs.
 • Computed tomography (CT)—This X-ray procedure shows internal organs and structures in cross section.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Dựa bên trên những triệu bệnh và tuổi hạc của người tiêu dùng, rất có thể có nhu cầu các xét nghiệm không giống. Một vài ba xét nghiệm rất có thể được triển khai bên trên chống nhà pha mẹ khoa. Một số không giống rất có thể được sản xuất bên trên khám đa khoa hoặc trung tâm phẫu thuật.

 • Siêu âm – sóng âm được dùng muốn tạo hình hình ảnh của những phòng ban nhập khuông chậu.
 • Soi tử cung – Một ống soi miếng và sáng sủa được đi vào trải qua cửa mình và lỗ cổ tử cung. Nó được cho phép bác bỏ sĩ mẹ khoa của người tiêu dùng hoặc Chuyên Viên đỡ đần sức mạnh bắt gặp phía bên trong tử cung.
 • Sinh thiết nội mạc tử cung – Một miếng của nội mạc tử cung được mang ra và được soi bên dưới kính hiển vi.
 • Siêu âm chống tử cung –  là dịch được bơm nhập vào tử cung trải qua một ống nhỏ trong khi hình hình ảnh siêu thanh được đưa đến phía bên trong tử cung.
 • Chụp nằm trong tận hưởng kể từ – MRI – là xét nghiệm dùng 1 kể từ ngôi trường mạnh và sóng siêu thanh muốn tạo đi ra hình hình ảnh của những phòng ban nội tạng.
 • Chụp hạn chế lớp vi tính – CT – là quy trình tia X đã cho thấy những phòng ban nội tạng và những cấu tạo nhập mặt phẳng cắt ngang.
[/bg_collapse]

What medications are used to lớn help control abnormal bleeding?

Medications often are tried first to lớn treat irregular or heavy menstrual bleeding. The medications that may be used include the following:

 • Hormonal birth control methods—Birth control pills, the skin patch, and the vaginal ring contain hormones. These hormones can lighten menstrual flow. They also help make periods more regular.
 • Gonadotropin-releasing hooc môn (GnRH) agonists—These drugs can stop the menstrual cycle and reduce the size of fibroids.
 • Tranexamic acid—This medication treats heavy menstrual bleeding.
 • Nonsteroidal anti-inflammatory drugs—These drugs, which include ibuprofen, may help control heavy bleeding and relieve menstrual cramps.
 • Antibiotics—If you have an infection, you may be given an antibiotic.
 • Special medications—If you have a bleeding disorder, your treatment may include medication to lớn help your blood clot.
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Mời chúng ta thực hành thực tế dịch^^

[/bg_collapse]

What types of surgery are performed to lớn treat abnormal bleeding?

If medication does not reduce your bleeding, a surgical procedure may be needed. There are different types of surgery depending on your condition, your age, and whether you want to lớn have more children.

Endometrial ablation destroys the lining of the uterus. It stops or reduces the total amount of bleeding. Pregnancy is not likely after ablation, but it can happen. If it does, the risk of serious complications, including life-threatening bleeding, is greatly increased. If you have this procedure, you will need to lớn use birth control until after menopause.

Uterine artery embolization is a procedure used to lớn treat fibroids. This procedure blocks the blood vessels to lớn the uterus, which in turn stops the blood flow that fibroids need to lớn grow. Another treatment, myomectomy, removes the fibroids but not the uterus.

Hysterectomy, the surgical removal of the uterus, is used to lớn treat some conditions or when other treatments have failed. Hysterectomy also is used to lớn treat endometrial cancer. After the uterus is removed, a woman can no longer get pregnant and will no longer have periods.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f7f7″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]

Mời chúng ta thực hành thực tế dịch^^   

Xem thêm: cu có tác dụng với hcl không

[/bg_collapse]

Source: https://www.acog.org/Patients/FAQs/Abnormal-Uterine-Bleeding

Class20-Thuật Ngữ Giải Phẫu

Hướng Dẫn: Ths.Bs Nguyễn Thái Duy