các bước để tạo liên kết giữa các bảng là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Các bước muốn tạo link trong số những bảng là:

  Bạn đang xem: các bước để tạo liên kết giữa các bảng là

  1. Chọn Tool\Relationships
  2. Tạo link song một trong số những bảng
  3. Đóng vỏ hộp thoại Realationships/Yes nhằm lưu lại
  4. Chọn những bảng tiếp tục liên kết

  • A. 1, 4, 2, 3 
  • B. 2, 3, 4, 1
  • C. 1, 2, 3, 4
  • D. 4, 2, 3, 1 

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trình tự động quá trình 1, 4, 2, 3

Mã câu hỏi: 2739

Xem thêm: 2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: bảng đơn vị đo độ dài lớp 4

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Sắp xếp quá trình theo như đúng trật tự tiến hành muốn tạo link thân thích nhị bảng:
 • Các bước muốn tạo link trong số những bảng là:
 • Khi mong muốn thiết lập link thân thích nhị bảng thì từng bảng cần có:
 • Trong Access, muốn tạo link thân thích 2 bảng thì nhị bảng cơ cần với nhị ngôi trường vừa lòng điều kiện:
 • Trong Access, khi tạo ra link trong số những bảng, thì :
 • Điều khiếu nại cần thiết nhằm tạo ra link là:
 • Điều khiếu nại muốn tạo nguyệt lão link thân thích nhị bảng là:
 • Tại sao khi lập quan hệ thân thích nhị ngôi trường của nhị bảng tuy nhiên Access lại ko chấp nhận?
 • Khi link bị sai, tao rất có thể sửa lại bằng phương pháp lựa chọn đàng link cần thiết sửa, sau đó: 
 • Muốn xóa link thân thích nhị bảng, nhập hành lang cửa số Relationships tao thực hiện:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA