các dạng bài tập toán lớp 3 học kì 1

Ôn luyện Toán lớp 3 học tập kì 1

Đề cương ôn luyện môn Toán lớp 3 học tập kì 1 được VnDoc thuế tầm, tinh lọc tổ hợp những dạng toán trọng tâm, gom những em học viên ôn luyện, gia tăng, tập luyện khả năng giải những dạng Toán lớp 3, sẵn sàng đảm bảo chất lượng mang lại đề đua học tập kì 1 lớp 3. Đây cũng chính là tư liệu gom thầy cô rời khỏi đề đua toán lớp 3 học tập kì 1 và tương hỗ những em sẵn sàng đảm bảo chất lượng mang lại Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 3 tiếp đây đạt điểm trên cao.

Bạn đang xem: các dạng bài tập toán lớp 3 học kì 1

Tải tức thì cỗ đề tiên tiến nhất 2022:

 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 3 Cánh Diều năm 2022-2023 - Tất cả những môn
 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 3 Chân trời phát minh năm 2022-2023 - Tất cả những môn
 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 3 Kết nối học thức năm 2022-2023 - Tất cả những môn
 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

>> Đề cương ôn luyện Tiếng Việt lớp 3 học tập kì một năm 2022- 2023

1. Cộng trừ những số với 3 chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

162 + 370728 – 245315 + 315478 - 178
642 + 287386 + 604740 – 723558 - 281

2. Nhân, phân tách số với 2 chữ số hoặc 3 chữ số với số có một chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

213 × 3374 × 28 × 113121 × 6
152 × 46 × 109303 × 35 × 176

Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 475 : 379 : 687 : 598 : 7
381 : 3250 : 6587 : 4727 : 8634 : 7
314 : 6434 : 8239 : 5565 : 8972 : 3

3. Góc vuông, góc ko vuông

Bài 1: Hình mặt mày với ....... góc vuông

Đề cương ôn luyện môn Toán lớp 3

Có ......... góc ko vuông

Bài 2: Nêu thương hiệu đỉnh và những cạnh góc vuông với nhập hình bên:

Đề cương ôn luyện môn Toán lớp 3

4. Tìm x; Y

Bài 1: Tìm x

x × 7 = 4228 : x = 449 : x = 7
472 – x = 50 : 5x : 4 = 200 : 5x × 5 = 237 - 137

Bài 2: Tìm Y

Y : 5 = 37 × 3Y × 6 = 84 : 456 : Y = 21 : 3
Y : 8 = 115 - 7Y × 9 = 183 × 3Y : 9 = 7 (dư 4)

5. Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Bài 1: Điền vệt >;<,= nhập địa điểm trống

5m 6cm …….. 560cm

2m 4cm …….. 240cm

5dam 6dm ……… 506dm

3hm 4dam ……… 34m

1m 3cm ……….. 104cm

6dm 8mm …….. 680mm

9m 7dm …….. 99dm

5m 17cm ……… 517cm

420mm ……… 4dm 2mm

8dam 5m ……….. 85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58cm = …………..

136 milimet : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63l : 7 + 159l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kg × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kg × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kg : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

6. So sánh số rộng lớn vội vàng bao nhiêu phiên số bé

Bài 1: Con chó nặng nề 24kg, con cái thỏ nhẹ nhàng rộng lớn con cái chó 18kg. Hỏi con cái chó nặng nề vội vàng bao nhiêu phiên con cái thỏ?

Bài 2: Nhà Lan nuôi 6 kê trống không, số gà mẹ nhiều hơn nữa số gà trống không là 24 con cái. Hỏi số gà mẹ vội vàng bao nhiêu phiên số gà trống?

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB nhiều năm 6dm, đoạn trực tiếp CD dài hơn nữa đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn trực tiếp CD nhiều năm vội vàng bao nhiêu phiên đoạn trực tiếp AB?

7. So sánh số nhỏ nhắn vì thế một trong những phần bao nhiêu số lớn

Bài 1: Trong vườn với 36 cây táo. Số cây chanh thấp hơn số kilomet táo 27 cây. Hỏi số kilomet chanh vì thế 1 phần bao nhiêu số kilomet táo?

Bài 2: Năm ni Lan 9 tuổi tác, u rộng lớn Lan 36 tuổi tác. Hỏi trong năm này tuổi tác Lan vì thế 1 phần bao nhiêu tuổi tác mẹ?

Bài 3: Một siêu thị với toàn bộ 81kg đỗ xanh rờn và đỗ đen sì. Trong số đó với 9kg đỗ xanh rờn, căn vặn số kilogam đỗ xanh rờn vì thế 1 phần bao nhiêu số kilogam đỗ đen?

8. Tìm 1 trong số phần vì thế nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh vẫn gọi \frac{1}{4} quyển truyện bại. Hỏi Minh còn cần gọi từng nào trang nữa mới mẻ xong?

Bài 2: Trên cây với 56 trái khoáy táo, người tao vẫn hái \frac{1}{8} số táo. Hỏi bên trên cây còn từng nào trái khoáy táo?

Bài 3: Đội múa hát của ngôi trường với 96 chúng ta, nhập bại với \frac{1}{3} chúng ta là phái mạnh. Hỏi team múa hát của ngôi trường với từng nào chúng ta nữ?

Bài 4: Một vỏ hộp xà chống nặng nề 78g. Người tao vẫn người sử dụng không còn \frac{1}{3} số xà chống bại. Hỏi nhập vỏ hộp còn sót lại từng nào gam xà phòng?

Bài 5: Hai năm nữa ông 63 tuổi tác và khi bại tuổi tác con cháu vì thế \frac{1}{7} tuổi tác ông. Hỏi lúc này con cháu từng nào tuổi?

9. Gấp một vài lên nhiều lần

Bài 1: Quãng đàng AB nhiều năm 172m, quãng đàng BC nhiều năm vội vàng 4 phiên quãng đàng AB. Hỏi quãng đàng AC nhiều năm từng nào mét?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Đàn gà căn nhà Lan với 6 kê trống không, số gà mẹ vội vàng 4 phiên số gà trống không. Hỏi căn nhà Lan nuôi toàn bộ từng nào con cái gà?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Trong mùa Kế hoạch nhỏ, lớp 3A chiếm được 87kg giấy má vụn, lớp 3B chiếm được số giấy má vụn vội vàng 3 phiên số giấy má vụn của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp chiếm được từng nào ki-lô-gam giấy má vụn?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

10. Giảm lên đường một vài lần

Bài 1: Trên cây với 48 trái khoáy bòng. Sau Khi hái, số trái khoáy bên trên cây giảm sút gấp đôi. Hỏi vẫn hái từng nào trái khoáy bưởi?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Một siêu thị với 45 bao gạo. Sau Khi chào bán, số bao gạo còn sót lại giảm sút 5 phiên. Hỏi siêu thị vẫn chào bán từng nào bao gạo?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Một người dân có 68kg gạo. Sau Khi chào bán 28kg gạo, người bại san đều số gạo còn sót lại nhập 8 túi. Hỏi từng túi với từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

11. Một số dạng toán khác

Bài 1: Có 3 thùng dầu, từng thùng chứa chấp 125 lít. Người tao mang ra 185 lít dầu kể từ những thùng bại. Hỏi còn sót lại từng nào lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 2: Cửa mặt hàng với 78kg gạo, buổi sáng sớm siêu thị bán tốt 15kg gạo. Số gạo còn sót lại được chia đều cho các phía nhập 9 túi. Hỏi từng túi với từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 3: Một đoàn khách hàng phượt bao gồm 39 người mong muốn lên đường thăm hỏi quan tiền miếu Hương vì thế xe hơi. Hỏi cần thiết tối thiểu bao nhiêu xe cộ xe hơi như vậy nhằm chở không còn số khách hàng bại, hiểu được từng xe cộ chỉ chở được 5 người khách?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 4: Có 62m vải vóc, may từng cỗ ăn mặc quần áo không còn 3m vải vóc. Hỏi hoàn toàn có thể may được không ít nhất từng nào cỗ ăn mặc quần áo và còn quá bao nhiêu mét vải?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 5: Em vội vàng được 18 ngôi sao sáng. Số ngôi sao sáng em vội vàng vì thế \frac{1}{3} số ngôi sao sáng chị vội vàng. Hỏi chị vội vàng được từng nào ngôi sao?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

12. Tính độ quý hiếm biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

123 × (42 – 40)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(100 + 11) × 9

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9 × (6 + 26)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

375 × 2 - 148

……………………………….

……………………………….

……………………………….

150 : 5 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 × 4 + 120

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 + 135 × 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

84 : 4 × 6

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(954 – 554) : 8

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(186 + 38) : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

8 × (234 – 69)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

111 × (6 – 6)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

13. Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Sách mới

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều

>> Chi tiết:

 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và luật lệ tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số nhập phạm vi 1 000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điều, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải vấn đề vì thế nhì luật lệ tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm, đo nhiệt độ phỏng. Xem đồng hồ thời trang.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tương thích cần thiết điền nhập địa điểm trống không là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số ngay lập tức sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Bác Tú vẫn thao tác được 8 giờ, từng giờ chưng thực hiện được 6 thành phầm. Hỏi chưng Tú thực hiện được toàn bộ từng nào sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số tương thích nhập dù trống

Toán lớp 3 Cánh Diều kì 1

Số tương thích điền nhập vệt ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: Các số cần thiết điền nhập dù trống không thứu tự kể từ cần quý phái trái khoáy là:

Toán lớp 3 Cánh Diều

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong những hình vẽ tiếp sau đây, hình nào là vẫn khoanh nhập \frac{1}{8} số chấm tròn?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình tiếp sau đây với bao nhiêu hình tam giác?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một công ty vận tải đường bộ, với 96 xe cộ khách hàng, số xe cộ xe taxi vội vàng số xe cộ khách hàng gấp đôi. Hỏi công ty bại với toàn bộ từng nào xe cộ khách hàng và xe cộ xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác mang lại vì thế hình vẽ sau:

Toán lớp 3 CD kì 1

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>, <, =)?

a) 1 hm ….. 102 m

b) 300 ml + 700 ml …. 1 l

Câu 13. Tính thời gian nhanh những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp bại với số xe cộ ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp bại với toàn bộ số xe cộ khách hàng và xe cộ ta-xi là:

Xem thêm: đề thi học kì 2 lớp 1

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe cộ.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm < 102 m

Vì 1 hm = 100 m nhưng mà 100 m < 102 m nên 1 hm < 102 m.

b) 300 ml + 700 ml = 1 l

Vì 300 ml + 700 ml = 1 000 ml nhưng mà 1 000 ml = 1 l nên 300 ml + 700 ml = 1 l

Câu 13.

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

= (576 – 475) + (678 – 577) + (780 – 679)

= 101 + 101 + 101

= 101 × 3

= 303

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

= 158 × 0

= 0

>> Chi tiết: Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối tri thức

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và luật lệ tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số nhập phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điều, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải vấn đề vì thế nhì luật lệ tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm, đo lượng, đo nhiệt độ phỏng.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: Làm thân quen với hình bằng phẳng và hình khối (điểm ở thân ái, trung điểm, hình trụ, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số ngay lập tức sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được gọi là

A. Sau phụ thân bốn

B. Sáu trăm phụ thân tư

C. Sáu trăm phụ thân mươi tư

D. Sáu tăm phụ thân mươi bốn

Câu 3. Thương của luật lệ phân tách 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một xe hơi con cái với 4 bánh xe cộ. Hỏi 10 xe hơi con cái như vậy với từng nào bánh xe?

A. trăng tròn bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào là tại đây ko đúng?

A. Số nào là nhân với cùng 1 cũng vì thế chủ yếu số đó

B. Số nào là phân tách cho một cũng vì thế chủ yếu số đó

C. Số nào là nhân với 0 cũng vì thế 0

D. Số 0 phân tách mang lại số nào thì cũng vì thế chủ yếu số đó

Câu 6. Dùng cụ nào là tại đây thông thường dùng làm đánh giá góc vuông?

A. Ê-ke

B. Bút chì

C. Bút mực

D. Com-pa

Câu 7. Nhiệt phỏng nào là tiếp sau đây phù phù hợp với ngày nắng và nóng nóng?

A. 0oC

B. 2oC

C. 100oC

D. 36oC

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng nề 30 kilogam, từng bao ngô nặng nề 40 kilogam. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng nề từng nào ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Quan sát hình và vấn đáp câu hỏi

Có tư ca đựng lượng nước như sau:

Đề đua kì 1 lớp 3

a) Ca nào là đựng nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca nào là đựng lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhì ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) Sắp xếp những ca theo đòi tứ tự động đựng lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông vắn ABCD ở trong đàng tròn xoe tâm O như hình vẽ. thạo AC nhiều năm 10 centimet. Tính phỏng nhiều năm nửa đường kính của hình trụ.

Đề đua kì 1 lớp 3

Đáp án Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS bịa tính rồi tính

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo khối lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo và 1 bao ngô nặng nề là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

Đề đua kì 1 lớp 3

a) Ca A đựng nhiều nước nhất.

b) Ca B đựng lượng nước nhất.

c) Hai ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước là: A và D

Vì tổng lượng nước nhập nhì ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) Sắp xếp những ca theo đòi tứ tự động đựng lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và O là tâm của đàng tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của đàng tròn xoe tâm O

Vậy nửa đường kính của hình trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

>> Chi tiết: Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và luật lệ tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số nhập phạm vi 1 000. Làm thân quen với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải vấn đề vì thế nhì luật lệ tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm, đo nhiệt độ phỏng. Xem đồng hồ thời trang.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 với thành quả là:

A. 560

B. 550

C. 570

D. 580

Câu 2. Xếp đều 8 trái khoáy cam nhập 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy với từng nào trái khoáy cam?

A. 4 trái khoáy cam

B. 5 trái khoáy cam

C. 6 trái khoáy cam

D. 7 trái khoáy cam

Câu 3. Dựa nhập tóm lược sau, mò mẫm số kilomet của tổ 2.

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

A. 40 cây

B. 16 cây

C. 24 cây

D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A với 30 học viên tạo thành 5 group. Hỏi từng group với từng nào học tập sinh?

A. 5 học tập sinh

B. 6 học tập sinh

C. 7 học tập sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay lập tức trước số 999 là

A. 990

B. 998

C. 1000

D. 10000

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214

b) 907 - 105

c) 127 x 7

d) 432 : 4

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe tô red color nhiều năm 30 centimet, thanh Fe tô màu xanh lá cây nhiều năm vội vàng 3 phiên thanh Fe tô red color. Hỏi cả nhì thanh Fe nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức của Hoa

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án

Mỗi sao thể hiện nay một vật dụng.

Điền thương hiệu công cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu nhập dù trống

- Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà chúng ta Hoa có rất nhiều nhất là: ….

- Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà chúng ta Hoa với tối thiểu là: …

- Số cây bút sáp nhưng mà chúng ta Hoa với vội vàng … phiên số cây bút chì của doanh nghiệp Hoa.

Câu 14. Tìm số bị phân tách biết thương là số chẵn lớn số 1 với nhì chữ số không giống nhau, số phân tách vì thế 4 và số dư là số nhỏ nhất hoàn toàn có thể với.

Đáp án đề Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

C

B

A

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ nhiều năm thanh Fe màu xanh lá cây là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả nhì thanh Fe nhiều năm là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức của Hoa

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án

Điền thương hiệu công cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu nhập dù trống

- Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà chúng ta Hoa có rất nhiều nhất là: cây bút sáp

- Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà chúng ta Hoa với tối thiểu là: tẩy

- Số cây bút sáp nhưng mà chúng ta Hoa với là 12, số cây bút chì nhưng mà chúng ta Hoa với là 4.

Nên số cây bút sáp nhưng mà chúng ta Hoa với vội vàng 12 : 4 = 3 lần số cây bút chì của doanh nghiệp Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn số 1 với nhì chữ số không giống nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất hoàn toàn có thể với là một trong.

Số bị phân tách là:

98 x 4 + 1 = 393

Xem thêm: xác định chủ ngữ vị ngữ trạng ngữ

Đáp số: 393

>> Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

14. Đề đua học tập kì 1 lớp 3 Tải nhiều

 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 3 Cánh Diều năm 2022-2023 - Tất cả những môn
 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 3 Chân trời phát minh năm 2022-2023 - Tất cả những môn
 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 3 Kết nối học thức năm 2022-2023 - Tất cả những môn

Như vậy, VnDoc.com vẫn gửi cho tới chúng ta Đề cương ôn luyện môn Toán lớp 3 học tập kì 1. Ngoài Đề cương ôn luyện môn Toán lớp 3 học tập kì 1 bên trên, những em học viên hoàn toàn có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài xích luyện môn Toán lớp 3 tương đối đầy đủ không giống, nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích đua đạt thành quả cao.