các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian

YOMEDIA

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Phân tử ADN link với prôtêin tuy nhiên hầu hết là histôn tiếp tục tạo thành cấu hình quánh hiệu, cấu hình này KHÔNG th
 • Ở loài giao hợp, Sở NST đặc thù của loại được lưu giữ ổn định toan qua loa những mới là không giống nhau của loại là nhờ
 • Tại vùng sinh đẻ của ống dẫn sinh dục của loài ruồi giấm sở hữu 6 tế bào sinh dục nguyên sơ vẹn toàn phân 3 chuyến tiếp tục.
 • Vào kỳ sau của vẹn toàn phân, trong những tế bào của những người có: 
 • Các NST tự động nhân song ở trộn nào là tại đây của kỳ trung gian?
 • Ở một loại sở hữu cỗ NST 2n = đôi mươi.
 • Trong quy trình vẹn toàn phân, những NST teo xoắn cực to ở kỳ:
 • Đơn vị cấu hình bao gồm một quãng ADN chứa chấp 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histôn 1 ¾ vòng của NST ở sinh v�
 • Ở gà sở hữu cỗ NST 2n=78.
 • Mức cấu hình xoắn của NST sở hữu chiều ngang 30nm là:
 • Một loại sở hữu 2n = 24, kì sau vẹn toàn phân sở hữu số NST là:
 • Trong tách phân I, NST kép tồn bên trên ở: 
 • Số NST vô tế bào ở kỳ sau của quy trình vẹn toàn phân là:
 • Xét 7 tế bào sinh dục nguyên sơ đực vẹn toàn phân tiếp tục 7 mùa, 50% số tế bào con cái trải qua loa tách phân.
 • Thành phần hoá học tập chủ yếu của NST ở loại vật nhân thực sở hữu ADN và prôtêin:
 • Một tế bào sinh chăm sóc 2n của một loại loại vật vẹn toàn phân tiếp tục 8 mùa, môi trường xung quanh nội bào tiếp tục hỗ trợ vẹn toàn l
 • Trong kỳ đằm thắm, NST sở hữu quánh điểm:
 • Sự thu gọn gàng cấu hình không khí của nhiễm sắc thể:
 • Trong tách phân sự phân li song lập của những cặp NST kép tư­ơng đồng xẩy ra ở:
 • Quá trình tách phân xẩy ra ở:
 • Từ a tế bào lúc đầu, qua loa k chuyến phân loại vẹn toàn phân tiếp tục dẫn đến được:
 • Gà sở hữu 2n = 78. Tại kỳ trung gian trá, số NST trong những tế bào là:
 • Cấu trúc của NST loại vật nhân thực sở hữu những nấc xoắn bám theo trật tự:
 • Khi để ý một tế bào loài ruồi giấm vẹn toàn phân một trong những chuyến, ở kì sau của chuyến vẹn toàn phân sau cuối người tớ kiểm điểm đư
 • Một tế bào sở hữu cỗ NST 2n = 14 đang được tiến hành quy trình tách phân, ở kì cuối I số NST trong những tế bào con cái là:
 • Nhiễm sắc thể được xem là hạ tầng vật hóa học DT của tính DT ở Lever tế bào vì như thế chúng:
 • Có 3 tế bào sinh chăm sóc của một loại nằm trong vẹn toàn phân tiếp tục 3 mùa, số tế bào hoá công trở thành là:
 • Ở loại vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể: 
 • Ở người thành viên đực sở hữu cỗ NST nam nữ được kí hiệu là:
 • Một loại sở hữu cỗ NST được ký hiệu AaBBDDXY. Giao phối thông thường cho tới từng nào loại giao phó tử?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA