các thành phần của ngôn ngữ lập trình

1. Các bộ phận cơ bản

Mỗi ngữ điệu thiết kế sở hữu 3 bộ phận cơ bạn dạng, tê liệt là: bảng vần âm, cú pháp và ngữ nghĩa.

Bạn đang xem: các thành phần của ngôn ngữ lập trình

a) Bảng vần âm là luyện những kí tự động được dùng làm ghi chép công tác. Không được luật lệ người sử dụng bất kì kí tự động này ngoài ra kí tự động quy toan vô bảng vần âm.

Trong Pascal, bảng vần âm bao hàm những kí tự:

Bảng vần âm của ngữ điệu thiết kế ko không giống nhau nhiều. 

b) Cú pháp là hộ qui tắc nhằm ghi chép công tác, nhưng mà dựa vào bọn chúng, người thiết kế và công tác dịch hiểu rằng tổng hợp này của những kí tự động vô bảng vần âm là hợp thức. Nhờ tê liệt, hoàn toàn có thể tế bào mô tả đúng mực thuật toán nhằm PC tiến hành.

c) Ngữ nghĩa xác lập chân thành và ý nghĩa thao tác cần được tiến hành, ứng với tổng hợp kí tự động phụ thuộc vào văn cảnh của chính nó.

Tóm lại, cú pháp cho biết thêm cơ hội ghi chép công tác hợp thức. Còn ngữ nghĩa xác lập chân thành và ý nghĩa của những tổng hợp kí tự động vô công tác.

2. Một số khái niệm

a) Tên

- Mọi đối tượng người tiêu dùng vô công tác đều nên dược gọi là bám theo quy tắc của ngữ điệu thiết kế và từng công tác dịch rõ ràng.

- Tên vô Turbo Pascal là một trong sản phẩm liên tục không thật 127 kí tự động bao hàm chữ số, vần âm hoặc vệt gạch men bên dưới và chính thức vày vần âm hoặc vệt gạch men bên dưới.

- hầu hết ngữ điệu thiết kế (Pascal, chẳng hạn), phân biệt phụ vương loại thương hiệu, tê liệt là:

• Tên dành riêng riêng;

• Tên chuẩn;

• Tên tự người thiết kế bịa.

- Tên dành riêng riêng: Tên được sử dụng với chân thành và ý nghĩa xác lập, người thiết kế ko được dùng với chân thành và ý nghĩa không giống và bọn chúng còn được gọi là kể từ khóa.

Ví dụ, một trong những thương hiệu dành riêng riêng:

Trong Pascal: program, uses, const, type, var, begin, kết thúc.

Xem thêm: thuyết minh về chiếc kính đeo mắt

Trong C++: main, include, if, while, void.

- Tên chuẩn: Tên người sử dụng với chân thành và ý nghĩa này tê liệt, tuy nhiên người thiết kế hoàn toàn có thể khai báo và người sử dụng bọn chúng với chân thành và ý nghĩa và mục tiêu không giống. Ý nghĩa của bọn chúng được qui toan tnong những tủ sách của ngữ điệu thiết kế.

Ví dụ, thương hiệu chuẩn:

Trong Pascal: abs, sqr, sqrt, integer, longint, byte, real, extended, break.

Trong C++: cin, cout, getchar.

- Tên do người thiết kế đặt: Tên được người sử dụng với chân thành và ý nghĩa riêng rẽ, xác lập bằng phương pháp khai báo trước lúc dùng và bọn chúng ko được trùng với thương hiệu thích hợp.

Ví dụ: thương hiệu tự người thiết kế đặt: Al, baitap1, bai đua,...

b) Hằng và biến

- Hằng là những đại lượng có mức giá trị bất biến vô quy trình tiến hành công tác.

- Hằng số học tập là những số vẹn toàn hoặc số thực (dấu phẩy tĩnh hoặc vệt phẩy động) sở hữu vệt hoặc ko vệt.

Ví dụ, 2, 0, -5, +18, 1.5, 1.0E-6,...

- Hằng logic là độ quý hiếm đích hoặc sai ứng với true hoặc false.

Ví dụ: hằng lôgic vô Pascal: TRUE, FALSE.

- Hằng xâu là chuỗi kí tự động vô bảng vần âm. Khi ghi chép, chuỗi kí tự động này được bịa vô vệt nháy (Pascal người sử dụng vệt nháy đơn, còn C++ người sử dụng vệt nháy kép).

Ví dụ, hằng xâu vô Pascal: ‘hoctottinhoc1!’, ‘ha noi’,..Trong C++: “TINHOC”, ‘“HA NOI”,...

- Biến là đại lượng được gọi là, dùng làm tàng trữ độ quý hiếm và độ quý hiếm hoàn toàn có thể được thay cho thay đổi vô quy trình tiến hành công tác. Các vươn lên là người sử dụng vô công tác đều nên khai báo.

c) Chú thích

Xem thêm: giải thích câu ca dao bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Chúng tao hoàn toàn có thể bịa những đoạn chú mến vô công tác mối cung cấp. Chúng canh ty cho những người hiểu công tác phân biệt ngữ nghĩa cùa công tác tê liệt dễ dàng rộng lớn. Nó ko tác động cho tới nội dung công tác mối cung cấp và được công tác dịch bỏ lỡ.

Trong Pascal những đoạn chú mến bịa thân thuộc cặp vệt { và } hoặc (* và *), còn vô C++ là bịa những đoạn chú mến giừa cặp vệt /* và */.

 Loigiaihay.com