cách tính diện tích hình tứ giác

Như chúng ta tiếp tục biết, tứ giác là một trong nhiều giác bao gồm tứ cạnh và 4 đỉnh. Trong số đó, nhị đoạn trực tiếp ngẫu nhiên ko được nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

Tứ giác có thể là tứ giác đơn (không đem cặp cạnh đối này hạn chế nhau), hoặc tứ giác kép (có nhị cặp cạnh đối hạn chế nhau). Tứ giác đơn hoàn toàn có thể lồi hoặc lõm. Và tổng những góc của một tứ giác luôn luôn là 360 chừng.

Bạn đang xem: cách tính diện tích hình tứ giác

  • Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn trực thuộc 50% mặt mày phẳng lì đem bờ là đường thẳng liền mạch chứa chấp ngẫu nhiên cạnh này của tứ giác. Đặc điểm của tứ giác lồi là tất cả những góc vô nó đều nhỏ rộng lớn 180° và hai tuyến phố chéo cánh đều nằm bên cạnh vô tứ giác
  • Còn tứ giác lõm luôn luôn tồn bên trên tối thiểu một cạnh nhưng mà đường thẳng liền mạch chứa chấp cạnh cơ phân tách hạn chế tứ giác trở nên nhị phần.

Hôm ni tất cả chúng ta tiếp tục cùng với nhau thăm dò hiểu về kiểu cách tính chu vi của tứ giác, na ná phương pháp tính diện tích S của một tứ giác ngẫu nhiên, những tứ giác quan trọng đặc biệt, tứ giác nước ngoài tiếp lối tròn xoe và tứ giác nội tiếp lối tròn xoe..

I. Công thức tính chu vi và diện tích S tứ giác bất kỳ

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (1)

Chu vi của một tứ giác ngẫu nhiên vì thế tổng chừng nhiều năm tứ cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=AB+BC+CD+DA$

Diện tích của một tứ giác ngẫu nhiên vì thế ½ tích của chừng nhiều năm lối chéo cánh loại nhất, chừng nhiều năm lối chéo cánh thứ hai và sin của góc tạo ra vì thế hai tuyến phố chéo cánh cơ.

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.AC.BD.\sin\alpha$ với $\alpha$ là góc tạo ra vì thế hai tuyến phố chéo cánh.

II. Công thức tính chu vi và diện tích S của tứ giác quánh biệt

Trong phạm vi của nội dung bài viết này bản thân tiếp tục trình diễn với chúng ta công thức tính chu vi và diện tích S của năm tứ giác quan trọng đặc biệt thông thường gặp gỡ, cơ là: hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông vắn.

Các tình huống sót lại chúng ta nếu như mong muốn chúng ta cũng có thể tự động phân tích thêm thắt bên trên Internet và SGK nhé.

#1. Công thức tính diện tích S tứ giác 

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (2)

Diện tích của hình thang vì thế ½ tích của tổng nhị cạnh lòng và chiều cao

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.(AD+BC).AH$

#2. Công thức tính chu vi tứ giác

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (2)

Chu vi của hình thang vì thế tổng chừng nhiều năm của tứ cạnh

Công thức: $C_{ABCD}=AB+BC+CD+DA$

#3. Công thức tính diện tích S hình bình hành

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (3)

Diện tích của hình bình hành tiếp tục vì thế tích của chừng nhiều năm một cạnh và chừng nhiều năm độ cao ứng.

Công thức: $S_{ABCD}=BC.AH$

#4. Công thức tính chu vi hình bình hành

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (3)

Chu vi của hình bình hành vì thế nhị đợt tổng chừng nhiều năm nhị cạnh tiếp tục.

Công thức: $C_{ABCD}=2.(AB+AD)$

#5. Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (4)

Diện tích của hình chữ nhật tiếp tục vì thế tích của chừng nhiều năm nhị cạnh tiếp tục.

Công thức: $S_{ABCD}=AB.AD$

#6. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (4)

Chu vi của hình chữ nhật vì thế nhị đợt tổng chừng nhiều năm nhị cạnh tiếp tục.

Công thức: $C_{ABCD}=2.(AB+AD)$

#7. Công thức tính diện tích S hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (5)

Xem thêm: công thức tính thể tích khối nón

Diện tích của hình thoi vì thế ½ tích của chừng nhiều năm lối chéo cánh loại nhất với chừng nhiều năm lối chéo cánh thứ hai.

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.AC.BD$

#7. Công thức tính chu vi hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (5)

Chu vi của hình thoi vì thế tứ đợt chừng nhiều năm của một cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=4.AB$

#8. Công thức tính diện tích S hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (6)

Diện tích của hình vuông vắn tiếp tục vì thế bình phương chừng nhiều năm một cạnh.

Công thức: $S_{ABCD}=AB^2$

#9. Công thức tính chu vi hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (6)

Chu vi của hình vuông vắn vì thế tứ đợt chừng nhiều năm của một cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=4.AB$

III.  Công thức tính Chu vi và Diện tích tứ giác nội tiếp lối tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (7)

Chu vi của tứ giác ABCD nội tiếp lối tròn xoe tâm O vì thế tổng chừng nhiều năm tứ cạnh.

Diện tích của tứ giác ABCD nội tiếp lối tròn xoe tâm O bằng

$\sqrt{(p-AB)(p-BC)(p-CA)(p-DA)}$ với p là nửa chu vi của tứ giác ABCD và p được xem theo đuổi công thức $\frac{AB+BC+CD+DA}{2}$

Chú ý: Tâm của lối tròn xoe nước ngoài tiếp tứ giác nếu như đem trong tương đối nhiều tình huống ko cần là kí thác điểm của hai tuyến phố chéo cánh.

IV. Công thức tính Chu vi và Diện tích tứ giác nước ngoài tiếp lối tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (8)

Chu vi của tứ giác ABCD nước ngoài tiếp lối tròn xoe tâm O vì thế tổng chừng nhiều năm tứ cạnh

Diện tích của tứ giác ABCD nước ngoài tiếp lối tròn xoe tâm O vì thế $p.r$ với p là nửa chu vi của tứ giác ABCD, r là chừng nhiều năm nửa đường kính lối tròn xoe nội tiếp

Chú ý: Tâm lối tròn xoe nội tiếp tứ giác nếu như đem tiếp tục trùng với kí thác điểm của tứ lối phân giác trong

V. Lời kết

Như vậy là tôi đã trình diễn với chúng ta không thiếu về toàn bộ các công thức tính chu vi tứ giáccông thức diện tích S của tứ giác rồi nhé.

Từ tứ giác thường thì cho tới tứ giác vô cùng quan trọng đặc biệt, kể từ tứ giác nội tiếp cho tới tứ giác nước ngoài tiếp.

Nói công cộng là phụ thuộc vào những công thức vô nội dung bài viết này thì chúng ta cũng có thể tính được chu vi và diện tích S của một tứ giác ngẫu nhiên.

Công thức trước tiên vô nội dung bài viết cũng chính là công thức công cộng hoàn toàn có thể vận dụng cho tới từng tứ giác, những công thức tiếp sau đều được chuyển đổi dựa trên những nguyên tố quan trọng đặc biệt về cạnh, về góc của tứ giác sao cho tới dễ dàng vận dụng nhất.

Hi vọng nội dung bài viết này tiếp tục hữu ích với chúng ta. Xin Chào thân ái và hứa hội ngộ chúng ta trong mỗi nội dung bài viết tiếp sau !

Đọc thêm:

Xem thêm: điểm chuẩn đại học sư phạm huế

  • Cách tính chu vi, diện tích S của hình tròn trụ và hình quạt tròn
  • Cách tính Chu vi và Diện tích của hình thang (có ví dụ dễ dàng hiểu)
  • Cách tính diện tích S tam giác thông thường, vuông, cân nặng và tam giác đều

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

Bài ghi chép đạt: 4.4/5 sao - (Có 9 lượt tiến công giá)

Note: Bài ghi chép này hữu ích với chúng ta chứ? Đừng quên Reviews nội dung bài viết, lượt thích và share cho tới đồng minh và người thân trong gia đình của chúng ta nhé !