chất nào sau đây không phải là polime

hint-header

Cập nhật ngày: 17-09-2022

Bạn đang xem: chất nào sau đây không phải là polime


Chia sẻ bởi: SDSA


Chất này tại đây không cần là polime?

Chủ đề liên quan

Chất này tại đây sở hữu bộ phận đó là hóa học béo?

Este này tại đây không có năng lực nhập cuộc phản xạ tráng gương là

Phân đạm cung ứng mang đến cây

Chất bột X black color, sở hữu năng lực hấp phụ những khí độc nên được sử dụng trong vô số nhiều loại mặt mũi nạ chống độc. Chất X là

Ở ĐK phù hợp amino axit phản xạ với hóa học này tạo nên trở thành este?

Kim loại này tại đây phản xạ mạnh mẽ nhất với nước ở sức nóng phỏng thường?

Dung dịch hóa học này tại đây thực hiện phenolphtalein gửi quý phái color hồng?

Muối kali aluminat sở hữu công thức là

Cacbohiđrat này có tương đối nhiều vô cây mía và củ cải đường?

Ở ĐK phù hợp, sắt kẽm kim loại này tại đây bị S lão hóa lên nấc lão hóa +3?

Chất này tại đây được dùng để làm thực hiện mượt nước sở hữu tính cứng vĩnh cửu?

Xem thêm: thuyết minh về chiếc kính đeo mắt

Nhóm những hóa học khí (hoặc hơi) này sau đây đều khiến cho cảm giác ngôi nhà kính Lúc độ đậm đặc của bọn chúng vô khí quyển vượt lên vượt chi tiêu chuẩn chỉnh mang đến phép?

Chất này tại đây một vừa hai phải phản xạ với hỗn hợp NaOH loãng, một vừa hai phải phản xạ với hỗn hợp HCl?

Kim loại này tại đây khử được ion Fe2+ vô dung dịch?

Buta-1,3-đien sở hữu công thức phân tử là

Hợp hóa học này của can xi được dùng để làm đúc tượng, bó bột Lúc gãy xương?

A

Thạch cao nung (CaSO4.H2O).

D

Thạch cao sinh sống (CaSO4.2H2O).

Dãy bao gồm những hóa học đều không tham gia phản xạ tráng bạc là

Cho hỗn hợp những hóa học sau: ClH3NCH2COOH; H2NCH2COOH; H2N(CH2)2CH(NH2)COOH; HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH. Số hỗn hợp thực hiện quỳ tím chuyển màu sắc xanh rì là

Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu láo ăn ý Mg và Al cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 2,8 lít khí O2 (đktc), nhận được 9,1 gam lếu láo ăn ý nhì oxit. Giá trị của m là

Lên men m gam glucozơ trở thành ancol etylic với hiệu suất 60%, nhận được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là