cho tam giác abc nội tiếp đường tròn tâm o

Câu hỏi:

04/05/2020 2,549

Cho tam giác ABC nội tiếp vô đàng tròn trĩnh tâm O, biết góc A = 32°, góc B = 84°. Lấy những điểm D, E, F nằm trong đàng tròn trĩnh (O) sao mang lại AD = AB, BE = BC, CF = CA . Hãy tính những góc của tam giác DEF

Bạn đang xem: cho tam giác abc nội tiếp đường tròn tâm o

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đàng tròn trĩnh (O) và nhì chão AB,AC đều bằng nhau.Qua A vẽ một cát tuyến tách chão BC ở D và tách đàng tròng (O) ở E. Chứng minh rằng : AB2= AD.AE

Xem thêm: so sánh văn hóa và văn minh

Câu 2:

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đàng tròn trĩnh (O) và M là 1 trong những điểm của cung nhỏ BC.Trên MA lấy điểm D sao mang lại MD = MB. Chứng minh rằng MA =MB + MC

Câu 3:

Cho đàng tròn trĩnh (O) và nhì 2 lần bán kính AB,CD vuông góc cùng nhau.Lấy một điểm M bên trên cung AC rồi vẽ tiếp tuyến với đàng tròn trĩnh (O) bên trên M.Tiếp tuyến này tách đường thẳng liền mạch CD bên trên S. Chứng minh rằng MSD = 2.MBA

Câu 4:

Cho tam giác cân nặng ABC (AB = AC) nội tiếp đàng tròn trĩnh (O). Các đàng phân giác của nhì góc B và C tách nhau ở E và tách đàng tròn trĩnh theo thứ tự bên trên F và D. Chứng minh rằng tứ giác EDAF là 1 trong những hình thoi

Xem thêm: bảng đơn vị đo độ dài lớp 4

Câu 5:

Cho đàng tròn trĩnh (O) và một điểm M thắt chặt và cố định ko phía trên đàng tròn trĩnh .Qua M vẽ một cát tuyến bất kì tách đàng tròn trĩnh ở A và B.Chứng minh rằng tích MA.MB ko đổi

Câu 6:

Cho nửa đàng tròn trĩnh 2 lần bán kính AB, tâm O. Đường tròn trĩnh tâm A nửa đường kính AO tách nửa đàng tròn trĩnh đang được mang lại bên trên C. Đường tròn trĩnh tâm B nửa đường kính BO tách nửa đàng tròn trĩnh đang được mang lại bên trên D. Đường trực tiếp qua quýt O và tuy nhiên song với AD tách nửa đàng tròn trĩnh đang được mang lại bên trên E. Chứng minh CD tuy nhiên song với AB.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK