công thức tính diện tích mặt cầu

Mặt cầu là gì, khái niệm khối cầu, công thức tính diện tích mặt cầu, công thức thể tích khối cầu, mặt mày phẳng lì kính, địa điểm kha khá của mặt mày cầu với mặt mày phẳng lì và lối thẳng

Đầy đầy đủ lý thuyết, công thức về mặt cầu, khối cầu - một bài học kinh nghiệm nằm trong công tác hình học tập lớp 12.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích mặt cầu

Mặt cầu là gì? Định nghĩa khối cầu

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Khối cầu là gì? Khối cầu và hình cầu với tương đương nhau ?
Tập hợp ý những điểm nằm trong mặt mày cầu S(I,R) cùng theo với những điểm ở trong mặt mày cầu này được gọi là khối cầu hoặc hình cầu tâm I, nửa đường kính R.

Vị trí kha khá thân thiện mặt mày cầu và mặt mày phẳng

Mặt phẳng lì kính là gì? Đường tròn xoe rộng lớn là gì? Tiếp diện của mặt mày cầu là gì? Tiếp điểm của mặt mày phẳng lì với mặt mày cầu.

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Vị trí kha khá thân thiện mặt mày cầu và lối thẳng

Tiếp tuyến với mặt mày cầu, tiếp điểm của mặt mày cầu với đường thẳng liền mạch.

Xem thêm: số chẵn lớn nhất có 3 chữ số

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Tiếp tuyến của mặt mày cầu kẻ từ một điểm ở bề ngoài cầu

Đường kinh tuyến, lối vĩ tuyến là gì ?

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Xem thêm: i will fall with the emperor tiếng việt

Mặt cầu nội tiếp hình nhiều diện, mặt mày cầu nước ngoài tiếp hình nhiều diện

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Diện tích mặt mày cầu: S=4πR², nhập tê liệt R là nửa đường kính mặt mày cầu, π=3.14159265359...
Thể tích hình cầu coi công thức tính nhập hình họa bên trên.