đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế nhà nước ở việt nam

Câu chất vấn liên quan

 • Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên ko nằm trong vùng tài chính trọng tâm Bắc Sở :

  Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế nhà nước ở việt nam

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ dùng thích hợp nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Ý nào là ko đích thị về di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực tài chính, ở n

  Ý nào là ko đích thị về di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực tài chính, ở việt nam đang được hình thành:

 • Trong điểm tài chính công nghiệp- xây cất đem xu hướng

  Trong điểm tài chính công nghiệp- xây cất đem xu hướng

 • Thành phần tài chính nào là ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần tài chính nào là ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

  Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

 • So với đòi hỏi cải cách và phát triển của non sông nhập tiến trình hiện

  So với đòi hỏi cải cách và phát triển của non sông nhập tiến trình lúc này, vận tốc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành tài chính của việt nam biểu diễn ra

 • Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

  Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp) của việt nam, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của việt nam phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của việt nam phân theo đuổi bộ phận tài chính (theo giá bán thực tế).

  Xem thêm: so sánh văn hóa và văn minh

   (Đơn vị : %)

  Nhận ấn định đích thị nhất là :