daotao. ute. udn. vn

  Điện thoại: (84) 0236.3530103      
         
        
  TS. Bùi Hệ Thống
  Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3530103
  Email: [email protected]
         
        
  ThS. Huỳnh Nhật Nam
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3530103
  Email: [email protected]

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Chức năng

Bạn đang xem: daotao. ute. udn. vn

Phòng Đào tạo ra (ĐT) với công dụng tham vấn, hùn việc mang lại Hiệu trưởng vô công tác làm việc tổ chức triển khai và quản lý và vận hành toàn cỗ những hoạt động và sinh hoạt huấn luyện ở trong phòng ngôi trường, bao gồm những chuyên môn, những hệ móc tạo; cung cấp văn vì thế, chứng từ, ghi nhận những mô hình huấn luyện cho tất cả những người học tập.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Tham mưu lược hoạch tấp tểnh kế hoạch móc tạo

Phối phù hợp với những đơn vị chức năng quản lý và vận hành của Trường nhằm nghiên cứu và phân tích và lời khuyên với Ban Giám hiệu những tiềm năng và lý thuyết cải cách và phát triển huấn luyện, gồm: những chuyên môn và mô hình huấn luyện, tổ chức cơ cấu ngành huấn luyện và xác lập những nguồn lực có sẵn đáp ứng huấn luyện.

b. Xây dựng văn phiên bản quản lý và vận hành móc tạo

Chủ trì công tác làm việc thi công văn phiên bản quản lý và vận hành huấn luyện bám theo quy định, trình Hiệu trưởng ký phát hành bám theo thẩm quyền hoặc sẵn sàng nhằm Hiệu trưởng trình ban ngành quản lý và vận hành cung cấp bên trên những văn phiên bản quy định, quy tấp tểnh, đề án tương quan cho tới công tác làm việc huấn luyện.

c. Tổ chức thi công và quản lý và vận hành lịch trình, giáo trình

- Hướng dẫn, tương hỗ những khoa về giấy tờ thủ tục há ngành mới nhất, lịch trình huấn luyện mới nhất bám theo quy tấp tểnh hiện nay hành của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Đại học tập TP Đà Nẵng.

- Quản lý thống nhất khuông lịch trình huấn luyện của toàn bộ những ngành.

- Lập plan và tổ chức triển khai biên soạn, lựa lựa chọn, thẩm tấp tểnh, phê duyệt và dùng giáo trình, bài xích giảng, tư liệu xem thêm của Trường.

d. Tổ chức tuyển chọn sinh

- Thực hiện nay report xác lập tiêu chí, thi công đề án tuyển chọn sinh. 

- Xây dựng phương án, plan tuyển chọn sinh, tiếp thu làm hồ sơ dự tuyển chọn, xét tuyển chọn.

Xem thêm: bảng đơn vị đo độ dài lớp 4

đ. Xây dựng plan móc tạo

Phối ăn ý những đơn vị chức năng Phòng, Khoa vô và ngoài ngôi trường, những đối tác chiến lược huấn luyện nhằm thi công plan huấn luyện năm học tập, plan giảng dạy dỗ mang lại từng học tập kỳ (thời khóa biểu).

e. Tổ chức móc tạo

- Căn cứ vô tài liệu tuyển chọn sinh nhằm xếp lớp mang lại SV trúng tuyển chọn.

- Xây dựng và tiến hành những quy trình: báo giảng, xếp thời khóa biểu, quản lý và vận hành thời hạn dử dụng chống học tập, mang lại SV ĐK học tập, xét nhận đồ vật án đảm bảo chất lượng nghiệp, tổ chức triển khai những hội đồng chấm đồ vật án đảm bảo chất lượng nghiệp, xét đảm bảo chất lượng nghiệp và sẵn sàng những ra quyết định thừa nhận đảm bảo chất lượng nghiệp.

- Tổng ăn ý, xử lý sản phẩm học hành và tổ chức triển khai hội đồng xử lý học tập vụ cuối từng học tập kỳ, thông tin bên trên mạng.

- Hướng dẫn và tương hỗ giấy tờ thủ tục nhằm sẵn sàng cho những đoàn SV cút thực tập luyện.

- Cấp ghi nhận sản phẩm học hành, cung cấp bảng điểm, ghi nhận đảm bảo chất lượng nghiệp.

f. Quản lý in dán, cấp phép văn vì thế, chứng chỉ

In và cấp phép văn vì thế, phiên bản sao vì thế đảm bảo chất lượng nghiệp và phụ lục văn vì thế, những loại chứng từ trình độ, giấy tờ ghi nhận sản phẩm học hành, trình Hiệu trưởng ký những loại văn vì thế đảm bảo chất lượng nghiệp.

g. Các công tác làm việc khác  

- Phối phù hợp với những Khoa trong những công việc chào giáo viên thỉnh giảng.

Xem thêm: bản chất của dòng điện trong kim loại

- Phối phù hợp với Phòng Công tác Sinh viên trong những công việc những hoạt động và sinh hoạt tư vấn tuyển chọn sinh.

- Phối phù hợp với Phòng KT&ĐBCLGD vô công tác làm việc tổ chức triển khai đua, sát bắt bẻ chuẩn chỉnh Output đầu ra, tham khảo năng lượng nước ngoài ngữ.

- Phối phù hợp với những đơn vị chức năng vô ngôi trường tiến hành những trọng trách tương quan cho tới phạm vi công tác làm việc của đơn vị chức năng và những trọng trách không giống bám theo cắt cử của Hiệu trưởng.