đáp án đề thi thpt quốc gia 2022

(Chinhphu.vn) - Chiều tối 15/7, Sở GD&ĐT đang được công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm của Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 1.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Toán

Bạn đang xem: đáp án đề thi thpt quốc gia 2022

Công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 2.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Sinh học

Công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 3.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Vật lí

Công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 4.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Hóa học

Công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 5.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Lịch sử

Công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 6.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Địa lí

Công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 7.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Giáo dục đào tạo công dân

Công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 8.

Xem thêm: hiện tượng tỉa cành tự nhiên là gì

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Tiếng Anh

Công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 9.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Tiếng Nga

Công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 10.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Tiếng Pháp

Công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 11.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Tiếng Trung Quốc

Công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 12.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Tiếng Đức

Công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 13.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Tiếng Nhật

Xem thêm: benzen có làm mất màu dung dịch brom không

Công phụ vương đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 14.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Tiếng Hàn

 Phương Liên