dung dịch nào sau đây hòa tan được al2o 3

Câu hỏi:

03/07/2022 1,015

Bạn đang xem: dung dịch nào sau đây hòa tan được al2o 3

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án đích thị là: D

Dung dịch HCl hòa tan được Al2O3

Phương trình hóa học:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này tại đây gọi là xút ăn da?

A. NaNO3.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Na2CO3.

Câu 2:

Chất này tại đây được gọi là phèn chua, dùng để làm thực hiện vô nước?

A. K2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

B. (NH4)2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

C. Li2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

D. Na2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 3:

Phát biểu này tại đây sai?

A. Kim loại Ca ko tan nội địa.

B. Dung dịch HCl hòa tan được MgO.

Xem thêm: giá trị nhân đạo của vợ chồng a phủ

C. Al(OH)3 là một trong những hiđroxit lưỡng tính.

D. Kim loại Al tan được vô hỗn hợp KOH.

Câu 4:

Số electron phần bên ngoài nằm trong của những nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại kiềm là

A. 3.

B. 2.

C. 4. 

D. 1.

Câu 5:

Dung dịch này tiếp sau đây ứng dụng được với KHCO3?

A. BaSO4.

B. NaOH.

C. CaCl2.

D. Na2S.

Câu 6:

Cho khí CO2 vô lượng dư hỗn hợp này tại đây sẽ tạo nên kết tủa?

A. Ca(OH)2.

B. Ca(HCO3)2.

C. NaOH.

D. MgCl2.

Xem thêm: đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn

TÀI LIỆU VIP VIETJACK