giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào

Giới hạn quang đãng năng lượng điện của sắt kẽm kim loại dựa vào vào:

A. thực chất của sắt kẽm kim loại tê liệt.                                      

B. tích điện của photon chiếu cho tới kim loại

C. sắc tố của khả năng chiếu sáng chiếu cho tới sắt kẽm kim loại                

D. độ mạnh chùm khả năng chiếu sáng chiếu vào

Trả Lời

Hỏi chi tiết

...Xem thắc mắc chi tiết

Quảng cáo

1 câu trả lời 37837

2 năm trước

Đáp án A

Giới hạn quang đãng năng lượng điện của sắt kẽm kim loại tùy theo thực chất của sắt kẽm kim loại tê liệt.

0 bình luận

Quảng cáo

Câu chất vấn hot nằm trong ngôi nhà đề