hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

hint-header

Cập nhật ngày: 10-09-2022

Bạn đang xem: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua


Chia sẻ bởi: Trần Thế Chung Sơn


Hai bảng vô một CSDL mối quan hệ links cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết cần là khóa)

Chủ đề liên quan

Trong Access, Khi tạo nên links trong số những bảng, thì :

A

Cả nhị ngôi trường cần là khóa chính

B

Hai ngôi trường ko nhất thiết cần là khóa chính

C

Phải đem tối thiểu một ngôi trường là khóa chính

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Các định nghĩa dùng để làm tế bào miêu tả những nguyên tố này sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan tiền hệ?

C

Tất cả những thao tác bên trên tài liệu

D

Các thao tác, phép tắc toán bên trên dữ liệu

Khi update tài liệu vô bảng, tao ko thể nhằm trống trải ngôi trường này sau đây?

A

Tất cả những ngôi trường của bảng

D

Khóa chủ yếu và ngôi trường buộc phải điền tài liệu.

Việc thay cho thế sản phẩm “AAAAAAFFFFF” vày “6A5F” là cơ hội mã hóa này trong những cơ hội sau:

B

Mỗi kí tự động này thay cho vày một ký tự động không giống

C

Cách ký tự động bại một số trong những địa điểm xác lập vô bảng vần âm

Giải pháp này tiếp sau đây ko cần là biện pháp đa phần mang đến bảo mật thông tin hệ thống?

C

Phân quyền truy vấn và nhận dạng người tiêu dùng.

D

Mã hóa vấn đề và nén tài liệu.

Câu này trong những câu tiếp sau đây không cần là bảo mật thông tin vấn đề vô hệ CSDL?

A

Hạn chế tối nhiều những sơ sót của người tiêu dùng.

B

Khống chế số người tiêu dùng CSDL.

C

Không bật mí nội dung tài liệu tương tự lịch trình xử l.

D

Đảm bảo vấn đề vẫn tồn tại hoặc bị thay cho thay đổi ngoài ý mong muốn.

Phát biểu này về hệ cai quản trị CSDL mối quan hệ là đúng?

A

Phần mượt nhằm giải những việc cai quản lí đem chứa chấp những mối quan hệ trong số những tài liệu.

B

Phần mượt dùng để làm kiến tạo những CSDL mối quan hệ.

C

Phần mượt dùng để làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL mối quan hệ.

D

Phần mượt Microsoft Access

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

D

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Xem thêm: 2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

Danh sách của từng chống đua bao gồm đem những ngôi trường : STT, Họ thương hiệu học viên, Số báo danh, chống đua. Ta lựa chọn khoá đó là :

Đặc điểm này sau đó là đặc thù của một mối quan hệ vô hệ CSDL quan tiền hệ?

A

Mỗi tính chất mang trong mình một thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan tiền trọng

B

Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan tiền trọng

D

Tên của những mối quan hệ rất có thể trùng nhau

Khai thác CSDL mối quan hệ rất có thể là:

B

Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

C

Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, ấn định đặc điểm trường

D

Tạo bảng, hướng đẫn khóa chủ yếu, tạo nên liên kết

Thao tác này tại đây không nằm trong loại tạo nên lập CSDL quan tiền hệ?

B

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng

Việc trước tiên muốn tạo lập một CSDL mối quan hệ là :

A

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều biểu hình mẫu

B

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều bảng

C

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều hình mẫu chất vấn

D

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều báo cáo

Chỉnh sửa tài liệu là:

A

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

Thuật ngữ “bộ” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

B

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Mô hình phổ cập nhằm kiến tạo CSDL mối quan hệ là:

Giả sử một bảng đem 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì như thế :

A

Trường SOBH là ngôi trường ngắn ngủn hơn

B

Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN

C

Trường SOBH là loại số, trong lúc bại ngôi trường HOTEN ko cần là loại số

D

Trường SOBH là độc nhất, trong lúc bại ngôi trường HOTEN ko cần là duy nhất

Thao tác này tại đây không cần là thao tác update dữ liệu?

A

Sửa những tài liệu ko thích hợp

B

Sao chép CSDL trở nên phiên bản sao dự trữ.

Xem thêm: biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta là

Hai bảng vô một CSDL mối quan hệ links cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết cần là khóa)