hai kim loại al và cu đều phản ứng được với dung dịch

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Hai sắt kẽm kim loại Al và Cu đều phản xạ được với hỗn hợp là

  Bạn đang xem: hai kim loại al và cu đều phản ứng được với dung dịch

  • A. NaCl loãng.        
  • B. H2SO4 loãng.          
  • C. HNO3 loãng.       
  • D. NaOH loãng.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hai sắt kẽm kim loại Al và Cu đều phản xạ được với hỗn hợp là HNO3 loãng.       

Mã câu hỏi: 270766

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày Jordan 4 đẹp, nổi tiếng thế giới hiện nay

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: bản chất của dòng điện trong kim loại

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Chất X sở hữu công thức phân tử C3H6O2là este của axit axetic (CH3COOH). Công thức của X là
 • Công thức này trên đây rất có thể là công thức của hóa học béo?
 • Loại đồ ăn không nhiều nếu không muốn nói là rất ít saccarozơ là
 • Dung dịch metylamin nội địa làm
 • Số vẹn toàn tử hidro sở hữu vô một phân tử lysin là
 • Phân tử polime này tại đây chứa chấp nhân tố clo?
 • Kim loại X sở hữu nhiệt độ nhiệt độ chảy thấp được dùng vô nhiệt độ nối tiếp, áp nối tiếp và một trong những vũ khí không giống. Tại ĐK thông thường, X là hóa học lỏng. Kim loại X là
 • Trong những ion sau: Zn2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, ion sở hữu tính lão hóa yếu đuối nhất là
 • Trong ăn mòn hóa học, loại phản ứng hóa học xảy rời khỏi là
 • Kim loại này tại đây được pha chế bởi vì cách thức nhiệt độ luyện với CO
 • Hai sắt kẽm kim loại Al và Cu đều phản xạ được với hỗn hợp là
 • Trong chống thử nghiệm, sắt kẽm kim loại Na được bảo vệ bằng phương pháp dìm chìm trong
 • Sản phẩm phản xạ nhiệt độ nhôm luôn luôn có
 • Chất X tính năng được với HCl, khi X tính năng với hỗn hợp Ca(OH)2 sinh rời khỏi kết tủa. X là
 • Phèn chua sở hữu công thức chất hóa học là K2SO4.M2(SO4)3.24H2O. Kim loại M là
 • Thành phần chủ yếu quặng xiđerit là
 • Crom số lão hóa +6 vô thích hợp hóa học này sau đây?
 • Chất bột X black color, sở hữu kỹ năng hấp phụ những khí độc được sử dụng trong vô số nhiều loại mặt mũi nạ chống độc.
 • Thành phần của phân amophot gồm
 • Chất này tại đây vô phân tử chỉ mất link đơn?
 • Cho những este sau: etyl axetat, etyl fomat, metyl axetat, metyl acrylat. Có từng nào este no, đơn chức, mạch hở?
 • Xà chống hóa hóa học X nhận được thành phầm Y, biết Y hòa tan được Cu(OH)2 ở ĐK thông thường. X là
 • Tinh thể hóa học rắn X ko color, vị ngọt, dễ dàng tan nội địa. X nhiều vô cây mía, củ cải đàng và hoa thốt nốt.
 • Lên men glucozơ trở nên ancol etylic. Toàn cỗ khí CO2 sinh rời khỏi vô quy trình này được hít vào không còn vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư dẫn đến 50 gam kết tủa, biết hiệu suất quy trình lên men đạt 80%. Vậy lượng glucozơ nên dùng là
 • Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bởi vì oxi vừa vặn đầy đủ nhận được 0,5 mol láo lếu thích hợp Y bao gồm khí và tương đối. Cho 4,6 gam X tính năng với hỗn hợp HCl (dư), số mol HCl phản xạ là:
 • Phát biểu này sau đấy là đích về tơ?
 • Hoà tan trọn vẹn trăng tròn gam láo lếu thích hợp Mg và Fe vô hỗn hợp axit HCl dư thấy sở hữu 11,2 lít khí bay rời khỏi ở đktc và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X thì nhận được từng nào gam muối hạt khan?
 • Hòa tan m gam Al vô hỗn hợp NaOH dư, nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc) có một không hai. Giá trị của m là
 • Thí nghiệm tại đây nhận được muối hạt sắt(II).
 • Nhiệt phân trọn vẹn Fe(OH)2 ở nhiệt độ phỏng cao vô không gian nhận được hóa học rắn là
 • Hỗn thích hợp X bao gồm 2 triglixerit A và B (MA>MB; tỉ trọng số mol tưong ứng là 3: 5). Đun rét m gam láo lếu thích hợp X với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ nhận được hỗn hợp chứa chấp glixerol và láo lếu thích hợp bao gồm x gam natri stearat, nó gam natri linoleat và z gam natri panmitat, m gam láo lếu thích hợp X tính năng tối nhiều với 132 gam brom. Đốt m gam láo lếu thích hợp X nhận được 719,4 gam CO2 và 334,32 lít tương đối H2O (đktc). Giá trị của y+z là:
 • Tiến hành thử nghiệm phản xạ xà chống hóa theo đuổi công việc sau đây: Cách 1: Cho vô chén bát sứ khoảng chừng 1 gam mỡ (hoặc dầu thực vật) và 2 - 2,5 ml hỗn hợp NaOH 40%.
 • Cho những tuyên bố sau (1) Anilin ko thực hiện thay đổi color quỳ tím (2) Glucozơ còn được gọi là đàng nho vì như thế có tương đối nhiều vô trái khoáy nho chín
 • Đốt cháy trọn vẹn 0,42 mol láo lếu thích hợp X bao gồm metyl propionat, metyl acrylat và 2 hidrocacbon mạch hở cần thiết vừa vặn đầy đủ 1,425 mol O2, dẫn đến 19,26 gam H2O. Nếu mang lại 0,42 mol X vô hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 phản xạ tối nhiều là:
 • Hỗn thích hợp X có một anken và phụ vương amin no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 2,36 gam X bởi vì một lượng O2 vừa vặn đầy đủ. Sản phẩm cháy nhận được sục vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện nay m gam kết tủa đôi khi thấy sở hữu 0,448 lít khí N2 (đktc) cất cánh rời khỏi. Giá trị của m là
 • Cho 10,08 lít khí CO2 (đktc) vô 600 ml hỗn hợp láo lếu thích hợp KOH 0,5M và K2CO3 0,8M nhận được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp BaCl2 dư vô hỗn hợp X nhận được kết tủa, thanh lọc lấy kết tủa lấy nung cho tới lượng ko thay đổi nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:
 • Hỗn thích hợp X bao gồm Ba, BaO, Na, Na2O và K.
 • Số thí nghiệm thu sát hoạch được hỗn hợp 2 muối hạt là?
 • X, Y là nhì este đều đơn chức, nằm trong sản phẩm đồng đẳng, Z là este 2 chức (X, Y, Z đều mạch hở). Đun rét 5,7m gam láo lếu thích hợp E bao gồm X, Y, Z (số mol của Y to hơn số mol của Z và MY >MX) với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ nhận được láo lếu thích hợp F bao gồm 2 ancol tiếp nối nhau và láo lếu thích hợp muối hạt. Dần toàn cỗ F qua quýt bình đựng Na dư thấy lượng bình tăng 8,56 gam và sở hữu 2,688 lít khí H2 (đktc) bay rời khỏi. Lấy láo lếu thích hợp muối hạt nung với vôi tôi xút nhận được một có một không hai hiđrocacbon đơn giản và giản dị nhất sở hữu lượng m gam. Khối lượng của Z sở hữu vô láo lếu thích hợp E là
 • Cho 19,6 gam láo lếu thích hợp rắn X bao gồm Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vô hỗn hợp chứa chấp 0,76 mol HCl đun rét sau thời điểm kết thúc đẩy phản xạ hiện tượng nhận được 0,06 mol khí NO và hỗn hợp Y chỉ chứa chấp muối hạt clorua (không sở hữu muối hạt Fe2+). Cho NaOH dư vô Y nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA