hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn là 2 vô 6 thì cần thiết sẽ phải lưu giữ nhằm thu nhận đảm bảo chất lượng ngữ pháp khó khăn về thời thì. Trong 10 phút, bàn sinh hoạt hãy nằm trong Monkey điểm thời gian nhanh 5 sự khác lạ thân thuộc 2 thì này nhé!

Khái niệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Về khái niệm, thì thời điểm hiện tại đơn được dùng làm thao diễn miêu tả thói thân quen, thực sự minh bạch, những hành vi xẩy ra ở thời điểm hiện tại và vẫn kết đôn đốc. Còn thì thời điểm hiện tại tiếp nối cũng nói đến hành vi xẩy ra ở thời điểm hiện tại tuy nhiên ko kết đôn đốc, vẫn còn đó nối tiếp xẩy ra.

Bạn đang xem: hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Khái niệm và cấu tạo thì HTĐ - HTTD. (Ảnh: Internet)

Cấu trúc thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp diễn

Nắm được những cấu tạo của 3 loại câu xác minh, phủ lăm le, nghi kị vấn các bạn sẽ hoàn thành xong đảm bảo chất lượng những bài bác luyện thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn chuẩn chỉnh nhất.

Tiêu chí

Thì Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

Thì Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Cấu trúc 

(Động kể từ thường)

Khẳng định:

S + V(s/es) + O

He learns English everyday. (Anh ấy học tập Tiếng Anh từng ngày).

Không có

Phủ định:

S + do/does not + V-inf + O

I don’t lượt thích to tướng eat fruit. (Tôi ko quí ăn những loại hoa quả).

Không có

Nghi vấn:

Do/Does + S + V-inf + O?

Do you often work late? (Bạn sở hữu thông thường xuyên cút muộn không?)

Không có

Cấu trúc

(Động kể từ tobe)

Khẳng định

S + am/is/are + O

I’m a nội dung writer. (Tôi là nhân viên cấp dưới tạo ra nội dung)

Khẳng định

S + am/is/are + V_ing + …

I am doing my homework. (Tôi đang khiến bài bác luyện về nhà).

Phủ định

S + am/is/are not + O

He is not a bad guy. (Anh ấy ko hề tệ).

Phủ định

S + am/is/are not + V_ing + …

She is not cooking lunch. (Cô ấy đang được ko nấu nướng bữa trưa)

Nghi vấn

Am/is/are + S + O?

Are you ready? (Bạn vẫn sẵn sàng chưa?)

Nghi vấn

Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Are you going home? (Bạn sở hữu đang được về mái ấm không?)

Cách sử dụng thì thời điểm hiện tại đơn - thời điểm hiện tại tiếp diễn

Cách sử dụng thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp nối. (Ảnh: Internet)

Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Diễn miêu tả 1 hành vi xẩy ra thông thường xuyên, lặp cút tái diễn theo gót quy luật, thói thân quen.

He learns English everyday at 8 o’clock. (Anh ấy học tập giờ anh thường ngày khi 8h).

Diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra và kéo dãn dài ở thời điểm hiện tại.

I am doing my homework. (Tôi đang khiến bài bác luyện về nhà).

Diễn miêu tả 1 thực sự minh bạch, chân lý.

Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi ở nhiệt độ phỏng 100 phỏng C).

Phàn nàn về 1 hành vi nào là này thường xuyên xẩy ra.

He is always going to tướng work forgetting to tướng bring documents. (Anh ấy luôn luôn quên đem tư liệu Lúc cút làm).

Diễn miêu tả 1 chương trình, thời hạn biểu, plan vẫn biết trước. (Thì thời điểm hiện tại đơn đem chân thành và ý nghĩa tương lai)

The English lesson starts at 7 o’clock tomorrow morning. (Tiết học tập Tiếng Anh chính thức khi 7h sáng sủa mai).

 

>> Xem thêm thắt tương đối đầy đủ 13 thì bên trên đây: [Chi tiết] 13 thì vô giờ anh: Công thức, cách sử dụng & tín hiệu nhận biết?

Dấu hiệu nhận thấy 2 thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Dấu hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp nối. (Ảnh: Internet)

Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Trong câu sở hữu những trạng kể từ chỉ tần suất như: 

always (luôn luôn)

often (thường xuyên) 

usually (thông thường) 

sometimes (thỉnh thoảng) 

every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v…

Trong câu sở hữu những trạng kể từ chỉ thời gian:

now (hiện ni, ngay lập tức khi này)

at present (hiện tại) 

at the moment (tại thời gian này), 

right now (ngay bây giờ), v.v… 

các động kể từ sở hữu tính đề xuất, khẩu lệnh như: look, listen, be quiet, v.v…

Cách phân tách động kể từ V-inf - V(s/es) - V(ing)

Một trong mỗi kỹ năng và kiến thức cần thiết nhằm tiến hành bài bác luyện thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp nối và đúng là ghi lưu giữ cơ hội phân tách động kể từ của 2 thì này. quý khách hàng cần thiết cầm được cách thêm thắt s/es vô thì thời điểm hiện tại đơn và cơ hội thêm thắt "-ing" vô thì thời điểm hiện tại tiếp nối.

Chủ ngữ 

(Đại kể từ nhân xưng)

Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

V tobe / V thường

Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

I

am/ V-inf (nguyên thể)

am + Ving

You

are/ V-inf (nguyên thể)

are + Ving

We, they

are/ V-inf (nguyên thể)

are + Ving

He, she,it

is/ V-s/es (1)*

is + Ving

(1)* Cách thêm thắt (s/es) cho tới động kể từ cút với công ty ngữ ngôi 3 số không nhiều (he, she, it):

Dạng động từ

Cách chia

Ví dụ

Kết đôn đốc vày -o, -s, -z, -ch, -x, -sh, -ss

Thêm (es)

choose => chooses 

pass => passes 

watch => watches

mix => mixes.

Kết đôn đốc vày một phụ âm + -y

Đổi (y) => (i) + (es)

study => studies

carry => carries

Kết đôn đốc vày một vẹn toàn âm + -y

Giữ vẹn toàn (y) + (s)

play => plays

obey => obeys

Động kể từ bất quy tắc: Have

Đổi thành: has

 

(2)* Cách thêm thắt (ing) cho tới động kể từ ở thì tiếp diễn

Dạng động từ

Cách chia

Ví dụ

Kết đôn đốc vày (-e)

Bỏ (-e) thêm thắt (-ing)

choose => choosing

Kết đôn đốc vày một phụ âm (-ie)

Đổi (-ie) => (y) + (ing)

lie => lying

Kết đôn đốc vày 1 vẹn toàn âm + 1 phụ âm và có một âm tiết

Nhân song phụ âm cuối và thêm thắt (-ing)

win => winning

cut => cutting

Động kể từ sở hữu nhiều hơn thế 2 âm tiết & vệt nhấn âm rớt vào âm tiết cuối cùng

Xem thêm: Đi giày bị đau ngón chân - Nguyên nhân và cách khắc phục

Nhân song phụ âm cuối và thêm thắt (-ing)

permit => permitting

(per’mit)

Một số tình huống đặc biệt quan trọng của hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

 

Một số động kể từ chỉ hành vi (action verb) như know, understand, v.v…hoặc thể hiện tại sự yêu thương ghét bỏ như love, lượt thích, hate, v.v… ko sử dụng ở thì thời điểm hiện tại tiếp nối.

S + always + V 

Ý nghĩa: Diễn miêu tả những việc thông thường xuyên thực hiện, xẩy ra và đa phần đem nghĩa xấu đi.

VD: He always goes to tướng school late.

S + always + Ving

Ý nghĩa: Diễn miêu tả những việc xẩy ra liên tiếp với gia tốc cao hơn nữa thường thì và số đông đem nghĩa xấu đi.

VD: She is always forgetting her bag.

 

Have: Không dùng “have” ở thì thời điểm hiện tại tiếp nối với tức thị chiếm hữu.

VD: 

Câu đúng: I have a luxury bag

Câu sai: I am having a luxury bag.

To be selfish

Ý nghĩa: Nói về phong thái hành xử của một người ngay lập tức khi bại.

VD: He is selfish, through and through.

(Cậu tớ là đặc biệt ích kỷ, khi nào thì cũng như vậy).

Tobe + being selfish

Ý nghĩa: Nói về phong thái hành xử của một người ngay lập tức khi bại.

VD: It’s surprised that to tướng mạ that the boy is being sánh selfish.

(Tôi kinh ngạc vì thế cậu nhỏ nhắn đang được hành xử quá ích kỷ).

>> Chi tiết những thì hiện tại tại: Tổng thích hợp 4 thì: Thì thời điểm hiện tại đơn tiếp nối hoàn thành xong vô giờ anh

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn và thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Trên đấy là phần đối chiếu nhận thấy 2 thì thời điểm hiện tại cơ phiên bản, chúng ta có thể học tập thêm thắt ngữ pháp được tổ hợp bên trên Monkey Stories nằm trong nhỏ nhắn nhằm nâng lên trình độ chuyên môn. Bây giờ, hãy nằm trong ôn luyện thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp với những bài bác luyện phân tách động kể từ tiếp sau đây nhé!

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp nối. (Ảnh: Internet)

Bài 1: Cho dạng trúng của động kể từ cho tới sẵn

1. The train (leave) at 8 p.m.

2. Minh (go) to tướng a new school next term.

3. Does Tri (play) football?

4. Where (do) they work?

5. Does Minh (work) at Bach Mai Hospital?

6. Linh (be) a student.

7. I (work) in Sài Gòn City for the next week.

8. When I (get) trang chủ my mother (cook) dinner.

9. The human toàn thân (contain) 206 bones.

10. He (drive) to tướng work every day.

Bài 2: Cho dạng trúng của động kể từ vô ngoặc

1. Where’s John? He ______ (listen) to tướng a new CD in his room

2. Don’t forget to tướng take your umbrella with you to tướng London. You know it always ______ (rain) in England.

3. Jean______ (work) hard all day but she ______ (not work) at the moment.

4. Look! That boy ______ (run) after the bus. He wants to tướng ______ (catch) it.

5. He ______ (speak) German sánh well because he ______ (come) from Germany.

6. Shh! The quấn ______ (come). We _____ (meet) him in an hour and nothing is ready!

7._______ you usually go away for Christmas or _____ you _____ (stay) at home?

8. She ______ (hold) some roses. They ______ (smell) lovely.

9. Oh! Look it! That ______ (snow) again. It’s always _______ (snow) in this country.

10. Mary ______ (swim) very well, but she _______ (not run) very fast.

11. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

12. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

13. They (go)___________home and (have)___________lunch.

14. ___________he (play)__________sports?

15. He (teach)_______________English in a big school in town.

16. Everyday she (go)____________to work by xe đạp.

17. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

18. Sometimes, I (play)__________badminton.

19. Ann (like)____________her job very much.

20. ___________your mother (walk)_________to the market?

Bài 3: Sắp xếp và ghi chép lại câu phù hợp ở thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

1. Minh/ wash / her hair/now.

2. Ha and Mai/ listen/ music/ to tướng.

3. Rain/ it/ very hard.  

4. English/ learn/ I.    

5. Your father/ watch/ TV?

6. What/ they/ do?   

7. My company/ the weekend/  at/ work/ don’t.

8. Never/ he/ cigarettes/ smoke. 

9. Usually/ at/ home/ go/ she/ 6 o’clock.

10. Live/ Hanoi/ you/ do/ in?

Bài 4: Sử dụng thì trúng của động kể từ nhằm hoàn thành xong câu

1. We (have) ………… English lessons on Tuesday and Friday.

2. - Where is Phong?

    - I think he (read) ……….. in the library. 

3. Chau usually (listen)........... to tướng the teacher in class, but she is not listening now; she (look) …………. out of the window.

4. If the pupils vì thế well at school, they (receive) ………… scholarships.

5. Who (play) ……….. music upstairs? It’s really noisy.

6. It (start) ……….. rainy on our way trang chủ, but luckily I had my umbrella in my bag.

7. I wasn't sure of my answer sánh I (guess) .............. I (be)............ right!

8. I (do) ………… my exercise now, but I can come and help you later.

Bài 5: Hoàn trở nên đoạn văn sau

It (0. be) is Sunday evening and my friends and I (1. be)....... at Jane's birthday tiệc ngọt. Jane (2. wear)....... a beautiful long dress and (3. stand)....... next to tướng her boyfriend. Some guests (4. drink)....... wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance)....... in the middle of the room. Most people (6. sit)....... on chairs, (7. enjoy)....... foods and (8. chat)....... with one another. We often (9. go)....... to tướng our friends' birthday parties. We always (10. dress)....... well and (11. travel)....... by xe taxi. Parties never (12. make)....... us bored because we lượt thích them.

Bài 6: Chọn đáp án trúng hoàn thành xong câu thì thời điểm hiện tại đơn hoặc thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. Lan … a teacher. (are/ is/ am)

2. My brother… football twice a week. (play/ plays/ is playing)

3. My mother and my sister normally… dinner at 6.30 pm. (eat/ is eating/ are eating)

4. The flight… at 7.30 am every Monday. (is starting/ start/ starts)

5. I… breakfast every morning. (don’t have/ has/ am having)

6. She wonders what… (is happening/ happens/ are happening)

7. He… the newspaper. (don’t read, read, does not read)

8. I… you’re right. (thinks/ thinking/ don’t think)

9. What vì thế you… at the weekend? (do/ doing/ does)

10. I… at the moment. (study/ studying/ am studying)

>> Luyện luyện thêm thắt bên trên đây: Bài luyện (bt) thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn (CÓ ĐÁP ÁN)

Đáp án bài bác luyện thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp diễn

Đáp án bài bác luyện thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp nối. (Ảnh: Internet)

Bài 1:

1/ Leaves; 2/ is going; 3/ Play; 4/ do; 5/ work; 6/ is; 7/ am working; 8/ get… is cooking; 9/ contains; 10/ drives.

Bài 2:

1. ‘s listening                                                     11. Do ... play

2. is raining                                                        12. goes

3. Works, Is not working                                13. go - have 

4. ‘s running, wants                                         14. Does ... play 

5. Speaks, comes                                              15. teaches 

6. Is coming, ‘re meeting                               16. goes 

7. Do, Go, vì thế, stay                                             17.read - listen - watch;

8. ‘s holding, smell                                           18. play 

9. ‘s snowing, snows                                        19. likes

10. Swims, doesn’t run                                    trăng tròn. Does ... walk

Bài 3:

1. Minh is washing her hair now.

2. Ha and Mai are listening to tướng music.

3. It is raining very hard.

4. I am learning English.

5. Is your father watching TV?

6. What are they doing?

7. My company don’t work at the weekend.  

8. He never smokes cigarettes.

9. She usually goes trang chủ at six o’clock.

10. Do you live in Hanoi?

Bài 4:

1. have                                               5. ‘s playing

2. is reading                                     6. starts                                      

3. listens - is looking                      7. guess - am 

4. receive                                          8. am doing                                                                        

Bài 5:

0. is                                       6. are sitting                                 12. make

1. are                                     7. enjoying

2. is wearing                       8. chatting

3. standing                         9. go

4. are drinking                   10. dress

5. are dancing                    11. travel

Bài 6: 

Xem thêm: tập làm văn lớp 4 tả cây xoài

1/ is; 2/ plays; 3/ eat; 4/ starts; 5/ don’t have; 6/ is happening; 7/ does not read; 8/ don’t think; 9/ do; 10/ am studying.

Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn là 2 thì cơ phiên bản tuy nhiên vô cùng cần thiết, bàn sinh hoạt cần thiết nắm rõ 2 thì này nhằm học tập đảm bảo chất lượng những phần ngữ pháp thời thì không ngừng mở rộng. Tổng thích hợp kỹ năng và kiến thức và bài bác luyện bên trên trên đây chắc chắn rằng tiếp tục giúp cho bạn băng qua 2 thì dễ dàng và đơn giản.

ĐỪNG BỎ LỠ!! Cơ hội gom CON GIỎI NGHE - NÓI -  ĐỌC - VIẾT nằm trong 10 triệu trẻ nhỏ vẫn và đang được sát cánh với Monkey. Bấm nhập cuộc ngay!