hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Hợp hóa học nào là của Fe vừa vặn sở hữu tính lão hóa vừa vặn sở hữu tính khử

Hợp hóa học nào là tại đây của Fe vừa vặn sở hữu tính lão hóa vừa vặn sở hữu tính khử

Hợp hóa học nào là tại đây của Fe vừa vặn sở hữu tính lão hóa vừa vặn sở hữu tính khử được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới đặc thù của phù hợp hóa học Fe. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc bài xích tập luyện tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm cụ thể nội dung thắc mắc bài xích tập luyện tiếp sau đây.

Bạn đang xem: hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Hợp hóa học nào là tại đây của Fe vừa vặn sở hữu tính lão hóa, vừa vặn sở hữu tính khử

A. FeO.

B. Fe2O3.

C. Fe(OH)3.

D. Fe(NO3)3.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Chất vừa vặn sở hữu tính lão hóa và tính khử là hóa học vừa vặn sở hữu kĩ năng nhận và nhường nhịn electron.

Trong những phù hợp hóa học Fe2O3, Fe(OH)3, Fe(NO3)3 nhân tố Fe sở hữu số lão hóa tối đa là +3 nên chỉ có thể sở hữu tính lão hóa.

Trong FeO nhân tố Fe sở hữu số lão hóa trung gian lận là +2 nên vừa vặn sở hữu tính khử, vừa vặn sở hữu tính lão hóa.

Đáp án A

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Hợp hóa học nhưng mà Fe vừa vặn sở hữu tính lão hóa vừa vặn sở hữu tính khử là

A. Fe(OH)3.

B. Fe2O3.

C. FeCl2.

D. FeCl3.

Xem đáp án

Đáp án C

Fe sở hữu 4 số lão hóa là 0, +2, +8/3 và +3. ở số lão hóa trung gian lận +2, Fe vừa vặn sở hữu tính lão hóa vừa vặn sở hữu tính khử

Xem thêm: tây nguyên hiện nay phát triển mạnh

(lưu ý Fe(OH)2 cũng chứa chấp Fe+2 tuy nhiên nó chỉ mất tính khử)

Câu 2. Trong chống thử nghiệm, nhằm đảm bảo muối bột Fe2+ người tớ thông thường mang lại nhập đó

A. một chiếc đinh Fe.

B. một miếng Cu.

C. Một không nhiều hỗn hợp Fe Fe3+.

D. một thanh Mg.

Xem đáp án

Đáp án A

Muối Fe2+ để nhập không gian thông thường bị lão hóa trở thành muối bột Fe3+ => nhằm đảm bảo muối bột Fe2+ người tớ thông thường mang lại nhập một chiếc đinh Fe nhằm khử những ion Fe3+

Câu 4. Để pha chế Fe(OH)2 nhập chống thử nghiệm, người tớ tổ chức như sau: Đun sôi hỗn hợp NaOH tiếp sau đó mang lại nhanh chóng hỗn hợp FeCl2 nhập hỗn hợp NaOH này. Mục đích chủ yếu của việc hâm sôi hỗn hợp NaOH là?

A. Phân diệt không còn muối bột cacbonat, tách việc tạo ra kết tủa FeCO3.

B. Đẩy không còn oxi hòa tan, tách việc oxi hòa tan lão hóa Fe(II) lên Fe(III).

C. Để nước khử Fe(III) trở thành Fe(II).

D. Đẩy nhanh chóng vận tốc phản xạ.

Xem đáp án

Đáp án B

Xem thêm: có các loại nhân tố sinh thái nào

Mục đích chủ yếu của việc hâm sôi hỗn hợp NaOH là đẩy không còn oxi hòa tan, tách việc oxi hòa tan lão hóa Fe(II) lên Fe(III).

-----------------------------------

Trên phía trên VnDoc.com đang được ra mắt cho tới độc giả tài liệu: Hợp hóa học nào là tại đây của Fe vừa vặn sở hữu tính lão hóa vừa vặn sở hữu tính khử. Bài viết lách đang được gửi cho tới độc giả những phù hợp hóa học của Fe vừa vặn sở hữu tính lão hóa vừa vặn sở hữu tính khử. Để sở hữu thành phẩm cao hơn nữa nhập tiếp thu kiến thức, VnDoc nài ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 12, Trắc nghiệm Hóa học tập 12...