hướng tiến hóa về sinh sản của động vật là

 • Câu hỏi:

  Hướng tiến bộ hoá về sinh đẻ của động vật hoang dã là:

  • A. Từ vô tính cho tới hữu tính, kể từ thụ tinh ranh ngoài cho tới thụ tinh ranh nhập, kể từ đẻ trứng cho tới đẻ con cái.
  • B. Từ hữu tính cho tới vô tính, kể từ thụ tinh ranh ngoài cho tới thụ tinh ranh nhập, kể từ đẻ trứng cho tới đẻ con cái.
  • C. Từ vô tính cho tới hữu tính, kể từ thụ tinh ranh nhập cho tới thụ tinh ranh ngoài, kể từ đẻ trứng cho tới đẻ con cái.
  • D. Từ vô tính cho tới hữu tính, thụ tinh ranh nhập cho tới thụ tinh ranh ngoài, kể từ đẻ con cái cho tới đẻ trứng.

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: hướng tiến hóa về sinh sản của động vật là

  Đáp án đúng: A

  Hướng tiến bộ hoá về sinh đẻ của động vật: Từ vô tính cho tới hữu tính, kể từ thụ tinh ranh ngoài cho tới thụ tinh ranh nhập, kể từ đẻ trứng cho tới đẻ con cái.

Mã câu hỏi: 4913

Xem thêm: môi trường sống của sinh vật là

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: kể tên và nêu chức năng một số bộ phận của xe đạp

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Sinh sản theo phong cách giao hợp tiến bộ hoá rộng lớn sinh đẻ vô tính là vì:
 • Hướng tiến bộ hoá về sinh đẻ của động vật hoang dã là:
 • Điều này ko trúng về mẫu mã thụ tinh ranh ở động vật? 
 • Sinh sản hữu tính ở động vật hoang dã là: 
 • Đặc điểm này ko nên là ưu thế của sinh đẻ hữu tính đối với sinh đẻ vô tính ở động vật? 
 • Bản hóa học của quy trình thụ tinh ranh ở động vật hoang dã là: 
 • Điều này về sinh đẻ của động vật? 
 • Điều này ko đúng vào lúc nói tới mẫu mã thụ tinh ranh ở động vật? 
 • Thụ tinh ranh nhập tiến bộ hoá rộng lớn thụ tinh ranh ngoài
 • Ưu thế nổi trội của mẫu mã sinh đẻ hữu tính là gì?