instructors at american colleges and universities use many different teaching methods

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the questions from 1 to tát 7.

Instructors at American colleges and universities use many different teaching methods. Some instructors give assignments everyday. They grade homework. Students in their classes have to tát take many quizzes, a midterm exam, and a final test. Other instructors give only writing assignments. Some teachers always follow a course outline and usually use the text book. Others send students to tát the library for assignments.
The atmosphere in some classrooms is very formal. Students Điện thoại tư vấn their instructors “Professor Smith,” “Mrs Jones,” and sánh on. Some teachers wear business clothes and give lectures. Other classrooms have an informal atmosphere. Students and teachers discuss their ideas. Instructors dress informally, and students Điện thoại tư vấn them by their first names. American teachers are not alike in their teaching styles.
At most American colleges and universities, facilities for learning and recreation are available to tát students. Students can often use type-writers, tape recorders, video clip machines, and computers at libraries and learning centres. They can buy books, notebooks, and other things at campus stores. They can get advice on their problems from counselors and individual help with their classes from tutors. Students can relax and have fun on campus, too. Some schools have swimming pools and tennis courts. Most have snack bars and cafeterias.

Bạn đang xem: instructors at american colleges and universities use many different teaching methods

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

Dịch bài
Giảng viên bên trên những ngôi trường cao đẳng và ĐH ở Mĩ dùng nhiều cách thức giảng dạy dỗ không giống nhau. Một số giáo viên gửi gắm bài bác luyện thường ngày. Họ chấm điểm bài bác luyện về mái ấm. Sinh viên ở những lớp cơ cần thực hiện thật nhiều bài bác trắc nghiệm, bài bác đánh giá thân thiết kì và cuối kì. Một số giáo viên không giống thì chỉ gửi gắm bài bác luận. Một số nhà giáo lại luôn luôn trực tiếp tuân theo giáo trình và thông thường xuyên dùng cho tới sách giáo khoa. Một số không giống thì gửi SV cho tới tủ sách nhằm thực hiện bài bác luyện.
Không khí vô một vài lớp học tập rất rất tráng lệ và trang nghiêm. Sinh viên gọi những giáo viên của mình là “Giáo sư Smith”, “Cô Jones”... Giáo viên thì ăn vận lịch sự và trang nhã và giảng bài bác. Một số lớp học tập không giống thì với khoảng không gian tự do thoải mái. Những SV và nhà giáo thảo luận về những ý tưởng phát minh của mình. Những giáo viên cơ ăn vận thông thường, và SV hoàn toàn có thể gọi bọn họ vày thương hiệu bọn họ. Giáo viên Mĩ rất khác nhau vô phong thái dạy dỗ học tập của tôi.
Ở hần không còn những ngôi trường cao đẳng và ĐH bên trên Mĩ, những trang bị dàng mang lại học hành và vui chơi giải trí luôn luôn đã có sẵn mang lại SV. Sinh viên hoàn toàn có thể thông thường xuyên dùng máy tấn công chữ, máy thu thanh, máy video clip, và PC với links với những tủ sách và trung tâm học hành. Họ hoàn toàn có thể mua sắm sách, buột ghi, và những loại không giống ở những siêu thị vô khuôn viên ngôi trường. Họ hoàn toàn có thể van lơn tiếng khuyên răn kể từ những cố vấn cho những yếu tố của tôi, và trợ hùn cá thể vô lớp kể từ những trợ giảng. Sinh viên cũng hoàn toàn có thể nghỉ dưỡng và vui vẻ đùa bên trên khuôn viên ngôi trường. Một số ngôi trường thậm chí là còn tồn tại cả hồ bơi và sảnh tennis. Hầu không còn đều phải sở hữu quầy ăn thời gian nhanh và quầy tự động đáp ứng.