luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

Hiện ni, Luật Phòng cháy và chữa trị cháy với những văn bạn dạng quy phạm pháp lý nào là chỉ dẫn đua hành? – Văn Minh (TP. Hà Nội).

Tính cho tới thời khắc thời điểm hiện tại, vận dụng những Luật chống cháy và chữa trị cháy, văn bạn dạng quy phạm pháp lý chỉ dẫn (còn hiệu lực) sau đây:

Bạn đang xem: luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

I. Luật Phòng cháy và chữa trị cháy

1. Luật Phòng cháy và chữa trị cháy 2001 (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 04/10/2001).

2. Luật số 40/2013/QH13 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và chữa trị cháy 2001 (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 01/7/2014).

II. Nghị kim chỉ nan dẫn Luật Phòng cháy và chữa trị cháy

3. Nghị ấn định 78/2011/NĐ-CP quy ấn định việc kết hợp thân thích Sở Công an với Sở Quốc chống vô tổ chức triển khai tiến hành công tác làm việc chống cháy và chữa trị cháy so với hạ tầng quốc chống (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/10/2011).

4. Nghị ấn định 23/2018/NĐ-CP quy ấn định về bảo đảm cháy, nổ đề nghị (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 15/4/2018).

5. Nghị ấn định 136/2020/NĐ-CP quy ấn định cụ thể một vài điều và giải pháp thực hiện Luật Phòng cháy và chữa trị cháy và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và chữa trị cháy (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 10/01/2021).

6. Nghị ấn định 97/2021/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị ấn định 23/2018/NĐ-CP (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 23/12/2021).

7. Nghị ấn định 144/2021/NĐ-CP quy ấn định xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu vô nghành nghề dịch vụ an toàn, trật tự động, tin cậy xã hội; chống, kháng tệ nàn xã hội; chống cháy, chữa trị cháy; cứu vãn nàn, cứu vãn hộ; chống, kháng đấm đá bạo lực mái ấm gia đình (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 01/01/2022).

Luật Phòng cháy và chữa trị cháy và những văn bạn dạng chỉ dẫn mới mẻ nhất

Luật Phòng cháy chữa trị và chữa trị cháy

Luật Phòng cháy và chữa trị cháy và những văn bạn dạng chỉ dẫn mới mẻ nhất

III. Thông tư và Thông tư liên tịch phía dẫn Luật Phòng cháy và chữa trị cháy

8. Thông tư liên tịch 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP chỉ dẫn việc kết hợp Một trong những lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân group vô công tác làm việc đảm bảo rừng (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 28/12/2002).

9. Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT- BCA-BQP quy ấn định cụ thể một vài điều của Nghị ấn định 78/2011/NĐ-CP (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 23/10/2014).

10. Thông tư 57/2015/TT-BCA chỉ dẫn về chuẩn bị phương tiện đi lại chống cháy và chữa trị cháy so với phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 06/01/2016).

11. Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/02/2021).

12. Thông tư 149/2020/TT-BCA quy ấn định cụ thể một vài điều và giải pháp thực hiện Luật Phòng cháy và chữa trị cháy và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và chữa trị cháy và Nghị ấn định 136/2020/NĐ-CP (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/02/2021).

Xem thêm: thuyết minh về chiếc kính đeo mắt

13. Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn một vài chính sách so với người được điều động, kêu gọi thẳng chữa trị cháy, đáp ứng chữa trị cháy, member group dân chống, group chống cháy và chữa trị cháy hạ tầng và chuyên nghiệp ngành nhập cuộc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy và chữa trị cháy (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 15/8/2021).

14. Thông tư 17/2021/TT-BCA quy ấn định về quản lý và vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, chữa trị cháy và cứu vãn nàn, cứu nạn (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 22/3/2021).

Các việc làm về Phòng cháy và chữa trị cháy vô hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp:

>> Thương hiệu nằm trong diện quản lý và vận hành về chống cháy và chữa trị cháy

>> Thương hiệu có nguy hiểm đến tính mạng về cháy, nổ

>> Xây dựng nội quy và sơ trang bị về tin cậy chống cháy, chữa trị cháy

>> Xây dựng và thực tập dượt phương án chống cháy, chữa trị cháy

>> Thành lập và điều động lực lượng chống cháy, chữa trị cháy cơ sở

>> Kiểm ấn định phương tiện đi lại chống cháy, chữa trị cháy

>> Kiểm tra tin cậy về chống cháy, chữa trị cháy

>> Huấn luyện, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy, chữa trị cháy

>> Báo cáo công tác làm việc quản lý và vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, chữa trị cháy

>> Lập làm hồ sơ quản lý và vận hành, theo đuổi dõi hoạt động và sinh hoạt chống cháy, chữa trị cháy

Xem thêm: có các loại nhân tố sinh thái nào

>> hướng dẫn cai quản, bảo trì phương tiện đi lại chữa trị cháy thông dụng

>> hướng dẫn cai quản, bảo trì khối hệ thống báo cháy, chữa trị cháy

>> Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt của hạ tầng ko đáp ứng tin cậy về chống cháy, chữa trị cháy