mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

Mệnh đề mối quan hệ là phần kiến thức và kỹ năng cần thiết so với người học tập giờ đồng hồ Anh. Relative Clause được phân phân thành mệnh đề quan hệ xác định và không xác định. Quý khách hàng vẫn nắm vững về những loại mệnh đề này chưa? Hãy nằm trong ELSA Speak tìm hiểu hiểu và phân biệt nhì loại mệnh đề mối quan hệ này nhé.

Định nghĩa về mệnh đề quan lại hệ 

Mệnh đề mối quan hệ là 1 trong phần của câu. Một mệnh đề mối quan hệ bao hàm nhiều kể từ hoặc là 1 trong cấu tạo tương tự như một câu. Người tớ sử dụng mệnh đề mối quan hệ nhằm bổ sung cập nhật, phân tích và lý giải rõ ràng rộng lớn nội dung được trình bày trước nó. 

Bạn đang xem: mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

Kiểm tra phân phát âm với bài xích luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click lớn start recording!

Recording... Click lớn stop!

loading

Ví dụ: The skirt that she bought is very expensive. (Cái váy cô ấy một vừa hai phải mới sắm vô cùng cao giá.)

Trong câu bên trên tất cả chúng ta với mệnh đề “that she has bought”. Mệnh đề này được dùng làm bổ sung cập nhật thêm vào cho danh từ xưa này là “the skirt”.

Mệnh đề mối quan hệ được phân phân thành nhì loại là mệnh đề quan hệ xác định và không xác định.

Mệnh đề mối quan hệ xác định (Defining Relative Clause)

Loại mệnh đề này được dùng sẽ giúp đỡ người gọi, người nghe xác lập đúng mực người, sự vật, hiện tượng kỳ lạ, vấn đề đang rất được trình bày cho tới vô câu là ai, vật gì, yếu tố nào là. Chức năng của mệnh đề này là quyết định ngữ và bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa mang đến danh kể từ hoặc cụm danh kể từ đứng trước nó. 

Chúng tớ ko thể lược quăng quật mệnh đề mối quan hệ xác lập của câu vì thế tiếp tục thực hiện thay cho thay đổi chân thành và ý nghĩa của câu bại liệt. 

Ví dụ: He has given mạ the last diary which she had written before she died. (Anh tớ một vừa hai phải đem mang đến tôi cuốn nhật ký ở đầu cuối tuy nhiên cô ấy vẫn ghi chép trước lúc tắt hơi.)

=> Có những cuốn nhật ký của những người dân không giống tuy nhiên anh tớ chỉ lựa chọn đem cuốn nhật ký ở đầu cuối tuy nhiên cô nàng này đã ghi chép trước lúc tắt hơi.

Nếu lược quăng quật mệnh đề “which she had written before she died” tất cả chúng ta sẽ không còn biết cuốn nhật ký được nhắc tới là cuốn nào là.

Mệnh đề mối quan hệ ko xác định (Non-defining Relative Clause)

Mệnh đề này được dùng làm bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa cho 1 danh kể từ hoặc cả một mệnh đề trước bại liệt của câu. Vị trí của mệnh đề này thông thường sau danh kể từ, hoặc mệnh đề tuy nhiên nó trượt nghĩa. Tuy nhiên, mệnh đề ko xác lập ko cần là bộ phận ý nghĩa sẽ phải với vô câu, vậy nên trọn vẹn rất có thể lược quăng quật tuy nhiên ko tác động cho tới nghĩa cộng đồng của câu mong muốn diễn tả.

Xem thêm: đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn

Ví dụ: The dress which I bought at this shop is very expensive. (Chiếc váy tôi mua sắm ở cửa hàng này, có mức giá vô cùng vướng.)

Mệnh đề “which I bought at this shop” chỉ mất ứng dụng bổ sung cập nhật tăng vấn đề về cái váy. Nếu như lược quăng quật mệnh đề này, nó không tồn tại hiệu quả cho tới nghĩa của câu “the dress is very expensive”.

Một số chú ý về Non-defining Relative Clause Khi sử dụng 

lưu ý về mệnh đề mối quan hệ ko xác lập | ELSA Speak

Khi dùng mệnh đề mối quan hệ ko xác lập, cần thiết lưu ý:

 • Không thay cho thế những đại kể từ who, which, whom vày đại kể từ mối quan hệ that

Ví dụ:

My brother is a student, who has received a scholarship.=> đúng

My brother is a student that has received a scholarship. => sai

 • Không lược quăng quật đại kể từ quan lại hệ

Ví dụ:

The boy, who is sitting next lớn her, is my son.=> đúng

The boy, sitting next lớn her, is my son. => sai

 • Sử dụng which rất có thể bổ sung cập nhật nghĩa cho tất cả một mệnh đề trước nó.

Ví dụ:

The result is very good. This makes mạ happy. => The result is very good which makes mạ happy. 

 • Non-defining Relative Clause khai mạc vày những cụm kể từ như all of, many of, both of, neither of, many of, some of… Các kể từ này rất có thể đặt điều trước đại kể từ mối quan hệ của mệnh đề.

Ví dụ: I sent all of the items, none of which she received. (Tôi vẫn gửi toàn bộ đồ vật, cô ấy không sở hữu và nhận được khuôn nào là cả.)

Xem thêm: bảng đông từ bất quy tắc lớp 6,7,8,9

Cách phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và không xác định 

Vậy thân mật nhì mệnh đề đang được trình bày với gì không giống nhau? Hãy nằm trong coi vô bảng đối chiếu sau:

Mệnh đề mối quan hệ xác địnhMệnh đề mối quan hệ ko xác định
Vai trò xác lập vấn đề, vật, người. Nếu không tồn tại mệnh đề này sẽ không còn biết này là ai, vật gì, khuôn nào…
Ví dụ: The man who is sitting in front of the church is following mạ. 

Vai trò bổ sung cập nhật tăng vấn đề nhằm ví dụ rộng lớn. Dù không tồn tại mệnh đề này, tất cả chúng ta vẫn biết này là ai, vật gì, và thế nào.
Ví dụ: Nam, who is sitting in front of the church, is following mạ.
Không ngăn cơ hội những mệnh đề vày lốt phẩyDùng lốt phẩy nhằm ngăn cơ hội mệnh đề chủ yếu và phụ
Bổ sung chân thành và ý nghĩa không chỉ là mang đến danh kể từ, đại kể từ mặc cả một mệnh đềChỉ bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa mang đến danh kể từ, ko bổ sung cập nhật nghĩa mang đến mệnh đề.
Sự không giống nhau thân mật mệnh đề xác lập và ko xác định

Bài luyện áp dụng

Bạn demo phối hợp những câu sau đây và dùng mệnh đề mối quan hệ xác lập, ko xác lập nhé:

 1. She sent letters lớn mạ. These letters were not delivered lớn mạ.
 2. I met a woman. Her son is a student in my class.
 3. We have visited Hanoi. Hanoi is the capital of Vietnam.
 4. Nobody can find the boy. He has been lost since January.
 5. He looks very angry with his daughter. She is wearing a short and red skirt.
 6. We don’t know how lớn solve this problem. It makes us stressed.
 7. My father has sent some cakes. He made them.
 8. Why don’t you want lớn eat this ice-cream? She spent a lot of time doing it for you. 
sử dụng thành thục mệnh đề mối quan hệ vô tiếp xúc nằm trong ELSA Speak

Mệnh đề mối quan hệ xác lập và ko xác lập thông thường làm cho lầm lẫn cho những người học tập, vì thế thực tiễn chúng rất kiểu như nhau, song khi sự khác lạ gần như là khó khăn phân quyết định. ELSA Speak vẫn design hàng trăm bài xích rèn luyện giờ đồng hồ Anh, vô bại liệt với bài xích luyện về mệnh đề mối quan hệ. Để dùng thành thục mệnh đề mối quan hệ Khi tiếp xúc, hãy vận chuyển phần mềm luyện trình bày giờ đồng hồ Anh ELSA Speak và thưởng thức nhé!