một hình chữ nhật có chu vi

Chu vi hình chữ nhật tính như vậy nào? những em cần thiết nắm vững những kỹ năng này vận dụng nhằm giải Việc tính chu vi hình chữ nhật và những dạng bài bác liên quan

Trong kỹ năng toán lớp 3 những em học viên và đã được học tập về định nghĩa, đặc điểm và công thức tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật. Các em cần thiết nắm vững những kỹ năng này vận dụng nhằm giải Việc tính chu vi hình chữ nhật và những dạng bài bác tương quan. Cùng Clevai tổ hợp lại kỹ năng này và thực hành thực tế trong số Việc thực tiễn nhé.

Bạn đang xem: một hình chữ nhật có chu vi

1. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật vì chưng tổng phỏng lâu năm toàn bộ những cạnh. Đây cũng chính là công thức cộng đồng Lúc tính chu vi toàn bộ những hình.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Quy tắc tính chu vi hình chữ nhật: “Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn rồi nhân 2”.

Công thức: Phường = (a + b) x 2

Trong đó: 

  • P là chu vi hình chữ nhật (đơn vị phỏng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • a là chiều lâu năm hình chữ nhật (đơn vị phỏng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • b là chiều rộng lớn hình chữ nhật (đơn vị phỏng lâu năm m, centimet, milimet,...)

2. Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật vì chưng tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn, vì chưng 50% chu vi hình chữ nhật.

Công thức: C = P/2 = a + b

Trong đó:

  • C là nửa chu vi hình chữ nhật (đơn vị phỏng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • P là chu vi hình chữ nhật (đơn vị phỏng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • a là chiều lâu năm hình chữ nhật (đơn vị phỏng lâu năm m, centimet, milimet,...)
  • b là chiều rộng lớn hình chữ nhật (đơn vị phỏng lâu năm m, centimet, milimet,...)

3. Một số dạng bài bác tập luyện về chu vi hình chữ nhật

Có nhiều loại bài bác tập luyện đòi hỏi những em học viên cần thiết nắm vững công thức chu vi hình chữ nhật nhằm thực hiện bài bác. Dưới đấy là một trong những dạng bài bác tính chu vi hình chữ nhật lớp 3 và 4, những em học viên và bố mẹ nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

3.1 Tính chiều dài/chiều rộng lớn hình chữ nhật Lúc cho biết thêm chu vi và phỏng lâu năm của một cạnh

Từ tài liệu đề bài bác cho tới chu vi của hình chữ nhật, những em tính được nửa chu vi hình chữ nhật. Sau bại liệt lấy nửa chu vi hình chữ nhật trừ cút phỏng lâu năm cạnh đang được biết sẽ tiến hành phỏng lâu năm cạnh sót lại.

Ví dụ: Tính chiều lâu năm hình chữ nhật biết chu vi là đôi mươi centimet, chiều rộng lớn là 4 centimet.

Hướng dẫn giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: đôi mươi : 2 = 10 centimet.

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: nửa chu vi - chiều rộng lớn = 10 - 4 = 6 centimet.

3.2  Tính chu vi hình chữ nhật lúc biết chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn và hiệu/tổng thân thuộc chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

Các em phụ thuộc vào tài liệu đề bài bác cho tới nhằm tính chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn hình chữ nhật chưa chắc chắn. Khi sở hữu tương đối đầy đủ vấn đề chiều lâu năm, chiều rộng lớn thì vận dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3.

Xem thêm: Vì sao giày Air Force 1 lại được giới trẻ yêu thích lựa chọn?

Ví dụ: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng lớn là 3 centimet, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 2 centimet.

Hướng dẫn giải: 

Theo tài liệu Việc thể hiện chênh chéo thân thuộc chiều lâu năm và chiều rộng lớn, tao tính được chiều lâu năm hình chữ nhật là 5 centimet.

Chu vi của hình chữ nhật là: Phường = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2 = (3 + 5) x 2  = 16 centimet.

3.3 Tính chu vi hình chữ nhật lúc biết chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn và diện tích S của hình chữ nhật.

Tính chu vi hình chữ nhật phụ thuộc vào diện tích S và phỏng lâu năm 1 cạnh

Muốn tính chu vi hình chữ nhật lớp 3 vô dạng bài bác tập luyện này, những em cần thiết nắm vững công thức tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật. Tùy theo dõi đề bài bác cho tới tài liệu thế nào nhằm dò la rời khỏi chiều lâu năm, chiều rộng lớn, tiếp sau đó vận dụng công thức nhằm tính.

Ví dụ: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng lớn là 2 centimet, diện tích S là 10 cm2.

Hướng dẫn giải:

Theo tài liệu Việc thể hiện diện tích S hình chữ nhật, tao tính được chiều lâu năm vì chưng 5 centimet.

Chu vi của hình chữ nhật là: Phường = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2 = (2 + 5) x 2  = 14 centimet.

3.4  Tính chiều dài/chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc biết chu vi và diện tích S.

Các em học viên bịa chiều lâu năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật là ẩn chưa chắc chắn (a và b). Sau bại liệt phụ thuộc vào tài liệu đề bài bác nhằm tìm kiếm ra tổng và tích của a và b, kể từ bại liệt dò la rời khỏi nhì số a và b.

Ví dụ: Cho hình chữ nhật sở hữu chu vi là 14 centimet, diện tích S là 10 cm2. Tính chiều rộng lớn và chiều lâu năm của hình chữ nhật bại liệt.

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình chữ nhật là 14 centimet nên tao sở hữu a + b = 14 : 2 = 7 centimet.

Xem thêm: câu trần thuật (reported speech)

Diện tích hình chữ nhật là 10 cm2 nên tao sở hữu a x b = 10

Tích a x b = 10 sở hữu 2 bội số thích hợp là (1, 10) và (2, 5). Dựa vô tài liệu a + b = 7 thì sản phẩm sau cuối chiều lâu năm hình chữ nhật là 5 centimet, chiều rộng lớn hình chữ nhật là 2 centimet.

Trên trên đây Clevai đang được nằm trong độc giả dò la hiểu rõ ràng công thức tính chu vi hình chữ nhật vô toán lớp 3 và lớp 4. Hy vọng sẽ hỗ trợ những em học viên nắm vững công thức và thực hiện đơn giản và dễ dàng những dạng bài bác tập luyện tương quan.