một lớp học có 30 học sinh

Khách

Khách

Bạn đang xem: một lớp học có 30 học sinh

Hãy nhập thắc mắc của doanh nghiệp nhập trên đây, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Nguyễn Thị Ngọc Trang

nguyen thi đua huyen phuong

10 mon 6 năm ngoái khi 8:38

Số học viên mến học tập Toán là: 30x90/100=27(bạn)

số học viên mến học tập vẽ là: 30x80/100=24(bạn)

Ninja_vip_pro

10 mon 6 năm ngoái khi 8:38

 Số học viên mến học toán là:

30.\(\frac{90}{100}\)=27 học sinh

Số học viên mến học tập vẽ là:

30.\(\frac{80}{100}\)=24 học sinh

Nguyễn Thị Xuân Hòa

TAKASA

10 mon 6 2018 khi 19:58

Số học viên mến học tập toán là :

30×90/100=27(học sinh)

Số học viên mến học tập vẽ là : 

30×80/100=24 ( học tập sinh)

TAKASA

10 mon 6 2018 khi 20:02

Cho bản thân thêm 

đáp số :

Số học viên mến học tập toán là27 học tập sinh

số học viên mến học tập vẽ là 24 học tập sinh

Chúc bàn sinh hoạt tốt

Nguyễn Thị quynh CHi

Kaori Miyazono

24 mon 8 2018 khi 21:48

Số học viên mến học tập toán là :

30 x 90% = 27 ( chúng ta )

Số học viên mến học tập vẽ là :

30 x 80% = 24 ( chúng ta )

Vậy....

Tớ ATSM

24 mon 8 2018 khi 21:52

Số học viên mến học tập toán là:

30 x 90/100 = 27 (học sinh)

Số học viên mến học tập vẽ là:

30 x 80/100 = 24 (học sinh)

Đáp số:...

minh mini

Nguyễn Phúc Thắng

25 mon 8 2018 khi 10:09

Số học viên mến học tập toán là :

         30 * 90 : 100 = 27 (học sinh)

Số học viên mến học tập môn vẽ là:

         30 * 80 : 100 = 24 (học sinh)

               Đáp số : 27 học tập sinh; 24 học tập sinh

Sắc màu

25 mon 8 2018 khi 10:10

Số học viên mến học tập toán là :

\(30x\frac{90}{100}=27\) ( học viên )

Số học viên mến học tập vẽ là :

\(30x\frac{80}{100}=24\)( học viên )

tran dinh cơ chien

Huỳnh Nguyễn Gia Hân

Songoku Sky Fc11

16 mon 9 2017 khi 19:04

Số học viên mến học tập Toán là:

Xem thêm: câu trần thuật (reported speech)

30x90/100=27(bạn)

số học viên mến học tập vẽ là:

30x80/100=24(bạn)

Lê Quang Phúc

16 mon 9 2017 khi 19:04

90/100=9/10

80/100=8/10

Số học viên đảm bảo chất lượng Toán là:

30 x 9/10 = 27 ( học viên )

Số học viên mến học tập Vẽ là:

30 x 8/10 = 24 ( học viên )

Đoàn Như Quỳnh

ghast boy minecraff

10 mon 9 2017 khi 16:32

đầu tiên em hãy rút gọn gàng 90/100 và 80/100 . tiếp sau đó em lấy 30 nhân  2 phân số em vưà rút gọn gàng là rời khỏi thành phẩm em muốn

nghia

10 mon 9 2017 khi 16:35

Lớp đó có số học sinh thích học Toán là :

   \(30\times\frac{90}{100}=27\left(hs\right)\)

Lớp đó có số học sinh thích học Vẽ là :

   \(30\times\frac{80}{100}=24\left(hs\right)\)

      Đáp số : 27 học sinh thích học Toán

                    24 học sinh thích học Vẽ

Lê Thị Thu Trang

công chúa mặt mày trăng

24 mon 6 năm nhâm thìn khi 19:18

số học viên mến học tập toán là :

      30:100*90=27(học sinh)

số học viên mến học tập vẽ là :

    30:100*80=24 (học sinh)

công chúa mặt mày trăng

24 mon 6 năm nhâm thìn khi 19:21

số học viên mến học tập toán là:

30:100*90=27(học sinh)

số học viên mến học tập vẽ là:

 30:100*80=24(học sinh)

Hoàng Khuyên

Nguyễn Hoàng Minh

19 mon 9 2021 khi 11:31

Số hs mến toán \(30\times\dfrac{90}{100}=27\left(hs\right)\)

Số hs mến vẽ \(30\times\dfrac{80}{100}=24\left(hs\right)\)

Hạnh Uyên

19 mon 9 2021 khi 11:51

27 hs mến học tập toán,24 học viên mến học tập vẽ  hihi!