một người đi xe máy từ a đến b

Câu hỏi

Nguyễn Nhinh

Một người chuồn xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người bại liệt thao tác trong một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h . sành thời hạn tổng số không còn 5h nửa tiếng . Tính quãng lối AB .

Bạn đang xem: một người đi xe máy từ a đến b

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

Một người chuồn xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người bại liệt thao tác vô một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. sành thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng lối AB.

Xem chi tiết

Ngoc Minh

28 tháng tư 2022 khi 10:39

Một người chuồn xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người bại liệt thao tác vô một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. sành thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng đường  AB

Xem chi tiết

Tôi thương hiệu là moi

Một người chuồn xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người bại liệt thao tác vô một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. sành thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng lối AB.

Xem chi tiết

hang pham

12 mon 3 2019 khi 22:18

Một người chuồn xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người bại liệt thao tác trong một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. sành thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng lối AB

Xem chi tiết

Chi Chi

Xem thêm: thuyết minh về chiếc kính đeo mắt

27 tháng tư 2022 khi 21:32

Một người chuồn xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người bại liệt thao tác trong một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. sành thời hạn tổng số không còn 4 giờ . Tính quãng lối AB.

Xem chi tiết

Bùi Đồng

31 mon 12 2022 khi 13:09

Một người chuồn xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 3km/h .Đến B người bại liệt thao tác vô 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h .biết thời hạn tổng số là 5 giờ nửa tiếng .Tính chiều lâu năm quãng lối AB

Xem chi tiết

đức đào

28 tháng tư 2019 khi 20:23

Một người chuồn xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 45km/h. Khi cho tới B, người bại liệt thao tác không còn nửa tiếng rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. sành tổng thời hạn kể từ Khi chuồn đến thời điểm về cho tới A là 6 giờ nửa tiếng. Tính quãng lối AB

Xem chi tiết

Thảo Karry

Một người chuồn xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30km/h. Đến B người bại liệt thao tác vô một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24km/h. sành thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng lối AB?

Xem chi tiết

Bf f jk

Xem thêm: hoc10.com bộ sách cánh diều lớp 2

19 mon 3 2022 khi 14:15

Một người chuồn xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km h cho tới B rồi cù về bên A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km h biết thời hạn cả chuồn láo nháo về không còn 4 giờ nửa tiếng Tính quãng lối AB

Xem chi tiết