nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây

Neo Pentan

Kim loại nhôm ko tan được nhập hỗn hợp nào là sau đây?

Bạn đang xem: nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây

A. NaOH loãng.       B. H2SO4 loãng.

C. H2SO4 đặc nguội.       D. HCl đặc.

Neo Pentan lựa chọn vấn đáp

  • Bình luận(0)

Câu vấn đáp chất lượng nhất

Neo Pentan

Kim loại nhôm ko tan được nhập hỗn hợp H2SO4 đặc nguội vì thế bị thụ động hóa.

Xem thêm: số chẵn lớn nhất có 3 chữ số

Neo Pentan lựa chọn vấn đáp rất tốt

  • Bình luận(0)

Vui lòng singin hoặc ĐK.

Tác giả

Bình luận