ở điều kiện thường kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại nào là tại đây ở hiện trạng lỏng?

  Bạn đang xem: ở điều kiện thường kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng

  • A. Zn. 
  • B. Hg. 
  • C. Ag.
  • D. Cu.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thủy ngân của đem sức nóng nhiệt độ chảy vô cùng thấp ở -39oC nên ở sức nóng phỏng thương thì Hg là hóa học lỏng ở ĐK thông thường.

Mã câu hỏi: 64743

Xem thêm: câu trần thuật (reported speech)

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: benzen có làm mất màu dung dịch brom không

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại nào là tại đây ở hiện trạng lỏng?
 • Kim loại nào là là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Chất bột X black color, đem năng lực hấp phụ những khí độc nên được sử dụng trong vô số loại mặt mày nạ chống độc.
 • Etyl propionat là este đem mùi hương thơm sực của dứa. Công thức của etyl propionat là
 • Cho hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp hóa học X, nhận được kết tủa gray clolor đỏ gay. Chất X là
 • Dung dịch Ala-Gly phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây?
 • Kim loại Al ko tan được vô hỗn hợp nào là sau đây?
 • Oxit nào là sau đấy là oxit axit?
 • Polietilen (PE) được pha trộn kể từ phản xạ trùng khớp hóa học nào là sau đây?
 • Kim loại nào là tại đây rất có thể pha trộn được vì chưng phản xạ sức nóng nhôm?
 • Chất nào là tại đây nằm trong loại monosaccarit?
 • Thành phần chủ yếu của đá vôi là can xi cacbonat. Công thức của can xi cacbonat là
 • Cho 6 gam Fe vô 100 ml hỗn hợp CuSO4 1M. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được m gam láo lếu kim loại tổng hợp loại.
 • Cho V ml hỗn hợp NaOH 2M vô 200 ml hỗn hợp AlCl3 1M, sau khoản thời gian những phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được 3,9 gam kết tủa.
 • Cho những hóa học sau: metylamin, alanin, metylamoni clorua, natri axetat. Số hóa học phản xạ được với hỗn hợp HCl là
 • Lên men m gam glucozơ trở thành ancol etylic với hiệu suất 50%, nhận được 4,48 lít CO2. Gi| trị của m là
 • Đốt cháy trọn vẹn amin X (no, đơn chức, mạch hở), nhận được 0,2 mol CO2 và 0,05 mol N2. Công thức phân tử của X là
 • Bộ khí cụ phân tách (được tế bào miêu tả như hình vẽ bên) người sử dụng để
 • Phản ứng nào là tại đây đem phương trình ion rút gọn gàng là H+ + OH- → H2O?
 • Thủy phân trọn vẹn tinh ma bột, nhận được monosaccarit X. Hiđro hóa X, nhận được hóa học cơ học Y. Hai hóa học X, Y thứu tự là:
 • Tiến hành những thử nghiệm sau:(a) Nhúng thanh đồng vẹn toàn hóa học vô hỗn hợp FeCl3.
 • Thủy phân este mạch hở X đem công thức phân tử C4H6O2, nhận được thành phầm đem phản xạ tráng bạc.
 • Cho c|c hóa học sau: CrO3, Fe, Cr(OH)3, Cr. Số hóa học tan được vô hỗn hợp NaOH là
 • Cho những polime: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, policaproamit, polistiren, xenlulozơ triaxetat, nilon-6,6. Số polime tổ hợp là
 • Dung dịch X bao gồm KHCO3 1M và Na2CO3 1M. Dung dịch Y bao gồm H2SO4 1M và HCl 1M.
 • Xà chống hóa trọn vẹn X vì chưng dung dịch NaOH, nhận được phụ vương hóa học cơ học Y, Z, T?
 • Thực hiện nay những thử nghiệm sau:(a) Nung lạnh lẽo Cu(NO3)2.(b) Cho Fe(OH)2 vô hỗn hợp H2SO4 quánh, lạnh lẽo (dư).
 • Cho những tuyên bố sau:(a) Sục khí CO2 cho tới dư vô hỗn hợp NaAlO2, nhận được kết tủa white.
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam hiđrocacbon mạch hở X (28 MX 56), nhận được 5,28 gam CO2.
 • Đốt cháy trọn vẹn 0,06 mol láo lếu phù hợp X bao gồm phụ vương triglixerit cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 4,77 mol O2, nhận được 3,14 mol H2O.
 • Dẫn kể từ từ cho tới dư khí CO2 vô hỗn hợp Ba(OH)2.
 • Cho những tuyên bố sau:(a) Sau khi phẫu thuật cá, rất có thể người sử dụng giấm ăn nhằm tách mùi vị tanh.
 • Điện phân hỗn hợp X chứa chấp 3a mol Cu(NO3)2 và a mol KCl (với năng lượng điện vô cùng trơ, màng ngăn xốp) cho tới khi lượng catot tăng
 • Hỗn phù hợp T bao gồm phụ vương este X, Y, Z mạch hở (MX MY MZ).
 • Hòa tan trọn vẹn m gam láo lếu phù hợp X bao gồm Na, K2O, Ba và BaO (trong bại liệt oxi cướp 10% về khối lượng) vô nước, nhận được 300 ml
 • Tiến hành thử nghiệm pha trộn etyl axetat theo đuổi quá trình sau đây:Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài ba giọt dung dịch
 • Hòa tan trọn vẹn nhị hóa học rắn X, Y (có số mol vì chưng nhau) vô nước nhận được hỗn hợp Z.
 • Cho X, Y là nhị axit cacboxylic đơn chức (MX MY); T là este phụ vương chức, mạch hở được tạo nên vì chưng X, Y với glixerol.
 • Để m gam láo lếu phù hợp E bao gồm Al, Fe và Cu vô bầu không khí một thời hạn, nhận được 34,4 gam láo lếu phù hợp X bao gồm những sắt kẽm kim loại và oxit
 • E bao gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) và 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối bột của axit cacboxylic nhị chức) tính năng với KOH, nhận được một ancol đơn chức, nhị amin no (kế tiếp vô sản phẩm đồng đẳng) và hỗn hợp T. Cô cạn T, nhận được láo lếu phù hợp G bao gồm phụ vương muối bột khan đem nằm trong số vẹn toàn tử cacbon vô phân tử (trong bại liệt đem nhị muối bột của nhị axit cacboxylic và muối bột của một α-amino axit). Phần trăm lượng của muối bột đem phân tử khối lớn số 1 vô G la

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA