ở miền núi ngành giao thông vận tải kém phát triển chủ yếu do

Hãy nhập thắc mắc của công ty vô trên đây, nếu trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Vũ Thu Hương

20 mon 7 2018 khi 4:51

Chọn đáp án A.

Huỳnh Ngọc Lam

NGUYỄN THANH TÀI

27 tháng tư 2022 khi 9:15

B

Đỗ Thị Minh Ngọc

27 tháng tư 2022 khi 9:15

 B. trở ngại cho tới công tác làm việc kiến thiết những mô hình kí thác thông

Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Vũ Thu Hương

8 mon 11 2018 khi 7:11

Đáp án là B

Ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ trẻ con tuổi hạc, với vận tốc trở nên tân tiến nhanh chóng, dùng với hiệu suất cao những trở nên tựu tiên tiến nhất của khoa học tập – kinh nghiệm là ngành sản phẩm không

Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Vũ Thu Hương

8 mon 2 2018 khi 11:35

Đáp án D

Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Vũ Thu Hương

26 mon 8 2018 khi 13:57

 Giải mến : Tại loại nhiệt độ châu lục với nền nhiệt độ cao, mưa lại vô cùng không nhiều nên nhiệt độ vô cùng thấp, nhiệt độ thấp tạo nên cây cuối đa số ko trở nên tân tiến được hoặc trở nên tân tiến thấp lùn, cái cây,… và tạo hình nên những lãng phí mạc, cung cấp lãng phí mạc to lớn.

Đáp án: C

Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Vũ Thu Hương

4 mon 9 2018 khi 6:08

- Giao thông vận tải đường bộ ở miền núi được trở nên tân tiến tiếp tục xúc tiến sự chia sẻ trong số những khu vực ở miền núi vốn liếng có rất nhiều trở lo ngại bởi địa hình, đằm thắm miền núi với đồng vị, nhờ thế sẽ hỗ trợ đập phá được thế "cô lập", "tự cung cấp tự động cung" của nền tài chính.

- Sẽ với ĐK khai quật những khoáng sản thế mạnh to lớn rộng lớn của miền núi, tạo hình được những nông, lâm ngôi trường, xúc tiến sự trở nên tân tiến của công nghiệp, khu đô thị, xúc tiến sự thú vị dân sinh sống kể từ đồng vị rộng lớn miền núi.

- Như vậy, tiếp tục xúc tiến sự phân lao động động theo đòi cương vực, tạo hình cơ cấu tổ chức kinh bại liệt ở miền núi. Các sinh hoạt cty (kể cả văn hóa truyền thống, dạy dỗ, hắn tế) cũng có thể có điểu khiếu nại trở nên tân tiến.

Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Vũ Thu Hương

8 mon 2 2017 khi 17:04

Người tớ nói: Để trở nên tân tiến tài chính, văn hóa truyền thống miền núi giao thông vận tải vận tải đường bộ nên cút trước một bước, vì:

- Tạo ĐK khai quật những thế mạnh ở miền núi như: tài nguyên, lâm thổ sản,thường xuyên canh cây lâu năm nhiều năm, thủy điện

- Thúc đẩy chia sẻ những khu vực ở miền núi, đằm thắm miền núi với đồng bằng

Xem thêm: đông nam á biển đảo nằm trong các đới khí hậu nào sau đây

- Thúc đẩy trở nên tân tiến công nghiệp, khu đô thị ở miền núi

- Thu hít dân sinh sống kể từ đồng vị lên miền núi, xúc tiến phân lao động động theo đòi cương vực.

- Hình trở nên cơ cấu tổ chức tài chính miền núi, trở nên tân tiến những dịch vụ

Minh Lệ

Minh Lệ CTVVIP 13 mon 12 2022 khi 20:19

POP POP

3 mon 2 khi 13:16

- Vai trò: 

+ Là công thức vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa hầu hết bên trên những tuyến phố hải dương trong nước và quốc tế.

+ Góp phần không ngừng mở rộng chia sẻ tài chính, văn hóa truyền thống trong số những vùng, những nước, xúc tiến tài chính - xã hội trở nên tân tiến.

- Tình hình phân phát triển:

+ Đảm nhiệm 3/5 lượng luân gửi sản phẩm & hàng hóa của toàn bộ những phương tiện đi lại vận tải đường bộ bên trên trái đất, vô bại liệt với dầu lửa và thành phầm của dầu lửa. 

+ Hiện ni bên trên trái đất đang được trở nên tân tiến mạnh việc vận chuyển vị tàu container, đáp ứng an toàn và tin cậy rộng lớn và bốc toá sản phẩm & hàng hóa nhanh chóng hơn

.- Phân bố: Các cảng rộng lớn phân bổ hầu hết ở nhì bờ Đại Tây Dương.

phan quỳnh như

Sách Giáo Khoa

Hiiiii~

2 tháng tư 2017 khi 16:52

- Giao thông vận tải đường bộ ở miền núi được trở nên tân tiến tiếp tục xúc tiến sự chia sẻ trong số những khu vực ở miền núi vốn liếng có rất nhiều trở lo ngại bởi địa hình, đằm thắm miền núi với đồng vị, nhờ thế sẽ hỗ trợ đập phá được thể "cô lập”, “tự cung cấp tự động lúc” của nền tài chính.
- Sẽ với ĐK khai quật những khoáng sản thế mạnh to lớn rộng lớn của miền núi, tạo hình được những nông, lâm ngôi trường, xúc tiến sự trở nên tân tiến của công nghiệp, khu đô thị, xúc tiến sự thú vị dân sinh sống kể từ đồng vị lên miền núi.
- Như vậy, tiếp tục xúc tiến sự phân lao động động theo đòi cương vực, tạo hình cơ cấu tổ chức tài chính ở miền núi. Các sinh hoạt cty (kể cả văn hóa truyền thống, dạy dỗ, hắn tế) cũng có thể có ĐK trở nên tân tiến.

Trần Ngọc Định

2 tháng tư 2017 khi 17:20

- Giao thông vận tải đường bộ ở miền núi được trở nên tân tiến tiếp tục xúc tiến sự chia sẻ trong số những khu vực ở miền núi vốn liếng có rất nhiều trở lo ngại bởi địa hình, đằm thắm miền núi với đồng vị, nhờ thế sẽ hỗ trợ đập phá được thể "cô lập”, “tự cung cấp tự động lúc” của nền tài chính.
- Sẽ với ĐK khai quật những khoáng sản thế mạnh to lớn rộng lớn của miền núi, tạo hình được những nông, lâm ngôi trường, xúc tiến sự trở nên tân tiến của công nghiệp, khu đô thị, xúc tiến sự thú vị dân sinh sống kể từ đồng vị lên miền núi.
- Như vậy, tiếp tục xúc tiến sự phân lao động động theo đòi cương vực, tạo hình cơ cấu tổ chức tài chính ở miền núi. Các sinh hoạt cty (kể cả văn hóa truyền thống, dạy dỗ, hắn tế) cũng có thể có ĐK trở nên tân tiến.