phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép

Chi tiết câu hỏi

Lớp 7 • Sinh học

Bạn đang xem: phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép

Hỏi nhanh

Gia sư tiếp tục trả lời

thời gian20:34, 11/05/2021

Phân biệt vòng tuần trả đơn với vòng tuần trả kép. Hệ tuần trả của lưỡng thê là hệ tuần trả đơn hoặc kép. Hệ tuần trả của lưỡng thê với điểm mạnh gì đối với hệ tuần trả của cá ?

Trả lời

- Vòng tuần trả đơn là trong khoảng tuần trả huyết qua loa tim một thứ tự. Vòng tuần trả kép là vòng tuần trả huyết qua loa tim nhì thứ tự. Hệ tuần trả của lưỡng thê là hệ tuần trả kép. <br />- Tuần trả huyết vô hệ tuần trả kép của lưỡng thê với ưư điểm đối với hệ tuần trả của cá là : huyết kể từ cơ sở trao thay đổi khí quay trở lại tim và được tim bơm cút, vì vậy tạo nên áp lực nặng nề đẩy huyết cút rất rộng lớn, vận tốc huyết chảy nhanh chóng và huyết cút được xa cách. Như vậy thực hiện tăng hiệu suất cao hỗ trợ O2 và dưỡng chất mang lại tế bào, đôi khi thải nhanh chóng những hóa học thải ra bên ngoài.

Xem thêm: công thức tính thể tích khối nón

Bạn mong muốn chất vấn điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

10.000+

Câu chất vấn được giải từng ngày

Ghé thăm hỏi phần mềm của bọn chúng tôi

Xem thêm: đề thi vào 10 môn toán hà nội

CoLearn - Nền tảng học tập tập trung nối

app-store play-store

intro-cut