phản ứng đặc trưng của anken là

Sau Khi tiếp tục mò mẫm hiểu về Ankan, ngày hôm nay tất cả chúng ta nằm trong mò mẫm hiểu tiếp Anken là gì? với đặc thù hoá học tập và đặc thù cơ vật lý đặc thù nào? Anken được pha trộn và phần mềm rời khỏi sao nhập cuộc sống hằng ngày của tất cả chúng ta nhé

Anken là loại Hidrocacbon no, mạch hở nhập phân tử với chứa chấp link song C=C.

Bạn đang xem: phản ứng đặc trưng của anken là

Công thức phân tử tổng quát lác là: CnH2n (n≥2).

Hợp hóa học với công thức giản dị nhất nhập mặt hàng Anken là Etilen với công thức chất hóa học là CH2=CH2 (C2H4)

anken là gì

Cách gọi thương hiệu của những Anken (danh pháp hóa học)

Tên thông thường: Anken sẽ tiến hành gọi thương hiệu vày Tên Ankan với nằm trong vẹn toàn tử Carbon và thay đổi đuôi -an trở thành đuôi -ilen

Ví dụ:

 • C3H8 là propan thì C3H6 là propilen
 • C4H8 là butan thì C4H8 là Butilen
 • C5H10 là pentan thì C5H10 là Pentilen

Tên thay cho thế:

Chọn mạch đó là mạch C lâu năm nhất với chứa chấp link đôi

Đánh số địa điểm C mạch chủ yếu tính kể từ phía ngay sát link song hơn

Cách gọi thương hiệu anken theo gót danh pháp thay cho thế: địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh – thương hiệu C mạch chủ yếu – địa điểm link song – en

 Ví dụ:

  anken

Được gọi là: 2-metylbut-2-en

CH2=CH-CH2-CH3: Được gọi là but-1-en

Tính hóa học cơ vật lý của Anken

Ở ĐK thông thường, những anken với kể từ 2 – 4 vẹn toàn tử C tồn bên trên ở hiện trạng khí.

Nhiệt phỏng sôi, sức nóng nhiệt độ chảy tăng theo gót lượng mol phân tử.

Các anken đều nhẹ nhõm rộng lớn nước và không nhiều tan nội địa.

Anken ko màu sắc hoà tan đảm bảo chất lượng nhập dầu mỡ.

Tính hóa học hoá học tập của Anken

Phản ứng đặc thù của anken là phản xạ nằm trong, vày nhập phân tử anken với link song π, link này xoàng xĩnh bền lâu đối với link đơn σ. Bên cạnh đó, bọn chúng còn tồn tại phản xạ trùng khớp và phản xạ lão hóa.

Phản ứng nằm trong hidro (Anken + H2)

Anken + H2 nhiet tự nito

 Ankan

Sơ loại phản xạ tổng quát: CnH2n + H2 → CnH2n+2

Ví dụ: CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

Phản ứng nằm trong thích hợp halogen

Sơ loại phản xạ tổng quát: CnH2n + X2 → CnH2nX2 (X: Br, Cl, I)

VD:

CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl (1,2-đicloetan)

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan)

Nhận xét:

 • Dung dịch brom là dung dịch test dùng làm nhận thấy những anken.
 • Mức phỏng phản xạ của những halogen rời dần dần kể từ Cl2, Br2, I2.

Phản ứng nằm trong thích hợp Hidro halogenua

Anken + HCl

CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl

Anken + HBr

CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

Chú ý:

 • Mức phỏng phản xạ của anken với những halogen HCl, HBr, HI dễ dàng dần dần.
 • Phản ứng nằm trong HX nhập anken bất đối dẫn đến lếu láo thích hợp 2 thành phầm.
 • Đối với những anken bất đối xứng Khi nằm trong HX tiếp tục tuân theo gót quy tắc Mac-côp-nhi-côp.
 • Phản ứng nằm trong HBr nhập anken với xúc tác peoxit sẽ tạo nên rời khỏi những thành phầm ngược lại với tắc Mac-côp-nhi-côp.

Quy tắc nằm trong Mac-côp-nhi-côp: Trong phản xạ nằm trong HX nhập link bội, vẹn toàn tử H ưu tiên nằm trong nhập vẹn toàn tử Cacbon bậc thấp rộng lớn, còn vẹn toàn tử hoặc group vẹn toàn tử X ưu tiên nằm trong nhập vẹn toàn tử Carbon bậc cao hơn nữa.

CH3-CH=CH2 + HCl → phan ung hidro halogenua

Phản ứng nằm trong thích hợp H2O (đun lạnh lẽo, với axit loãng xúc tác)

Phản ứng nằm trong thích hợp nước của Etilen:

CH2=CH2 + H2O nhiet tự dung nong

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với biển đông

 CH3-CH2-OH

Phản ứng của những đồng đẳng bất đối xứng của Etilen nằm trong H2O cũng tuân theo gót quy tắc Mac-côp-nhi-côp, Nhóm – OH ưu tiên nằm trong và vẹn toàn tử Carbon bậc cao.

CH3-CH=CH2 + H2O → phan ung cong nuoc

Phản ứng trùng khớp của Anken

Phản ứng trùng khớp là phản xạ nằm trong thích hợp tiếp tục nhiều phân tử nhỏ như là nhau hoặc tương tự động nhau tạo nên trở thành phân tử rộng lớn (gọi là thích hợp hóa học cao phân tử) với ĐK xúc tác, áp suất cao và đun lạnh lẽo.

Sơ loại phản xạ trùng khớp tổng quát: nA

 (B)n

Ví dụ:

nCH2=CH2 mui ten 4

 (-CH­2–CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

nCH2=CH–CH3 mui ten 4

 (-CH2–CH(CH3)-)n (Polipropilen hoặc PP)

Phản ứng oxi hoá của Anken

Phản ứng lão hóa ko trả toàn

Phản ứng này dẫn đến ancol nhiều chức với 2 group -OH hoặc đứt mạch C khu vực nối song tạo nên trở thành anđehit hoặc axit.

Anken làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím

Sơ loại phản xạ tổng quát:

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

Ví dụ:

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

Nhận xét: Thuốc tím là dung dịch test nhận thấy anken.

Riêng CH2=CH2 với phản xạ lão hóa ko trọn vẹn tạo nên CH3CHO.

CH2=CH2 + 1/2O2 xuc tac phan ung khong hoan toan

 CH3CHO

Phản ứng cháy (oxi hóa trả toàn)

Sơ loại phản xạ tổng quát: CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

Đặc điểm phản xạ nhen cháy anken: nCO2 = nH2O.

Điều chế Anken

Trong chống thí nghiệm

Anken rất có thể được dẫn đến vày cách thức tách nước kể từ ancol etylic

Sơ loại phản xạ tổng quát:

CnH2n+1OH –H2SO4 đặc, ≥ 170C→ CnH2n + H2O

Ví dụ:

C2H5OH –H2SO4 đặc, ≥ 170C→ C2H4 + H2O

Trong công nghiệp                      

Trong nằm trong nghiệp, anken được phát triển kể từ ngườn khí chế đổi thay dầu lửa.

Tách H2 ngoài ankan

Công thức tổng quát: CnH2n+2 nhiet tự sat

 CnH2n + H­2

Tách HX kể từ dẫn xuất CnH2n+1X

Công thức tổng quát: CnH2n+1X + NaOH ancol

 CnH2n + NaX + H2O

Tách X2 kể từ dẫn xuất đihalogen

Công thức tổng quát: CnH2nX2 + Zn

Xem thêm: i haven't visited the museum for three months

 CnH2n + ZnBr2

Cộng H2 có xúc tác Pd/PbCO3 nhập ankin hoặc ankađien

Công thức tổng quát: CnH2n-2 + H2 → CnH2n

Ứng dụng của Anken

 • Sản xuất rượu
 • Sản xuất những dẫn xuất halogen.
 • Trùng thích hợp polime: polietilen, poliprpilen.
 •  Etilen thông thường được dùng làm ủ mang đến hoa quả trái cây mau chín.

Với bài xích share bên trên trên đây về anken là gì, đặc thù cơ vật lý, đặc thù chất hóa học, phần mềm và pha trộn anken sẽ hỗ trợ ích mang đến chúng ta khối hệ thống và nắm rõ kỹ năng và kiến thức về loại hydrocarbon này. Mọi chủ kiến góp phần và thắc mắc, những chúng ta cũng có thể nhằm lại phản hồi phía bên dưới nội dung bài viết.