she is excited that she gets first prize in the competition. (excited)

Trang ngôi nhà Tiếng Anh Lớp 11 III. Rewrite each sentence using "noun/ adj + to lớn V"...

Bạn đang xem: she is excited that she gets first prize in the competition. (excited)

III. Rewrite each sentence using "noun/ adj + to lớn V" and the given word in brackets. 1. She is excited that she gets first prize in the competition. (excited)

Câu chất vấn :

III. Rewrite each sentence using "noun/ adj + to lớn V" and the given word in brackets. 1. She is excited that she gets first prize in the competition. (excited) ______________________________________________________________________________ 2. My mother was very surprised when she heard that I had won a lottery. (surprised) ______________________________________________________________________________ 3. I was very happy that I met my long-lost friend again. (happy) ______________________________________________________________________________ 4. She is determined that she can find the best solution for this serious problem. (determined) ______________________________________________________________________________ 5. That room needs cleaning by Ms. Laura this afternoon. (necessary) ______________________________________________________________________________ 6. Linda finds it interesting to lớn study and listen to lớn music at the same time. (interesting) ______________________________________________________________________________ 7. Mary is kind because she helps the poor and the disabled. (kind) ______________________________________________________________________________ 8. Peter is clever when he chooses to lớn work in Nancy's team. (clever) ______________________________________________________________________________ 9. Finally, she decided to lớn take part in the talk show for young people. (decision) ______________________________________________________________________________ 10. Mark always tries to lớn finish his homework on time. (attempt) ____________________________________________________________________________

Lời giải 1 :

Thảo luận

cũng có thể chúng ta quan tiền tâm

quý khách sở hữu biết?

Tiếng Anh hoặc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 ngôn từ German Tây, được trình bày kể từ thời thời Trung cổ bên trên Anh, thời nay là lingua franca toàn thế giới.Từ English bắt mối cung cấp kể từ Angle, một trong mỗi cỗ tộc German tiếp tục thiên di cho tới Anh (chính kể từ "Angle" lại bắt mối cung cấp kể từ buôn bán hòn đảo Anglia (Angeln) mặt mũi biển khơi Balt)

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày Jordan 4 đẹp, nổi tiếng thế giới hiện nay

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự 11

Lớp 11 - Năm loại nhị ở cung cấp trung học tập phổ thông, sát cho tới năm cuối cung cấp nên học hành là trách nhiệm cần thiết nhất. Nghe nhiều cho tới triết lý sau đây rồi học tập ĐH. Ôi nhiều khi thiệt là kiêng dè, sợ hãi tuy nhiên những em hãy mạnh mẽ và tự tin và dò xét dần dần điều tuy nhiên mình đang có nhu cầu muốn là vô sau này nhé!

Xem thêm: tây nguyên hiện nay phát triển mạnh

Nguồn : ADMIN :))

Copyright © 2021 HOCTAPSGK