sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần phát thông tin gồm

hint-header

Cập nhật ngày: 05-11-2022

Bạn đang xem: sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần phát thông tin gồm


Chia sẻ bởi: Nguyễn Ngọc Huỳnh Như


Sơ đồ gia dụng khối của khối hệ thống vấn đề và viễn thông phần thu vấn đề gồm:

Chủ đề liên quan

Trong máy vạc năng lượng điện xoay chiều 3 trộn, tía suất năng lượng điện động nhập tía cuộn dây :

A

Cùng biên phỏng, nằm trong tần số và nằm trong trộn.

B

Cùng tần số, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về biên phỏng.

C

Cùng biên phỏng, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về tần số.

D

Cùng biên phỏng, nằm trong tần số, tuy nhiên không giống nhau về trộn.

Khối này của dòng sản phẩm thu thanh tiến hành trọng trách hỗ trợ năng lượng điện mang lại máy thu?

B

Khối khuếch tán trung tần.

Một khối hệ thống vấn đề và viễn thông gồm:

A

Phát và truyền vấn đề.

Hãy lựa chọn câu đúng: Phương pháp truyền vấn đề lúc bấy giờ là

A

Truyền trực tuyến và truyền bởi vì sóng.

B

Chỉ đem truyền trực tuyến.

C

Chỉ đem truyền bởi vì sóng.

D

Chỉ truyền bởi vì chão dẫn.

Khi chuyển vận nối tam giác nếu như một chão trộn bị đứt thì dòng sản phẩm năng lượng điện qua chuyện tải:

Mắc 9 đèn điện đem U = 220V nhập mạch năng lượng điện tía trộn 4 chão đem Ud = 380V. Cách vướng này bên dưới đấy là đúng:

A

Mắc tuy vậy song tía bóng trở nên một cụm, những cụm nối hình tam giác.

B

Mắc tiếp nối nhau tía bóng trở nên một cụm, những cụm nối hình sao.

C

Mắc tiếp nối nhau tía bóng trở nên một cụm, những cụm nối hình tam giác.

D

Mắc tuy vậy song tía bóng trở nên một cụm, những cụm nối hình sao.

Chọn một tuyên bố sai:

A

Để truyền được tín hiệu âm tần ra đi nên gửi nó vào trong 1 tín hiệu trung tần.

B

Để truyền được tín hiệu âm tần ra đi nên gửi nó vào trong 1 sóng cao tần (sóng mang).

C

Chỉ đem sóng năng lượng điện ở tần số cao (> 10 kHz) mới nhất đem tài năng phản xạ sóng năng lượng điện từ

D

Máy thu sóng nên tương mến với máy vạc sóng. 

Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp không giống nhau ở:

Các khối cơ phiên bản của dòng sản phẩm thu hình gồm:

Cho độ mạnh âm chuẩn chỉnh I0=10-12W/m2 .Tính độ mạnh âm của một sóng âm đem nấc độ mạnh âm 80 dB.

Mạch lựa chọn sóng ở nguồn vào của dòng sản phẩm thu vô tuyến năng lượng điện bao gồm tụ năng lượng điện C = 1nF và cuộn cảm L = 100(lấy Bước sóng năng lượng điện kể từ nhưng mà mạch nhận được là

B

m.

C

m.

D

km.

Tại mạch khuếch tán hiệu suất (đẩy kéo) nếu như một tranzito bị hỏng

A

Mạch hoạt động và sinh hoạt nhập nửa chu kỳ luân hồi

B

Tín hiệu ko được khuyếch đại

C

Mạch vẫn hoạt động và sinh hoạt thông thường

Khi độ mạnh âm tăng vội vàng 100 chuyến thì nấc độ mạnh âm tăng:

Để truyền rằng và một hiệu suất năng lượng điện, nếu như lối chão chuyển vận năng lượng điện nhiều năm gấp hai thì hiệu suất hao tổn vì như thế lan nhiệt độ sẽ?

Điện thoại địa hình và Smartphone bàn không giống nhau ở

A

Điện thoại địa hình đem tài năng vạc và thu sóng năng lượng điện kể từ.

B

Điện thoại địa hình mưu trí rộng lớn Smartphone bàn.

C

Điện thoại địa hình tín hiệu đảm bảo chất lượng rộng lớn Smartphone bàn..

D

Điện thoại địa hình truyền và nhận vấn đề xa xôi rộng lớn Smartphone bàn.

Tại việt nam đem những loại xí nghiệp sản xuất năng lượng điện nào

A

điện phân tử nhân và thủy năng lượng điện

B

thủy năng lượng điện và tích điện mặt mũi trời

C

điện phân tử nhân và nhiệt độ năng lượng điện

Tải tía trộn đối xứng Lúc nối tam giác thì:

A

Id = IP ; Ud = UP

C

Id = IP ; Ud = UP

D

Id = IP ; Ud = UP

Lưới năng lượng điện vương quốc đem chức năng:

B

Gồm: những lối chão dẫn, những trạm năng lượng điện link lại.

D

Truyền chuyển vận và phân phối năng lượng điện năng kể từ những xí nghiệp sản xuất vạc năng lượng điện cho tới điểm dung nạp.

Phân loại máy tăng âm bám theo quality có

A

Máy đổi mới áp hiệu suất rộng lớn và HI-FI

B

Máy đổi mới áp loại thông thường và HI-FI

C

Máy đổi mới áp rời rộc và IC

Xem thêm: đề thi vào 10 môn toán hà nội

D

Máy đổi mới áp hiệu suất rộng lớn và nhỏ

Tín hiệu nhập và rời khỏi ở mạch khuếch tán hiệu suất ở máy tăng âm là: