số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Số tam giác xác lập vì thế những đỉnh của một nhiều giác đều 10 cạnh là

  Bạn đang xem: số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là

  • A. 240
  • B. 120
  • C. 35
  • D. 720

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đa giác đều 10 cạnh thì đem 10 đỉnh. Cứ 3 đỉnh thì tạo ra trở thành 1 tam giác nên số tam giác xác lập được là \(C_{10}^3 = 120\).

  Chọn B.

Mã câu hỏi: 111266

Xem thêm: bảng đơn vị đo độ dài lớp 4

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Xem thêm: tây nguyên hiện nay phát triển mạnh

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Số tam giác xác lập vì thế những đỉnh của một nhiều giác đều 10 cạnh là
 • Cho hình chữ nhật MNPQ. Phép tịnh tiến thủ \({T_{\overrightarrow {MN} }}\) biến điểm Q thành điểm nào?
 • Tập xác lập của hàm số \(y = \frac{1}{{\sin x}}\) là
 • Cho hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song \({d_1}:\,x - nó + 7 = 0;\,\,\,{d_2}:\,x - nó + 9 = 0\). Phép tịnh tiến thủ theo đòi vectơ \(\overrightarrow u \left( {a;\,b} \right)\) vươn lên là đường thẳng liền mạch d1 trở thành đường thẳng liền mạch d2. Tính a - b.
 • Một lớp đem 45 học viên vô tê liệt đem đôi mươi học viên phái đẹp. Số cơ hội lựa chọn 2 học viên đầy đủ cả phái mạnh và phái đẹp là:
 • Một vỏ hộp đựng 6 viên bi xanh rờn và 5 viên bi đỏ lòm đem độ cao thấp và trọng lượng không giống nhau. Hỏi đem từng nào cơ hội kéo ra 5 viên bi đem đầy đủ nhị màu?
 • Cho tụ hợp \(A = \left\{ {0;\,1;\,2;\,3;\,4;\,5;\,6} \right\}\). Hỏi đem từng nào số đương nhiên bao gồm 9 chữ số, vô tê liệt chữ số 1 xuất hiện 3 phiên, từng chữ số không giống xuất hiện chính một lần?
 • Phương trình \({\rm{cos }}x =  - \frac{1}{2}\) có tập luyện nghiệm là
 • Hàm số \(y = \frac{{3 + \sin 2x}}{{\sqrt {m\cos x + 1} }}\) có tập luyện xác lập R khi
 • Cho tam giác ABC. Gọi M, N, E theo thứ tự là trung điểm cạnh BC, AC, AB ; G là trọng tâm tam giác ABC. Tam giác MNE là hình họa của tam giác ABC qua quýt phép tắc vị tự động tâm G tỉ số k bằng
 • Có từng nào số đem 4 chữ số được ghi chép kể từ những chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sao cho tới số tê liệt phân chia không còn cho tới 15?
 • Trong mặt mày bằng phẳng Oxy cho tới điểm M(2;1). Hình ảnh M' của điểm M qua quýt phép tắc con quay tâm O góc con quay 900 là vấn đề đem tọa phỏng này trong những điểm sau?
 • Giá trị lớn số 1 (M), độ quý hiếm nhỏ nhất (m) của hàm số \(y = 3\sin x + 4\cos x + 1\) là
 • Số nghiệm của pt \({\sin ^2}x + 2\sin x\cos x + 3{\cos ^2}x = 3\) thuộc khoảng chừng \(\left( { - \pi ;\,\pi } \right)\) là
 • Cho hai tuyến đường trực tiếp \(d:4x + 2y + 5 = 0\) và \(d':x - 2y - 4 = 0\). Nếu đem phép tắc con quay vươn lên là đường thẳng liền mạch d trở thành d' thì số đo của phép tắc con quay \(\varphi\) với \({0^{\rm{o}}} \le \varphi \le {180^{\rm{o}}}\) là
 • Cho tam giác ABC đem diện tích S S . Phép vị tự động tỉ số k = - 2 vươn lên là tam giác ABC trở thành tam giác A'B'C' đem diện tích S S'. Khi tê liệt tỉ số \(\frac{S'}{S}\) bằng
 • Trong mặt mày bằng phẳng Oxy, cho tới lối tròn trĩnh \(\left( C \right):\,{\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} = 9\). Gọi (C') là hình họa của lối tròn trĩnh (C) qua quýt việc triển khai thường xuyên phép tắc vị tự động tâm O tỉ số \(k = - \frac{1}{3}\) và phép tắc tịnh tiến thủ theo đòi vectơ \(\overrightarrow v = \left( {1;\, - 3} \right)\). Tính nửa đường kính R' của lối tròn trĩnh (C').
 • Trong những xác định sau, xác định này sai ? Phép con quay vươn lên là một đường thẳng liền mạch trở thành một đường thẳng liền mạch tuy vậy song với nó.
 • Chọn xác định sai về tính chất chẵn, lẻ của hàm số
 • Từ những số đương nhiên 1, 3, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được từng nào số đương nhiên đem 4 chữ số
 • Cho \(A = \left\{ {1,2,3,4,5} \right\}\). Từ A hoàn toàn có thể lập được từng nào số đương nhiên đem 2 chữ số không giống nhau?
 • Có từng nào cơ hội bố trí 5 chúng ta phái mạnh, 4 phụ nữ vào trong 1 ghế lâu năm sao cho tới chúng ta phái đẹp ngồi cạnh nhau?
 • Tính tổng T những nghiệm của phương trình \({\cos ^2}x - \sin 2x = \sqrt 2 + {\sin ^2}x\) bên trên khoảng chừng \(\left( {0;\,2\pi } \right)\) là
 • Giá trị của m nhằm phương trình \(\cos 2x - \left( {2m + 1} \right)\sin x - m - 1 = 0\) đem nghiệm bên trên khoảng chừng \(\left( {0;\,\pi } \right)\) là \(m \in \left[ {a;\,b} \right)\) thì \(a+b\) là

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA