số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số

Câu hỏi: Số tròn trĩnh chục lớn số 1 với 3 chữ số là số nào?

Lời giải:

Bạn đang xem: số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số

Số tròn trĩnh chục lớn số 1 với 3 chữ số là: 990

Số tròn trĩnh chục lớn số 1 với 3 chữ số là số nào?

Cùng Top điều giải ôn lại kỹ năng về số tròn trĩnh chục và giải tăng bài xích luyện nhé!!!


1. Các dạng bài xích luyện về số tròn trĩnh chục


Dạng 1: Đọc và viết lách số tròn trĩnh chục với tía chữ số.

- Đọc số theo đuổi trật tự những mặt hàng kể từ trái ngược lịch sự cần.

- Từ cơ hội hiểu số, em viết lách được số tròn trĩnh chục với tía chữ số vừa lòng.

Số tròn trĩnh chục là số với mặt hàng đơn vị chức năng là chữ số 0.

Ví dụ:

Số tròn trĩnh chục lớn số 1 với 3 chữ số là số nào? (ảnh 2)

Dạng 2: So sánh những số tròn trĩnh chục

+ Số với không nhiều chữ số hơn nữa thì có mức giá trị nhỏ nhiều hơn.

+ Số với số chữ số đều bằng nhau thì đối chiếu những mặt hàng kể từ trái ngược lịch sự cần.

Ví dụ: Điền lốt >; <; = vô vị trí chấm:

100...110

Giải:

Số 100 và số 110 đều là số với 3 chữ số; chữ số hàng ngàn là 1; chữ số hàng trăm với 0<1.

Vậy 100 < 110

Dấu cần thiết điền vô vị trí chấm là “<”.


Dạng 3: Thứ tự động những số tròn trĩnh chục.

Ghi lưu giữ trật tự những số tròn trĩnh chục vô phạm vi kể từ 110 cho tới 200 là:

110;120;130;140;150;160;170;180;190;200.

Ví dụ: Điền số tương thích vô vị trí chấm:

130;140;.....;160

Giải

Ta có: 130;140;150;160

Số cần thiết điền vô vị trí chấm là 150.


2. Bài tập

a. Bài luyện trắc nghiệm: Khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 130 được hiểu là:

A. Mười tía không

B. Một trăm tía mươi

C. Một tía không

D. Một trăm linh tía mươi

Câu 2: Số tương thích nhằm điền vô vị trí chấm: “ Một trăm nhì mươi được viết lách là…” là

A. 12                         B.102                    C. 120                       D. 100 20

Câu 3: Cho những số: 110, 130, 190, 180, 120. Số lớn số 1 trong những số kể bên trên là:

A. 120                       B.130                    C.180                        D. 190

Câu 4: Dấu tương thích nhằm điền vô vị trí chấm: 150 … 170 là:

A. <                           B. >                       C. =

Câu 5: Số tròn trĩnh chục điền vô vị trí chấm 120 < … < 140 là:

A. 120                       B. 140                    C. 150                         D. 130

b. Bài luyện tự động luận

Bài 1: Đọc những số tròn trĩnh chục sau:

a, 120                       b, 160                     c, 130                          d, 200                       e, 170

Bài 2: Điền lốt >, <, = tương thích vô vị trí chấm

a, 120 … 130                                    b, 130 … 110

c, 200 … 160                                    d, 140 … 160

e, 150 … 150                                    f, 170 … 180

Bài 3: Sắp xếp những số tiếp sau đây theo đuổi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới lớn:

a, 200, 190, 150, 140, 160, 120

b, 180, 170, 110, 130

Đáp án

a. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Xem thêm: câu trần thuật (reported speech)

B

C

D

A

D

b. Bài luyện tự động luận

Bài 1:

a, 120: Một trăm nhì mươi

b, 160: Một trăm sáu mươi

c, 130: Một trăm tía mươi

d, 200: Hai trăm

e, 170: Một trăm bảy mươi

Bài 2:

a, 120 < 130 b, 130 > 110

c, 200 > 160 d, 140 < 160

e, 150 = 150 f, 170 < 180

Bài 3:

a, 120, 140, 150, 160, 190, 200

b, 110, 130, 170, 180

c. Bài luyện nâng cao

Viết số tương thích vô vị trí chấm (theo mẫu).

Một đán loài kiến vận gửi những túi gạo kể từ tổ cũ lịch sự tổ mới mẻ, từng túi với 100 phân tử gạo.

a, Thứ bảy:

Số tròn trĩnh chục lớn số 1 với 3 chữ số là số nào? (ảnh 3)

Ngày loại bảy đàn loài kiến vận gửi được ………. phân tử gạo

b, Chủ nhật:

Số tròn trĩnh chục lớn số 1 với 3 chữ số là số nào? (ảnh 4)

Ngày loại căn nhà nhật đàn loài kiến vận gửi được ………. phân tử gạo

Lời giải:

a, Ngày loại bảy đàn loài kiến vận gửi được 600 phân tử gạo

b, Ngày loại căn nhà nhật đàn loài kiến vận gửi được 200 phân tử gạo

Bài 4: Viết số tương thích vô vị trí chấm.

Hôm qua loa và thời điểm hôm nay, mái ấm gia đình sóc nhặt được toàn bộ 5 bao phân tử dẻ. sành từng bao với 100 phân tử dẻ.

a, Hôm qua loa mái ấm gia đình sóc nhặt được 2 bao phân tử dẻ. Vậy ngày qua mái ấm gia đình sóc nhặt được ………. phân tử dẻ. 

b, Hôm ni mái ấm gia đình sóc nhặt được ………. bao phân tử dẻ. Vậy ngày qua mái ấm gia đình sóc nhặt được ………. phân tử dẻ.

Lời giải:

a, Hôm qua loa mái ấm gia đình sóc nhặt được 2 bao phân tử dẻ. Vậy ngày qua mái ấm gia đình sóc nhặt được 200 phân tử dẻ. 

b, Hôm ni mái ấm gia đình sóc nhặt được 3 bao phân tử dẻ. Vậy ngày qua mái ấm gia đình sóc nhặt được 300 phân tử dẻ.

Bài 5: Có 10 cái bánh kem ghi những số như sau:

- 400, 230, 110, 80, 600, 1000, 750, 380, 990, 200

Mai lấy những hình mẫu bánh ghi số tròn trĩnh trăm. Việt lấy những hình mẫu bánh ghi số tròn trĩnh chục. Việt nhường nhịn Mai lấy bánh trước 

a, Viết tiếp vô vị trí chấm mang đến mến hợp 

Mai tiếp tục lấy những hình mẫu bánh ghi số: …………………………………..

Mai lấy được ………. hình mẫu bánh.

Việt tiếp tục lấy những hình mẫu bánh ghi số: …………………………………..

Việt lấy toàn bộ ………. hình mẫu bánh.

b, Viết nhiều hơn thế nữa, thấp hơn hoặc bởi vì vô vị trí chấm mang đến mến hợp

Số bánh của Mai ……………. số bánh của Việt.

Lời giải:

a, Mai tiếp tục lấy những hình mẫu bánh ghi số: 400, 600, 1000, 200

Mai lấy được 4 hình mẫu bánh.

Việt tiếp tục lấy những hình mẫu bánh ghi số: 230, 110, 80, 750, 380, 990

Việt lấy toàn bộ 6 hình mẫu bánh.

Xem thêm: đề thi vào 10 môn toán hà nội

b, Số bánh của Mai thấp hơn số bánh của Việt.

icon-date

Xuất bạn dạng : 12/11/2021 - Cập nhật : 12/11/2021

Xem tăng những bài xích nằm trong thường xuyên mục

Bài viết lách mới mẻ nhất

Xem tăng những chủ thể liên quan